Bouwers en brekers, een nieuw bestuur voor Amsterdam

Bouwers en brekers, een nieuw bestuur voor Amsterdam

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al langer voorbij en de stadsdeelraad is vervangen door een bestuurscommissie. De onderhandelingen voor de bestuurscommissie zijn al eerder afgerond. En na de eerste felicitaties over en weer is het politieke geruzie in Amsterdam-ZuidOost verder gegaan, zoals vooral kleine kinderen dat goed kunnen. Maar ook in de gemeenteraad is er nu een coalitieakkoord. Na lang heel lang onderhandelen heeft Amsterdam een nieuw bestuur. Voor de sociale huurwoningen zijn er duidelijke plannen, het handhaven van minimaal 187.000. Ook is er nog steeds de ambitie om 5000 woningen te bouwen per jaar, waarvan 500 sociale huur. Op internet vond ik een fabel zonder moraal. Veel politici gaan er prat op grote bouwers te zijn. Ook in mijn omgeving is dat het geval. Vreemd genoeg zijn de kale bouwterreinen van de grootschalige uitgevoerde sloop nog het meest zichtbaar. De geleende fabel verderop in dit blog omschrijft dit het beste. En mocht iemand zijn stad herkennen in deze fabel, dat zou zo maar eens kunnen. Ik mocht de fabel lenen voor mijn blog. En mocht u een van de genoemde Vreemde Vogels zijn, niets weerhoudt u om nu het nog kan om het tij te keren. Voor de gebruikte tekst zeg ik: met dank aan Jeanette Slagt van http://jeanetteslagt.nl/  Jeanette Slagt heeft enkele jaren als assistent projectleider aan een herstructurerings-project meegewerkt in een middelgrote stad in Nederland, zij ontkom niet aan een beetje cynisme als het gaat om besluitvaardigheid, regelgeving en protocol binnen het ambtelijke apparaat, de gemeenteraad en het college.

 

Wat het nieuwe college van B&W voor Amsterdam-ZuidOost zal brengen is koffiedik kijken. De subsidies voor ongebreidelde sloop zijn al langer geleden verspild. Het kapitaal om te investeren in prestigeuze objecten is er niet meer. En of de ondoordachte kleine vernieuwingswijkjes goed en efficient zijn te beheren betwijfel ik. Toch wil ik hier blijven wonen. Het optimistische elan van de jeugd en het mondiale karakter van de volwassenen maken mijn stadsdeel uniek. Ik vertrouw er zelfs op dat de kinderen en kleinkinderen van mijn buren over 25-50 jaar belangrijk zijn voor onze kleine land.

In de bestuurscommissie van Amsterdam-ZuidOost blijft voorlopig een stoel van de PVVA leeg. Maar het oude dagelijks bestuur is deels blijven zitten, met de PvdA -Muriel Dalgliiesh-, GroenLinks -Urwin Vyent- en de VVD -Emile Jaensch- ( met gedoogsteun van de ChristenUnie ). En in de Centrale Stad hebben D66, VVD en SP nu na lang, heel lang onderhandelen een coalitie akkoord bereikt.

Voor het College in de Centrale Stad zijn vandaag, Vrijdag 13 juni 2014, de namen van bekend gemaakt. D66 krijgt 4 wethouders en de VVD en SP krijgen elk 2  wethouders. Van deze wethouders hebben Eric van de Burg, Pieter Litjens, beide VVD en Arjan Vliegenthart SP met zijn drieën een verleden in Amsterdam-ZuidOost. Pieter Litjens heeft Amsterdam-ZuidOost in zijn portefeuille. Hoe het met oude en nieuwe bouwplannen zal aflopen moet de tijd ons leren. En of de volgende geleende fabel op hen van toepassing wordt is afwachten …

Als u een vreemde vogel herkent in de volgende geleende fabel? Ik lees het graag in de reacties! Let wel de fabel is 10 jaar geleden geschreven.

Bouwers en brekers

Bouwers & Brekers worstelen samen met het duale stelsel en de overkill aan incomplete informatie. Dit wordt nog eens verstrekt door de Trekkers en Blijvers in het ambtelijke apparaat.
Allemaal wellicht goedwillende mensen die betaald of onbetaald verzanden in visies, het ontbreken hiervan en de vage regelgeving. Tel hierbij op het grote politieke spel en je hebt chaos, voorkeursbehandeling en afscherming van vakgebied. Veel besluitvorming vormt zich rond de bierpomp in plaats van op het stadhuis, en binnen dit informele circuit proberen de Bouwers in de gemeenteraad nog enige grip te houden op de Vreemde Vogels van het college.

Dit schrijfsel is een parodie, een fabel, voor mij met een moraal, omdat ik de stad ken waar het zich afspeelt. Wellicht herkent u de situatie en is het voor u ook een fabel met een moraal, anders is het gewoon een fabel zonder moraal, maar wel de moeite van het lezen waard, zodat u in elk geval gewaarschuwd bent voor de valkuilen van planologie in de breedste vorm.

In een land hier ver vandaan hebben dieren de plaats van mensen ingenomen. Het is er een echte beestenbende. Aan het hoofd van een eilandje in dat verre land staan de “Vreemde Vogels”: De Ooievaar is het hoofd.
Haar raad van wijzen bestaat uit een Ekster, deze gaat over alles wat op het eiland gebouwd en verbouwd cq. aangelegd moet worden. Een Kip, zijn taak is ervoor te zorgen dat iedereen die ziek is of werkeloos het toch naar zijn zin kan hebben op het eiland, er is de Zeemeeuw, hij gaat over het geld, scharrelt het kostje van het eiland handig en lui bij elkaar, en een Struisvogel, hij gaat over alles wat opgeruimd moet worden zowel in de natuur als binnen de bewoonde wereld.

Het zal u niet verbazen dat de Ooievaar er lustig op los kleppert, de Ekster achter alles aanhipt wat mooi glinstert, de Kip regelmatig zonder kop kakelt en de Struisvogel zijn kop vaker in het zand heeft als daar boven, terwijl de Meeuw regelmatig op grote hoogte verkeerd.

De Vreemde Vogels hebben een grote staf, de Trekkers & Blijvers genoemd. Die werken aan plannen, voeren ze als ze goedgekeurd worden uit of laten dat doen en modderen verder maar wat aan. Het zijn er heel veel. Maar er is dan ook volgens hun zeggen veel werk te doen.
De Vrijbuiters op hun beurt hebben daar hun eigen mening over.
De “Vrijbuiters” zijn de bewoners van het eiland. Zij doen gewoon hun ding, elke dag opnieuw, mopperen onder de opgelegde belastingen en regels, en gaan weer verder met het doen van hun ding. De Vrijbuiters gaan eenmaal per vier jaar stemmen. Dan kiezen zij uit hun voorgeselecteerde midden, de “Bouwers & Brekers”.
De Bouwers & Brekers besturen eigenlijk het eiland, dat wordt de Vrijbuiters tenminste verteld. De Bouwers & Brekers beslissen over de besteding van het door belasting en overheids-subsidie binnengekomen geld.

De Vreemde Vogels en de Trekkers & Blijvers krijgen regelmatig bezoek van buiten het eiland. Delegaties dieren komen kijken hoe het eiland reilt en zeilt, soms blijft dat toezicht wat langer dan wenselijk. Soms is het een gezellig dagje, een zogenaamd werkbezoek.
Als de bezoekers komen, – laten we ze “Badgasten” noemen – als de Badgasten komen, moeten de zaken wel op orde lijken. De Kip zet zijn kop op, de Struisvogel trekt de zijne uit het zand en de Ekster poetst zijn vacht en stalt zijn prachtige be- zittingen uit. De Zeemeeuw kijkt of er een kostje te scharrelen is en de Ooievaar die ……., ach die kleppert vrolijk verder.

Als de Badgasten op bezoek zijn moet je ook zorgen dat alleen de goede “Aanbesteders” aanwezig zijn. Je laat tenslotte alleen dat zien wat uit de kast mag in dierenland.
Aanbesteders zijn bijvoorbeeld de Mier, de Aap, de Kameleon, de Steltloper, de Nachtegaal, enz. Zij kunnen heel nuttig zijn voor het eiland. Aanbesteders nemen kennis mee, en knappen de klusjes op, het woord zegt het al.
De Vreemde Vogels en de Trekkers & Blijvers halen namelijk graag kennis en ervaring van buiten. “Ter ondersteuning” vertellen zij de Vrijbuiters, en de Bouwers & de Brekers.
Het zal u niet verbazen dat die daar met zijn allen een eigen mening over hebben. Aanbesteders zijn namelijk erg duur, er gaan een heleboel centjes van de Vrijbuiters op aan de Aanbesteders. Soms zijn de klusjes, die de Trekkers & Blijvers uitbesteden, keurig voorbereid zodat de Vreemde Vogels en de Bouwers & Brekers er direct hun goedkeuring aan verlenen. Vaker gaat het wat ingewikkelder. Dan wordt ergens informatie achter gehouden of werken Trekkers & Blijvers elkaar tegen. Soms kunnen zij niet anders door regeltjes, opgesteld door de andere Trekkers & Blijvers uit de directe staf van de Vreemde Vogels.

Aanbesteders die vaak in goed vertrouwen al een klusje of project gestart zijn, merken al gauw dat het wat lastig uitvoeren is, omdat de Vreemde Vogels en de Trekkers & Blijvers de boel een beetje ingewikkeld aanpakken. Zij dreigen wel eens onder de voet gelopen te worden door al het gepraat over en weer. Je zoekt een aanspreekpunt, maar ja, soms glimt het bijvoorbeeld niet genoeg voor de Ekster. Dus zijdelings luistert hij eens wat naar het gemopper. En laten we eer lijk zijn het communiceert voor bijvoorbeeld een Mier lastig met een Kip (zonder kop), of met een Struisvogel met zijn kop in het zand, hoewel je naar die laatste als Mier wel weer een tunneltje kunt graven. Maar dat kost tijd.

Soms hangt er veel van een project af. Het duurt vaak erg lang voordat er zekerheid is over de verdeling van verantwoordelijkheid, taken en geld.
Sommige Aanbesteders verzinnen een plan en richten zich tot de Bouwers & Brekers. Meestal vind je dan wel enkele Bouwers of Brekers die besluiten te helpen.
Daar moet je ook mee oppassen want niet alle Bouwers & Brekers zijn wie zij beweren te zijn: Onder hen bevinden zich het Lieveheersbeestje (lief maar giftig), de Adder (altijd oppassen met zo’n figuur), de Gier (lijkenpikker), de Havik, de Luiaard, de Rups/Vlinder (eeuwige verrassing), de Eendagsvlieg, de Paradijsvogel (kleurrijk figuur), de bij (bezig typetje), de Ezel, de Uil, de Olifant (dikke huid), de Bok en de Pitbull (die nu nog harder blaft dan bijt, maar dat leert hij nog wel).
U ziet een aardige vertegenwoordiging van de bij de verkiezingen gekozen Vrijbuiters. Je moet goed opletten want wie is nu een “Bouwer” en wie een “Breker”? Soms vind je gehoor bij de ene, dan weer bij de andere.

Na elke mislukte poging van de Vreemde Vogels om tot een beslissing te komen, zien de Trekkers & Blijvers de tijd als hun vriend. Zij leunen achterover, want dit geeft hun heel veel meer tijd, (Om te niksen vinden de Vrijbuiters overigens, en de Aanbesteders ook, maar uit beleefde afhankelijkheid zeggen deze laatsten niets.) Het geeft hen tijd om nog meer dingen aan elkaar te knopen zodat het nog ingewikkelder wordt voor iedereen.

De Bouwers & Brekers? Tja, die weten het vaak niet meer, die krijgen allerlei verschillende verhalen te horen! Net als de Vrijbuiters overigens!
Vanuit de Beestenburcht dringen vaak de raarste varianten op plannen naar buiten.
En de echte plannen? Die worden besproken in het Praathuis! (Dat kent u wellicht wel, uit de Fabeltjeskrant.)

En zo verschilt dit eiland niet van enige andere plek op deze aarde:
De één is gewoon een machtswellusteling, de volgende heeft een dubbele agenda, deze of gene heeft een groot zakelijk belang, weer een ander stedelijk belang en die ander heeft simpelweg een eigen belang…….en de belangrijkste mens is vaak de dupe…….
En de Ooievaar op het eiland? Ach, die kleppert gewoon door.

Vreemde vogels vliegen rond in de wandelgangen van het stadhuis.

Het betreft hier slechts een fabel zonder moraal. Elke overeenkomst of gelijkenis met enig persoon of situatie waar dan ook op deze aarde berust zuiver op toeval.

© 2004

http://jeanetteslagt.nl/blog/bouwers-brekers/
Grote ideeën sneuvelen vanwege het politieke spel, maar ook vanwege onkunde en besluiteloosheid op alle fronten.

Over Rob Alberts

Mensen, natuur, de aarde, planten en dieren hebben mijn interesse. Monumentale Bomen fascineren mij. Onderwijs is mijn passie. In 1988 ben ik in de Bijlmermeer komen wonen. De mensen, het groen, de andere manier van bouwen / wonen hebben mijn hart gestolen. Zonder ver te reizen is hier de hele wereld binnen handbereik. Rondom mijn huis geniet ik vooral van de Familie Pimpelmees. In december 2009 ben ik gaan bloggen over wat mij opvalt of wat mij bezig houdt.
Dit bericht werd geplaatst in Amsterdam, Politiek en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.