Lidy Hinfelaar en Iwan leeuwin

Voor de tweede keer zegt een fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam-ZuidOost het vertrouwen op in de GroenLinks vertegenwoordiger van Amsterdam-ZuidOost. Natuurlijk zijn er ook verschillen.

Lidy Hinfelaar heeft binnen GroenLinks nooit een goede naam opgebouwd. In de Deelraad was zij regelmatig afwezig door lange vakanties buiten het reces om. Inhoudelijke bijdragen heeft zij weinig tot niet geleverd. Procedurele opmerkingen waren haar kracht. Al zal menigeen haar vooral herinneren van haar uitgebreide opmerkingen achteraf. Alle notulen werden door haar minutieus uit gepluisd. Alle verschrijvingen kregen vooral haar aandacht en spreektijd. Binnen GroenLinks en buiten Amsterdam-ZuidOost heeft zij nog steeds vooral een zeer slechte naam. Ik herinner mij vooral har chantagepraktijken, roddel en achterklap.

Iwan Leeuwin is van een totaal ander kaliber! Door zijn tumultueuze energie bouwde hij een grote achterban en een groot netwerk op. Op gebied van bestrijding van discriminatie en racisme heeft hij hard gewerkt. Sociaal onrecht heeft ook altijd zijn volle aandacht. Juist door het ook buiten de geijkte procedures omgaan heeft hij een goede en positieve binnen en buiten GroenLinks opgebouwd. Of dit nu door zelf georganiseerde bijeenkomsten gebeurde. Of dat hij als spreker bij lokale en landelijke GroenLinks bijeenkomsten was. Altijd wist Iwan waar hij het over had. Met zijn laatste uitspraken herken ik Iwan leeuwin helemaal niet. Ik maak mij dan ook zorgen om hem.

De aangerichte schade van de eenkennige actie van Lidy Hinfelaar was gigantisch. De inzet van Paulus de Wilt, Elly Muller en Jesse de Wit heeft dit tij gelukkig kunnen keren. Welke schade Iwan leeuwin veroorzaakt zal de tijd ons leren. Zelf vind ik dat het tijd wordt dat nieuw en jonger bloed hun plek krijgen binnen GroenLinks Amsterdam-ZuidOost!

Lidy Hinfelaar is volledig uit beeld verdwenen. Over de toekomst van Iwan Leeuwin maak ik mij vooral zorgen! De laatste nieuwsberichten over zijn nieuwste uitspraken voorspellen weinig goeds. Duidelijk is dat de oude garde haar beste tijd heeft gehad. Voor GroenLinks en GroenLinks Amsterdam-ZuidOost in het bijzonder wens ik dat de jeugd snel haar plek zal opeisen en krijgen.

https://www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/bestuurscommissie-zo/

https://groenlinks.nl/

Over Rob Alberts

Mensen, natuur, de aarde, planten en dieren hebben mijn interesse. Monumentale Bomen fascineren mij. Onderwijs is mijn passie. In 1988 ben ik in de Bijlmermeer komen wonen. De mensen, het groen, de andere manier van bouwen / wonen hebben mijn hart gestolen. Zonder ver te reizen is hier de hele wereld binnen handbereik. Rondom mijn huis geniet ik vooral van de Familie Pimpelmees. In december 2009 ben ik gaan bloggen over wat mij opvalt of wat mij bezig houdt.
Dit bericht werd geplaatst in Amsterdam, Geen categorie, persoonlijk, Politiek en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

16 reacties op Lidy Hinfelaar en Iwan leeuwin

 1. eltjedoddema zegt:

  De kardinoale blift aaltied: woarom zit je in de politiek………

  Geliked door 1 persoon

 2. John zegt:

  Als je in de raad zit zorg je dat je er gewoon altijd bent!
  Anders moet je niet de politiek in gaan.

  Like

 3. sjoerd zegt:

  Bij groen links denk ik aan jong en met een jeugdig elan. Helaas is dat na Femke er niet meer. Ik vrees dan ook het ergste voor de politieke toekomst van deze partij.

  Geliked door 1 persoon

 4. Rebbeltje zegt:

  Waar gaat dit over haha
  Mensen die hun werk niet goed doen en vreemde dingen zeggen
  Ja politiek…
  Ga je maar gewoon groeten…enne werk ze ?

  Like

 5. bloggersterk zegt:

  Je ziet het al in de eerste reacties op je blog. Jammer! Dat ook Groen Links zich niet onderscheidt van de rest.

  Geliked door 1 persoon

 6. bentenge zegt:

  Geen idee over wat je bezig bent, maart ik keek even naar de eerste link in je logje, bekeek de eerste foto en dacht… amai, zo veel kleur en diversiteit ! Dat ziet er daar niet slecht uit qua participatie.

  Like

 7. Plato zegt:

  Rob, het is me niet helemaal duidelijk wat Iwan Leeuwin fout heeft gedaan. Je beschrijft hem positief maar er is iets gebeurd. Wat kan ik niet bevroeden. Kun je dat nog eens omschrijven.
  Die Groen-Links dame is of bij de verkeerde partij terechtgekomen of volkomen incapabel. Ik denk beiden 🙂 Gelukkig zijn jullie van haar af. Hopelijk komt er nu een politicus/ca met een hart.

  Like

  • Rob Alberts zegt:

   Iwan Leeuwin heeft het vertrouwen in de GroenLinks bestuurder opgezegd.
   Ook is Iwan Leeuwin uit de GroenLinks fractie gestapt.
   Politieke meningsverschillen in een fractie los je m.i. intern met een goed gesprek op.
   Zelfs aangeboden mediation heeft jammer genoeg niet geholpen.

   Een gekozen GroenLinks vertegenwoordiger tekent vooraf een verklaring men of binnen GroenLinks blijft of dat men de verkregen zetel terug geeft aan GroenLinks bij opstappen.
   Iwan Leeuwin heeft de verklaring dat hij in deze situatie de verkregen zetel teruggeeft.
   Jammer genoeg houdt hij zich niet aan deze afspraak!

   Vriendelijke groet,

   Like

 8. Iwan Leeuwin zegt:

  Er wordt selectief informatie afgegeven door GroenLinks afdeling Zuidoost. Mijn inhoudelijke inbreng is nergens te vinden in de GroenLinkse correspondentie. Niet op Facebook, niet op de website. Het is ook niet aan de Algemene leden vergadering kenbaar gemaakt. ik heb alle correspondentie op mijn eigen Facebook pagina geplaatst. Ik heb ook het Partijbestuur van GroenLinks gevraagd om de procedure correct te volgen. Ik dien de partij al meer dan 25 jaar actief. Ik ben in hart en nieren nog steeds een GroenLinkser. Er is een integriteitsverschil met Zuidoost. Zelf steek ik ook hand in eigen boezem vanwege mijn scherpte. Maar ëën van de grote boosdoeners voor de crisis is Duolid Lilian Peters met haar negatieve invloed achter de schermen. Ik had een hele hoge pet van haar in het begin maar gaandeweg kwam de ware aard naar boven. De zetelkwestie heb ik geparkeerd. Die gaat zeker niet naar Lilian Peters. Ik verwijs u naar mijn Facebook pagina.

  Like

  • Rob Alberts zegt:

   Beste Iwan,

   jammer genoeg is jouw facebookpagina niet openbaar en/of toegankelijk voor iedereen.
   Volgens GroenLinks reglementen en huishoudelijke statuten zijn discussies over personen besloten. De ALV’s over persoonlijke kwesties zijn alleen voor leden toegankelijk. Stemmen over moties over personen zijn altijd schriftelijk.
   Stemgerechtigde leden mogen altijd aanwezig zijn bij GroenLinks ALV’s.
   Dat de afdeling in Amsterdam-ZuidOost, de Federatie van Amsterdam en het Landelijke Partijbestuur van GroenLinks integer met de discussie over personen omgaat juich ik toe en verwacht ik ook vanwege de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

   Ik probeer in mijn blog te beschrijven dat wederom onverenigbaarheid van personen de overhand heeft gekregen boven de politiek inhoud. Dit is in mijn ogen schadelijk voor het verwezenlijken van de idealen GroenLinks idealen.

   Voor de zetelkwestie hebben jij en anderen op een GroenLinks verkiezingslijst een bindende verklaring ondertekend.

   Vriendelijke groet,

   Like

 9. Iwan Leeuwin zegt:

  Amsterdam 25 augustus 2015.

  Verklaring Iwan Leeuwin
  Namens de nieuwe fractie in de Bestuurscommissie.
  Fractie Iwan Leeuwin.

  Voorzitter,

  Met ingang van 14 augustus maak ik geen deel meer uit van de fractie van GroenLinks. Ik zal deelnemen onder de naam fractie Iwan Leeuwin.

  Het is anders gelopen dan oorspronkelijk het doel was. Ik heb op basis van mijn principes dit besluit genomen omdat zaken indruisen tegen mijn integriteit. Ik had de klus graag willen klaren met de GroenLinks fractie maar helaas.

  De fractie Iwan Leeuwin zal zich inzetten voor de belangen van de burgers en Amsterdam Zuidoost. Daarbij zal de fractie allen: bedrijven, instellingen, organisaties en werkenden die Zuidoost een warm hart toedragen positief ondersteunen. De fractie Iwan Leeuwin zal zich inzetten om een positieve bijdrage te leveren daar waar het gaat om middelen beschikbaar te krijgen vanuit de Stopera.
  De eerder geformuleerde Bestuursopdracht zal de fractie ondersteunen. De fractie vindt dat Zuidoost nieuwe uitdagingen moet aangaan in het belang van de burgers. De Bestuurscommissie heeft beperkte budgetmogelijkheden maar tegelijkertijd moeten er kansen gecreëerd worden. Wij ( leden van het Algemeen bestuur ) zijn de ogen en oren in Zuidoost voor Amsterdam.

  Enkele aandachtspunten voor de komende periode zijn:
  Het Jongeren en ouderenbeleid.
  Beleid voor werkzoekenden ook stageplaatsen.
  Beleid om isolatie en armoede tegen te gaan.
  Zuidoost en talenten op de kaart plaatsen.
  Informatie en communicatie over duurzaam omgaan met groen en het milieu.

  Voorzitter het Algemeen bestuur mag van mij een constructieve bijdrage verwachten. Daar waar besluiten het belang dienen van Zuidoost zal ik die zeker ondersteunen. Daartegenover zal ik besluiten die tegen mijn principes en tegen het belang van Zuidoost zijn afwijzen.

  Namens de Fractie Iwan Leeuwin.

  Like

 10. Iwan Leeuwin zegt:

  Aan de leden van GroenLinks Amsterdam Zuidoost
  In vergadering bijeen op dinsdag 18 augustus 2015.
  Via de voorzitter de heer Hans Mooren E-mail:
  Amsterdam 18 augustus 2015

  Onderwerp: Terugtreding uit de fractie van GroenLinks

  Geachte leden,

  U ontvangt dit schrijven van mij omdat ik verhinderd ben om aanwezig te zijn vanavond vanwege privé omstandigheden. Daarnaast is er vanavond een agendacommissie van de Bestuurscommissie gepland, waarbij mijn aanwezigheid is gewenst.

  In een persbericht van 9 juni (zie bijlage 1) heb ik het besluit genomen om uit de coalitie te stappen. U ontvangt ook een kopie (zie bijlage 2) van mijn brief die ik aan het afdelingsbestuur t.a.v. de heer Hans Mooren heb verzonden.

  Ik wil mijn weloverwogen stappen om terug te treden uit de fractie kort toelichten.

  1. Ik heb de fractie geïnformeerd over de ontevredenheid van GroenLinks als coalitie partner. Diverse malen is er steun gevraagd om onderwerpen zoals, Hospice, Diversiteit en de signalen vanuit het ambtelijk apparaat als gevolg van de convergentie en de transitie van de afgelopen periode op de agenda te krijgen.
  2. Ik heb zowel bij de heer Urwin Vyent als bij de DB leden kenbaar gemaakt ontevreden te zijn over de gang van zaken en het gebrek aan steun voor de GroenLinks onderwerpen.
  3. In de fractie zijn standpunten ingenomen die vervolgens door de heer Vyent tot tweemaal toe anders zijn vertaald in het coalitie overleg.
  4. Ik werd tot tweemaal toe in het coalitie overleg door de heer Vyent voor schut gezet. Tijdens een van die overleggen was Lilian Peters ook aanwezig. Ik heb dit met de heer Vyent besproken en aangegeven dat ik zijn handelen niet professioneel vond.
  5. Eén van de onderwerpen waarvoor ik steun zou krijgen van coalitie partners (dit is persoonlijk door Urwin Vyent aan mij teruggekoppeld ) werd tijdens de AB uiteindelijk niet gegeven. En wederom moest ik Urwin Vyent aanspreken op het niet nakomen van afspraken.
  6. In maart is door het DB extra financiële steun gevraagd voor Kansrijk. Zie mijn constatering in de bijlage. Vanwege ruis in de gemeenschap en wandelgangen heb ik persoonlijk aan DB leden, in het coalitie overleg en tijdens de AB vergadering om helderheid gevraagd. Er zijn geen problemen of onregelmatigheden werd mij verteld. Het vervolg is terug te vinden in de bijlagen.
  7. Op 26 mei is GroenLinks tijdens de AB vergadering geschoffeerd door de voorzitter van het DB mevrouw Muriel Dalgliesh. U kunt de bewuste vergadering terug kijken en zelf vaststellen dat GroenLinks, of beter gezegd Urwin Vyent, niets te vertellen heeft in het Dagelijks Bestuur. Het werd mij dan ook duidelijk waarom er nooit steun was voor de GroenLinks onderwerpen.
  8. In het Parool moest de fractie van GroenLinks vernemen dat er financiële misstanden waren bij Kansrijk Zuidoost. Er blijkt wellicht meer aan de hand te zijn want inmiddels is er een WOB onderzoek aangevraagd door twee journalisten.
  9. Ik heb mijn twijfels over de geloofwaardigheid over het DB geuit tot tweemaal toe in spoedoverleggen.
  10. Het allerbelangrijkste was dat ik niet kon functioneren als fractievoorzitter voor GroenLinks aangezien geloofwaardigheid, respect, loyaliteit en collegialiteit zoek waren. De integriteit van het DB was aangetast. Ik heb dit gedeeld met de fractie, bestuur en met de coalitie.
  11. In het coalitie overleg heb ik de stabiliteit aan de orde gesteld na het vertrek van twee leden uit de coalitie.

  Ik stelde voor om uit het DB te stappen. In eerste instantie was de fractie het met mij eens. Fractieleden hebben mij meegedeeld het inhoudelijk met mij eens te zijn. Maar op aangeven van Urwin en Lilian moest GroenLinks koste wat het kost in het machtscentrum blijven. Het machtscentrum wat niet vertaald is naar enige realisatie of agendering van GroenLinks onderwerpen. Wat het machtscentrum voor u betekent laat ik graag aan u over.

  Op 8 juni heb ik aan het eind van de fractie te kennen gegeven dat ik conclusies zou trekken.
  Ik heb vervolgens meegewerkt aan een mediaton traject. Zie mijn opmerking in de bijlage.
  Er ontstond crisis:
  Ik heb de heer Bert Meester van het bestuur persoonlijk op de hoogte gesteld van de crisis.
  Ik heb de heer Mooren (was met vakantie) mails gestuurd. Ik heb op maandag 8 juni zijn voicemail ingesproken en ben persoonlijk aan de deur geweest. Zonder resultaat.

  Ik heb de Koninklijke weg gevolgd om bovengenoemde punten aan de orde te stellen.
  Het enige wat de fractie, bestuur en federatie interesseerde was dat ik opnieuw moest toegeven dat ik verkeerd heb gehandeld. Op geen enkele wijze is men ingegaan op mijn inhoudelijke argumenten.
  Ik sta achter mijn handelen omdat ik integer mijn politieke werk voor GroenLinks wil doen.
  Blijkbaar hebben fractie en bestuur een andere mening. Ik kies voor integriteit en wens niet meegezogen te worden door deelname aan het DB, onder leiding van de PvdA.
  Onder mijn leiding hebben wij een geloofwaardige campagne gevoerd en de burgers van Zuidoost hebben GroenLinks mandaat gegeven. Als GroenLinkser kan ik dat niet waar maken.

  Ik heb daarom besloten om uit de fractie te stappen. Ik ga nu verder als zelfstandige fractie onder de naam Fractie Iwan Leeuwin in de Bestuurscommissie.

  Wat u ook mag weten.
  a. Ik heb Rutger Groot Wassink een persoonlijke brief gestuurd op 13 juli waarin ik op een aantal punten om advies heb gevraagd. Ik heb, tot mijn verbazing, geen enkele reactie gekregen.
  b. Ik heb Hans Mooren geïnformeerd over het feit dat zijn naam wordt genoemd bij opdrachtverlening door Kansrijk Zuidoost.
  c. Nu doen geruchten de ronde dat Hans Mooren, naast opdrachten voor het maken van foto’s voor het stadsdeel, ook opdrachten krijgt (o.a. Bijlmer Bios) van de heer Urwin Vyent.
  Ik heb de voorzitter van de Bestuurscommissie en de voorzitter van het afdelingsbestuur geïnformeerd op 14 augustus over mijn besluit.

  Hopende u voldoende te hebben ingelicht.

  Hoogachtend,

  Iwan Leeuwin,
  Die al 25 jaar actief lid van de GroenLinks.
  Die nog steeds staat achter de idealen van de partij.
  Die een integriteitsverschil heeft met de afdeling van GroenLinks in Amsterdam Zuidoost.
  Die altijd een GroenLinkser zal blijven.
  Die weigert verantwoordelijkheid te nemen in een DB dat niet integer is.
  Die graag orde op zaken wilt stellen.
  En daarom doorgaat als Fractie Iwan Leeuwin in de Bestuurscommissie van ASDZO.

  Bijlage 1

  Amsterdam Zuidoost PERSBERICHT:

  GROENLINKS FRACTIEVOORZITTER IWAN LEEUWIN STAPT UIT COALITIE AMSTERDAM ZUIDOOST Amsterdam, 9 juni 2015 Fractievoorzitter Iwan Leeuwin van GroenLinks Amsterdam Zuidoost stapt uit de coalitie van PvdA, VVD en GroenLinks. De steunfractie, het afdelingsbestuur en DB lid zijn het niet eens met zijn besluit. Voorafgaand zijn er gesprekken geweest zowel in fractie als in coalitieverband. De fractievoorzitter van GroenLinks is niet tevreden over de gang van zaken en tilt heel zwaar aan het nakomen van gemaakte afspraken over collegialiteit en loyaliteit. Deze zijn de afgelopen vergaderingen zoek geweest.

  Het feit dat maandag 8 juni gedoogpartner de ChristenUnie om moverende redenen ook uit de coalitie is gestapt, waardoor de coalitie geen meerderheid meer heeft, vindt de fractievoorzitter van GroenLinks een ernstig probleem voor de continuïteit van de huidige coalitie. De fractievoorzitter van GroenLinks had tijdens de coalitiegesprekken aangegeven op safe, met een ruime coalitiemeerderheid, te willen besturen. Die basis is de afgelopen 24 uur in toenemende mate verzwakt met als gevolg dat de positie van GroenLinks in coalitieverband zeer precair is geworden.

  Waarom Iwan Leeuwin tot dit besluit is gekomen. GroenLinks streeft naar een ideaal van burgerschap waarin iedereen volledig in de democratische processen kan participeren en zich verantwoordelijk voelt voor de inrichting van de samenleving, een open samenleving met gemeenschapszin. GroenLinks plaatst zich in de traditie van de linkse partijen en komt op voor de belangen van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Een samenleving waarin met name immigranten gelijkwaardig en in vrijheid kunnen deelnemen. Vanuit deze overtuiging heeft GroenLinks, fractie Zuidoost, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 met de partijen PvdA, VVD en ChristenUnie, meegewerkt aan de totstandkoming van een coalitieakkoord voor de bestuurscommissie Zuidoost. Na ruim een jaar heeft de fractievoorzitter van GroenLinks de balans opgemaakt en moeten concluderen dat de samenwerking met de coalitiepartners PvdA, VVD en ChristenUnie niet heeft geleid tot enige realisatie van door GroenLinks geformuleerde doelstellingen. Omdat de huidige samenwerking en gebrek aan onderlinge communicatie weinig vertrouwen geeft aan de gewenste ommekeer heeft de fractievoorzitter van GroenLinks het vertrouwen in de coalitie opgezegd.
  Een drietal overwegingen hierbij zijn:

  1. Uitgangspunt GroenLinks: Het draait in de zorg om aandacht, niet om cijfers. De praktijk is anders. De onzekerheid is groot. De bezuinigingen hebben enorme gevolgen. Kwetsbare mensen worden hard getroffen. In Zuidoost hebben we bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen omdat de samenleving onder invloed van de gemeentelijke bezuinigingen hard wordt geraakt. De fractievoorzitter van GroenLinks ziet in Zuidoost na lang aandringen nog steeds geen rol voor de voedselbank van mevrouw Regina. En dat terwijl juist haar initiatief achter de voordeur komt bij de meeste kwetsbare gezinnen van Zuidoost. Waar de bestuurders zich verschuilen achter de veranderingen bestuurlijk stelsel en vooral praten over één stad en één opgave en ambtenaren in een keurslijf van Amsterdams systeemdenken worden gedrukt zijn steeds meer inwoners van Zuidoost voor hun primaire levensbehoeften afhankelijk van de voedselbank. Een duidelijker signaal vanuit onze ogen- en orenfunctie kunnen we over de staat van onze samenleving in Zuidoost niet geven. Het is teleurstellend om te moeten vaststellen dat de coalitie bij gebrek aan urgentie en bestuurskracht nog geen enkele maatregel heeft kunnen formuleren en zelfs niet een gedeelde probleemanalyse bij het Algemeen Bestuur van Zuidoost heeft kunnen agenderen.

  2. Uitgangspunt GroenLinks: GroenLinks steunt het streven om de Bijstand, de Wajong en de Sociale werkvoorziening samen te voegen tot één vangnet. GroenLinks is echter tegen de forse bezuiniging van meer dan een miljard euro die terecht komt bij de mensen die juist de meeste ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig hebben. De fractievoorzitter van GroenLinks maakt zich grote zorgen over de groeiende groep mensen in de bijstand die er gewoonweg niet meer uitkomen. Het was ooit de bedoeling om met de ambtelijke organisatie Kansrijk Zuidoost (opgericht in 2007!) deze groep actief te benaderen en een steun in de rug te geven. Naar nu blijkt heeft Kansrijk Zuidoost deze taak van zich afgeworpen en hebben samenwerkingspartners, bij gebrek aan resultaten, hun samenwerking beëindigd. Voorstellen om de werkwijze van Kansrijk Zuidoost te evalueren zijn meerdere malen afgeslagen. In de afweging om Kansrijk Zuidoost meer financiële middelen toe te schuiven heeft GroenLinks aangedrongen op een gedegen onderbouwing met verzamelde data over de afgelopen jaren. Juist nu er sprake is van een monistisch politieke organisatie in de stadsdelen is het aan de vertegenwoordigers hiervan om goed uit te leggen waarom gekozen wordt voor een bepaalde inzet. Dat er nu schriftelijke vragen worden gesteld door twee fracties uit de bestuurscommissie Zuidoost en door één fractie in de gemeenteraad, nadat meerdere burgers hun beklag hebben gedaan over de organisatie Kansrijk Zuidoost door in commissievergaderingen in te spreken, geeft onmiskenbaar aan dat er vraagtekens zijn te plaatsen bij de bestuurlijke afweging.

  3. Uitgangspunt GroenLinks: Tijdens de overleggen voor de totstandkoming van de Bestuursverklaring Zuidoost hebben we als coalitiepartner aangedrongen op een nieuwe bestuursstijl van open communicatie en gezamenlijke besluitvorming. We hebben ook aandacht gevraagd voor onze verantwoordelijkheid om de personele diversiteit in de stadsdeelorganisatie te behouden. Dat we niet wegkijken voor de problemen in onze eigen organisatie. De bestuurscommissievergadering van dinsdag 26 mei jl. is voor de fractie GroenLinks zeer teleurstellend verlopen. Zonder in detail te willen treden heeft de fractievoorzitter van GroenLinks kunnen vaststellen dat in coalitieverband gemaakte afspraken niet worden nageleefd. Handreikingen vanuit de fractievoorzitter van GroenLinks om gezamenlijk naar oplossingen toe te werken worden consequent terzijde geschoven. In de laatste commissievergadering en de gesprekken, in coalitieverband erna, is de hoop op een ommekeer in de samenwerking definitief vervlogen.

  Iwan Leeuwin, Fractievoorzitter GroenLinks Bestuurscommissie Zuidoost
  .
  Bijlage 2.

  Aan het afdelingsbestuur van GroenLinks Amsterdam Zuidoost.
  T.a.v. de heer Hans Mooren, voorzitter.
  Via E-mail:

  Amsterdam 14 augustus 2015

  Onderwerp: Terugtreding uit de fractie van GroenLinks

  Geacht bestuur,
  Hierbij deel ik u mee dat ik per heden, vrijdag 14 augustus, definitief geen deel meer uitmaak van de fractie van GroenLinks in Amsterdam Zuidoost. Na lang overwegen neem ik met pijn in mijn hart deze beslissing. Ik ben al ruim 25 jaar lid van de partij en ben nog altijd een GroenLinkser, in hart en nieren!
  Toen Jesse Klaver als nieuwe partijleider aantrad verklaarde hij dat “WIJ de wereld gaan veranderen, en voor minder doen we het niet” Hij gaf zelf toe dat dit grote woorden zijn maar politici moeten voor hun idealen gaan en geloven dat ze ook daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Met minder hoeven de burgers in Nederland geen genoegen te nemen, beste bestuursleden: met minder hoeven de burgers in Zuidoost geen genoegen te nemen!
  Zoals u wellicht weet hebben we als fractie een mediation traject doorlopen onder leiding van Margreet de Boer. In deze gesprekken heb ik aandacht gevraagd om in te gaan op mijn inhoudelijke overwegingen om uit de coalitie te stappen. Helaas heeft het mediation traject ons niet nader tot elkaar gebracht.
  Ik vind het belangrijk om mijn inhoudelijke overwegingen nogmaals op een rij te zetten:
  a. Na een jaar besturen geen enkel GroenLinks resultaat behaald in Zuidoost. Ik heb hier meerdere keren in fractie- en coalitieverband op gewezen en niemand voelt zich verantwoordelijk, men wijst gemakzuchtig naar de Stopera.
  b. Geen open communicatie en gezamenlijke besluitvorming binnen de coalitie. De schoffering van GroenLinks in de bestuurscommissievergadering van 26 mei jl. was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen.
  c. Na het vertrek van dhr. Parsan uit de PvdA en dhr. Olsen uit de coalitie bestond er feitelijk geen coalitie meer. Ik heb meerdere keren aangeven dat GroenLinks alleen een ruime coalitie zal steunen. Dat ik dit met mijn handelen duidelijk wilde maken mag geen verrassing zijn voor de fractie.
  d. De besluitvorming over Kansrijk Zuidoost. Ook hier heb ik meerdere keren in coalitieverband gevraagd of er geen lijken in de kast zitten. Ik moet nu uit het Parool halen dat gesjoemeld is met kasgelden. Naar aanleiding hiervan hebben twee journalisten een WOB-verzoek ingediend om dit organisatieonderdeel door te lichten. Er gaan geruchten op dat het gesjoemel binnen Kansrijk Zuidoost slechts het topje van de ijsberg is.
  Daarnaast wil ik mijn bijzondere rol en positie als fractievoorzitter bij u onder de aandacht brengen. In de gemeentewet is nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen de fractievoorzitter en wethouder. In het dualisme controleert de fractie vanuit haar controlerende rol de bestuurder en is de bestuurder geen onderdeel van de fractie. Het zou ook raar zijn als de bestuurder moet meestemmen over zijn eigen functioneren. Er zijn weinig bestuurders die zichzelf wegsturen.
  Nu heb ik als fractievoorzitter een zuiver politiek inhoudelijk besluit genomen om uit de coalitie te vertrekken en word ik nu juist door de bestuurder, die blijkbaar nu wel onderdeel is van de fractie tegengewerkt. Democratische besluitvorming binnen een fractie klinkt heel wenselijk maar staat op gespannen voet met de controlerende en onafhankelijke rol van de fractievoorzitter.
  Tot slot wil ik opmerken dat ik het gevoel krijg dat binnen GroenLinks de positie van de heer Vyent als bestuurder boven een zuiver politiek inhoudelijke afweging staat. Zoals gezegd maak ik mij zorgen over integer bestuur m.b.t. het dossier Kansrijk. Iedereen die de politiek volgt weet dat het organisatieonderdeel Kansrijk Zuidoost een vehikel is van de PvdA, in 2007 in het leven geroepen door toenmalig bestuurder Kehla. Dat GroenLinks zich loyaal opstelt met de PvdA begrijp ik heel goed. De vraag is nu tot hoe ver? Op dit moment is volgens mij de meest loyale opstelling om ook in de stadsdelen gezamenlijk in de oppositie te zitten. De afbraak van het sociaal domein is in gang gezet en in Zuidoost wordt ik bijna dagelijks door bewoners aangesproken. Ik kom met mijzelf in conflict als ik mijn eigen waarden en normen moet oprekken. Het stelt mij dan ook teleur dat ik binnen mijn fractie geen gehoor vind. Daarom heb ik het besluit genomen om definitief uit de fractie te treden. Met minder hoeven de burgers in Zuidoost geen genoegen te nemen!
  Tijdens de komende ALV van GroenLinks Amsterdam Zuidoost zal ik de leden informeren over mijn besluit.
  De voorzitter van de bestuurscommissie wordt simultaan met deze brief geïnformeerd over mijn besluit.

  Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

  Hoogachtend,

  Iwan Leeuwin.

  Like

 11. meninggever zegt:

  Wat zo jammer is dat deze partij, toch ooit een samenklontering van wat over was van de PPR en o.a. de CPN, zo in de versukkeling gaat door aantrekken van verkeerde mensen, een veel te groene milieuagenda en een standpunt over een missie Afghanistan waar je echt als normaal mens geen begrip voor kunt opbrengen. Het groene gedram maakt dat je mensen binnenhaalt die niet met de doelstellingen van de partijen van vroeger bezig bent (een daarvan zou pacifisme moeten zijn, een andere een sterker sociale agenda dan die we nu zien bij de verschrikkelijk ontspoorde PvdA). Alles wordt groen geschilderd en dat verlamt de partij tot op de graat. Nee, GroenLinks zal nooit mijn partij worden. Dat er allerlei schandalen plaatsvinden met leden en buiten zettingen, het zal wel. Velen zijn geroepen weinigen echt uitverkoren. Maar dat deze partij haar principes verkwanselde is echt niet te vergeven…

  Like

 12. Rob Alberts zegt:

  Beste Iwan,

  Zoals bij jouw bekend wordt informatie uit ALV’s niet verspreid en/of openbaar gemaakt.
  Bij het volgen van de openbare vergaderingen van de bestuurscommissies m.b.v. het internet heb ik andere feiten voorbij zien komen. Ik heb ook een andere indruk van de politieke situatie in Amsterdam-ZuidOost.

  In de door jou ondertekende verklaring moet jij in de nu ontstane situatie jouw zetel terug geven aan GroenLinks.
  Ik ken jou als een man die zijn woord houdt en zijn beloftes nakomt.

  Verbaasde groet,

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.