Gentiaanblauw of KLM blauw?

In de natuur hangt alles met elkaar samen. Bloemen zijn afhankelijk van bijen, bijen afhankelijk van bloemen. De een kan niet zonder de ander. In miljoenen jaren tijd zijn er kringlopen ontstaan die geen mens had kunnen bedenken. Een mooi voorbeeld daarvan is het gentiaanblauwtje. Deze vlinder zet zijn eitjes af in de bloemen van de klokjesgentiaan. Uit de eitjes komen rupsen die de bloem vanbinnen opeten. De dan nog kleine rupsen vallen daarna op de grond en wachten op een lift van knoopmieren. De mieren nemen de lifter mee naar hun nest. De rupsen hebben vrijwel dezelfde geur als de mieren. Hierdoor denken de mieren dat het een larve van henzelf is en verzorgen ze de rups goed. De volgende zomer verpopt hij zich tot vlinder en die vliegt de wijde wereld in. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. Alles houdt elkaar in evenwicht. Een evenwicht dat alleen kan bestaan als er een grote variatie in soorten is. Oftewel, biodiversiteit. Deze biodiversiteit moeten wij koesteren. Voor de natuur en ook voor onszelf, want deze is van grote invloed op de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. Biodiversiteit verdient onze bescherming. En daarvoor moet de variatie in soorten groeien. Willen wij ons de komende tijd inzetten gaan op biodiversiteit? Willen wij meer insecten en andere dieren, wilde bloemen en bomen. Willen wij meer natuur in Nederland, in natuurgebieden, bij de boer en in tuinen.

Of gaan wij terug naar een economie van meer en meer? Kiezen we bijvoorbeeld voor KLM blauw of kiezen we voor gentiaanblauw? De intelligente Lockdown geeft schonere lucht. Bijvoorbeeld door verminderde luchtvaart. Sommige onderzoekers leggen een verband tussen luchtvervuiling en de verspreiding van het Coronavirus.

De KLM betaalt geen belasting voor kerosine. De KLM piloten betalen ook geen belasting. De overheid steunt de KLM nu ook nog eens met 4 miljard euro.

Het gentiaanblauwtje en het klokjesgentiaan is afhankelijk van het Natuurnetwerk Nederland. Het Natuurnetwerk Nederland geeft ons schone lucht, een gezond leefgebied en ruimte voor ontspanning.

Wat hebben wij over voor het gentiaanblauwtje, de klokjesgentiaan en ons Natuurnetwerk Nederland ??? Of gaan we na de Lockdown gewoon weer verder op de oude voet?

Geplaatst in gezondheid, Kinderen, Natuur, persoonlijk, Politiek | Tags: , , , , | 17 reacties

Coronawoordenboek

Ton den Boon heeft voor Onze Taal een aanzet gemaakt voor een Coronawoordenboek. Wie heeft aanvullingen?

1,5 metercirkel (de) zie anderhalvemetercirkel

1,5 metereconomie (de) zie anderhalvemetereconomie

1,5 metersamenleving (de) zie anderhalvemetersamenleving

1,5 metersyndroom (het) dwangmatige behoefte om 1,5 meter afstand ten opzichte van elke andere persoon te bewaren in combinatie met paniekerige angst als iemand de 1,5 metercirkel dreigt te overschrijden

5G coronacomplottheorie (de) complottheorie die een verband legt tussen de introductie van een stan­daard voor mo­biel te­le­foon- en da­ta­ver­keer (5G) en de uitbraak van een besmettelijk virus (corona)

50 pluslockdown (de) gedeeltelijke lockdown waarbij personen tot 50 jaar aan het publieke leven mogen deelnemen, maar 50-plussers zoveel mogelijk thuis moeten blijven vanwege hun kwetsbaarheid voor een virus

aanhoesten (overgankelijk werkwoord; hoestte aan, h. aangehoest) hoes­ten in de rich­ting van iemand, met name als ma­nier waar­op vi­rus­sen wor­den over­ge­dra­gen, synoniem aankuchen

aankuchen (overgankelijk werkwoord; kuchte aan, h. aangekucht) aanhoesten

aanloopleren (werkwoord, alleen onbepaalde wijs) (in België) tijdens een lockdown via digitale hulpmiddelen nieuwe leerstof doornemen die later in de klas herhaald zal worden, synoniem preteaching

aanlooples (de) (in België) tijdens een lockdown via digitale hulpmiddelen gegeven les over leerstof die later in de klas herhaald zal worden

aanniezen (overgankelijk werkwoord; niesde aan, h. aangeniesd) niezen in de rich­ting van iemand, met name als ma­nier waar­op vi­rus­sen wor­den over­ge­dra­gen

aansteken (overgankelijk werkwoord; stak aan, h. aangestoken) besmetten, bv. met een virus: een ander aansteken met corona zonder dat je zelf ziekteverschijnselen hebt

AC 1 na de corona-uitbraak, tegenover BC; afkorting van Engels after corona 2 voor de corona-uitbraak, tegenover PC; afkorting van Latijn ante corona

afgrendeling (de) -> lockdown

afhaalfile (de) file voor een drive-thrurestaurant

afsluiting (de) -> lockdown

afstandsalarm (het) apparaatje dat voortdurend de afstand tot andere personen meet en een signaal geeft wanneer die afstand te klein is, synoniem afstandsmeter

afstandsbezoek (het) bezoek waarbij de bezoeker(s) ten minste anderhalve meter afstand bewaart tot de persoon of personen bij wie hij op visite gaat

afstandschaamte (de) schaamte die iemand ervaart wanneer hij of zij tijdens het boodschappendoen vergeet om anderhalve meter afstand te houden ten opzichte van winkelpersoneel en andere klanten

afstandseconomie (de) economie die zo is ingericht dat beroepsbeoefenaars bij alles wat samenhangt met de uitoefening van hun bedrijf of beroep voldoende afstand tot anderen kunnen bewaren, m.n. ter voorkoming van virusepidemieën

afstandsetentje (het) gelegenheid waarbij mensen virtueel samen aan het eten zijn, bv. door rond etenstijd met elkaar te beeldbellen via FaceTime of Skype dan wel te appen, m.n. in tijden van (zelf)isolatie en quarantaine

afstandsgesprek (het) gesprek waarbij de spreker ten minste anderhalve meter afstand bewaren ten opzichte van elkaar

afstandsgroet (de) groet waarbij je op afstand van iemand blijft en in elk geval geen fysiek contact (bv. d.m.v. een handdruk) maakt

afstandshamen (werkwoord, alleen onbepaalde wijs) een ander luidkeels tot de orde roepen of diens gedrag op de sociale media aan de kaak stellen omdat hij de regel heeft overtreden om ten minste anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren

afstandsmaatschappij (de) afstandssamenleving

afstandsmeter (de) afstandsalarm

afstandsregel (de) regel dat je ter voorkoming van infecties in een periode dat er een besmettelijk virus rondwaart een bepaalde fysieke afstand tot anderen moet bewaren

afstandssamenleving (de) samenleving die zo is ingericht dat je bij je werk, het winkelen, de besteding van je vrije tijd steeds voldoende afstand tot anderen kunnen bewaren, m.n. ter voorkoming van virusepidemieën, synoniem afstandsmaatschappij

afstandsvisite (de) afstandsbezoek

afvlakken (overgankelijk werkwoord; vlakte af, h. afgevlakt) vlak maken, m.n. in de uitdrukking de curve afvlakken ervoor zorgen dat het aantal met een virus besmette personen, ziekenhuisopnamen of sterftegevallen zo min mogelijk stijgt (wat blijkt uit de grafische weergave daarvan)

agressiviteit (de) (medisch) 1 mate waarin een infectie zich verspreidt of waarin een tumor uitzaait 2 mate waarin een infectieziekte of tumor schadelijk is voor een organisme

amateurviroloog (de) leek die de theorieën en aanpak van professionele virologen in twijfel trekt, veelal op basis van zijn onderbuikgevoel

ambulancebus (de) bus waarin meerdere patiënten tegelijk (over een langere afstand) kunnen worden vervoerd onder begeleiding van medisch personeel, synoniem behandelbus, zie ook coronabus

anderhalvemeter- voorvoegsel waarmee zelfstandige naamwoorden worden gevormd die betekenen dat het door het tweede lid genoemde afgestemd is op en ingericht is voor het bewaren van anderhalve meter tot anderen ter voorkoming van virusbesmettingen en met name virusepidemieën: anderhalvemetercafé, anderhalvemetervervoer, anderhalvemeterwerkplek

anderhalvemetercirkel (de) denkbeeldige cirkel om een persoon die anderen in de anderhalvemetersamenleving geacht worden niet te betreden

anderhalvemetereconomie (de) economie die zo is ingericht dat beroepsbeoefenaars bij alles wat samenhangt met de uitoefening van hun bedrijf of beroep zoveel mogelijk ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, m.n. ter voorkoming van virusepidemieën

anderhalvemeteren (onovergankelijk werkwoord, anderhalvemeterde, heeft geanderhalvemeterd) leven, werken, recreëren terwijl je je houdt aan de anderhalvemeterregel

anderhalvemetergesprek (het) gesprek waarbij de deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar staan

anderhalvemetermaatschappij (de) anderhalvemetersamenleving

anderhalvemeterpolitie (de) (schertsend) benaming voor de politie als handhaver van de aan burgers gestelde regel om ten minste anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren

anderhalvemeterregel (de) regel om in de publieke ruimte, in winkels, in het openbaar vervoer e.d. ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, m.n. ter voorkoming van virusepidemieën

anderhalvemetersamenleving (de) samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte, in het openbaar vervoer, in winkels e.d. zoveel mogelijk ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, m.n. ter voorkoming van virusepidemieën, synoniem anderhalvemetermaatschappij

anticorona– voorvoegsel ter aanduiding dat het door het hiermee samengestelde woord genoemde bedoeld is ter bestrijding of voorkoming van corona en/of een corona-epidemie: anticorona-app, anticoronamaatregelen, anticoronamiddel, anticoronaplexiglasscheidingswand, anticoronaproduct, anticoronaspatscherm, anticoronavaccin

anticoronafeest (het) lockdownparty in tijden van corona

antivirale middelen (de) medicijnen waarmee een virus of virusinfectie kan worden bestreden

antivirale therapie (de) therapie met antivirale middelen ter genezing van iemand die een virusinfectie heeft

antroponose (de) ziekte die van mensen op dieren overgaat; ge­vormd van  anthrōpos (mens) + Grieks nosos [ziek­te]

appathon (de, -s) bijeenkomst van deskundigen op het gebied van programmering, dataverzameling en cybersecurity om apps (bv. traceerapps t.b.v. de strijd tegen een corona-epidemie) grondig te testen en voor eventuele tekortkomingen gezamenlijk naar (technologische) oplossingen te zoeken; naar analogie van hackathon gevormd als porte-manteauwoord van app en het laatste deel van marathon

ARDS (het) verkorting van Acute Respiratory Distress Syndrome, syndroom gekenmerkt door blijvende schade na een longziekte en/of landurige beademing; Engels

aymptomaticus (de, asymptomatici) iemand die een ziekte heeft zonder daarvan de bijbehorende symptomen te vertonen, m.n. iemand die een virusinfectie doormaakt zonder ziekteverschijnselen te hebben

asymptomatische besmetting (de) virusbesmetting waarbij de geïnfecteerde geen ziekteverschijnselen vertoont, bijna-synoniem subklinische infectie

Coronawoordenboek

 

Geplaatst in gezondheid, Onderwijs | Tags: , , | 21 reacties

Piet Wortel 2

Met de blogtitel ‘Piet Wortel’ schreef ik over de dunne lijntjes tussen de onderwereld en bovenwereld. De dunne lijntjes Cocaïne komen hier ook in voor.

Het verschil tussen een gelegenheidslijntje en verslaving maakt het excessieve geweld wat hieraan gekoppeld niet uit. De verbanden tussen de cocainehandel, onderwereld, bovenwereld, dagelijks leven zijn dichterbij dan menigeen in de gaten heeft.

Ondertussen is Piet Wortel veroordeeld. En heeft hij meen ik ook zijn straf al uitgezeten. In het afgelopen jaar is mijn blogpost over Piet Wortel regelmatig bezocht. Uit alle delen van de wereld hebben mensen even gelezen. Waarbij Suriname de meeste lezers heeft opgeleverd.

Nu er in Antwerpen een aantal buurjongens van mij gearresteerd zijn schieten de statistieken opeens omhoog. In Suriname en Nederland wordt druk gezocht naar informatie over Piet Wortel. Dat ik deze Piet nog nooit ontmoet heb en alleen maar ken van verhalen maakt hierbij blijkbaar niet uit.

De Cokehandel en de bijbehorende liquidaties storen mij mateloos. Welke buren incidenteel of zeer regelmatig een lijntje snuiven weet ik niet. Welke buurjongen als scooterboy dag en nacht een bestelling rondbrengen weet ik ook niet. De plaatsen waar sinds ik hier woon liquidaties hebben plaats gevonden weet ik weer wel precies. De verbanden die de Politie legt tussen oud-voetballers en de Cokehandel vind ik vreselijk. Maar de verhalen die ik hoorde over het gebruik en de Cokehandel in de Arena passen daarbij. En of Piet Wortel daar direct of indirect bij betrokken is weet ik weer niet. Gezien mijn bezoekersstatistieken durf ik weer wel te spreken over een lijntje tussen Suriname en Amsterdam.

https://robalberts.wordpress.com/2019/09/26/piet-wortel/

 

Geplaatst in Amsterdam, gezondheid, Kinderen, persoonlijk | Tags: , , | 5 reacties

Bomen met je buren

De Bomenstichting geeft advies en informatie over tal van onderwerpen. Snoeien van bomen, insectenplagen, boomwondverzorging, (ver)pplanen van bomen tot juridische kwesties. Maar ver weg de meeste vragen gaan over de boom of de bomen van de buren. Marjan Elsland, voormalig voorzitter van het bestuur van de Bomenstichting, heeft hier altijd een hekel aan gehad. klagen over eikeltjes of vogelpoep op de auto. Of de allergie voor het stuifmeel van de berk in de voortuin van de buren. Zij zegt hierover dat deze boze buur weinig begrip van haar of de andere medewerkers van de Bomenstichting kon krijgen.

In 1985 werd de folder Bomen en Buren  uitgegeven. Hierin staan de basisrechten en -plichten van iedere tuinbezitter vastgelegd. Vijftien jaar later schreef Edwin Koot, medewerker van de Bomenstichting, op basis van alle ervaringen met burenruzies rond bomen het boekje Bomen met je buren, leidraad voor geschillen bij de erfgrens. In 2012 is dit boek opnieuw herschreven. Aangepast aan de nieuwe wetgeving en rechtspraak en met nieuwe onderwerpen ( onder andere zonnepanelen en mediation). Samen met de folder Bomen bij de erfgrens is dit bijvoorbeeld bij veel gemeenten gratis te verkrijgen.

Persoonlijk heb ik ook mogen Bomen met de Buren.In mijn voortuin is oorspronkelijk precies op de erfgrens een gemeenschappelijke schutting geplaatst. Over deze schutting groeit een klimop. Aan mijn zijde van de erfgrens maakt deze klimop een stam met een kroon. Het lijkt net alsof de klimop als een boom groeit. Vogels schuilen in de kroon. Insecten halen nectar uit de bloemen. Vogels eten in de winter van de vruchten. En een merel nestelt soms in deze kroon. En onder de kroon scharrelt regelmatig een egel zijn eten bij elkaar. Voor mij een lust en een genot.

Mijn buurman haat klimop. Het jaar rond loopt hij met snoeischaren en boomzagen rond. Op mijn vragen om de klimop aan mijn zijde van de erfgrens te ontzien en de mooie kroon van de klimop in tact te houden krijg ik geen reactie. Bij thuiskomst is het dan ook elke keer de vraag of de klimop er nog staat. Een boomkweker kreeg zelf toestemming om de hele klimop kaal te snoeien voor stekmateriaal.

Omdat de schutting wel heel erg aan het omvallen en instorten stond. Heb ik het voorstel gedaan om gezamenlijk een nieuwe schutting te plaatsen. Na lang soebatten bleek min  buurman daar toch geen interesse in te hebben. Ruim aan mijn kant van de erfgrens heb ik een tuinpoort en een ondersteuning van de klimop laten plaatsen.

Na een jaar wilde mijn buurman toch een nieuwe schutting plaatsen. Een buurman van iets verderop zou dit klusje wel even klaren. Maar de door mij vrijgehouden halve meter wilde hij zich ook toe eigenen. En de gemeenschappelijke klimop en de mooie klimopboom moest en zou verdwijnen. De erfgrens loopt precies in het midden tussen onze tuinschuren. Met een meetlint is de erfgrens dus heel eenvoudig vast te stellen.

Bemiddeling van de zijn verhuurder mocht niet baten. De buurtagent gaf niet thuis. En de overactieve behulpzame buurman heeft om ruimte te maken voor zijn werk de stam van de klimopboom gehalveerd. Gelukkig is hij met  zaag precies op de erfgrens gebleven. Op mijn Whatsapp profiel heb ik een foto van deze zaagsnede met de tekst “een grensconflict”.

Jammer genoeg hebben niet al mijn buren oog voor de natuur  en/of bomen … Een egel is in zijn slaap overleden door een gevallen afgezaagde  tak. Zoals ook een nest met jonge merels is vernietigd. En het bijennest aan de voet van de klimop is verdwenen … Het doet mij nog steeds pijn.Maar de klimop groeit gelukkig weer verder!

https://www.bomenstichting.nl/

Geplaatst in Amsterdam, Biologie, Geen categorie, Natuur, persoonlijk | Tags: , | 29 reacties

Bomen, bossen en boswachters

BOSSENSTRATEGIE

De komende 10 jaar moet er in heel Nederland 37.000 hectare bomen bij komen. De provincie Noord-Holland werkt mee aan die ambitie en onderzoekt ook waar gekapte bomen gecompenseerd kunnen worden. Daarom heeft Noord-Holland samen met de andere provincies en het Rijk een begin gemaakt met de bossenstrategie.

De komende maanden volgt de concrete invulling van de bossenstrategie. Noord-Holland gaat in gesprek met betrokken partijen zoals organisaties die het groen beheren om tot plannen te komen en de kosten daarvoor in kaart te brengen.

Noord-Holland is van nature geen bosrijke provincie. Naast de duinen in het westen, kenmerkt het landschap zich door open weidevogelgebieden. Daarom moet goed gekeken worden waar bomen geplant kunnen worden.

Bron: Provincie Noord-Holland

En als ik dit lees denk ik dat er een vergissing wordt gemaakt. De Diemer Centrale vanVattenfall heeft een vergunning gekregen om biomassa als brandstof te gebruiken. Biomassa is een verkapte omschrijving voor gekapte bomen. De toevoeging duurzaam durf ik hier niet bij te gebruiken. Al wordt dat door anderen wel gedaan … ‘Boompje groot, plantertje dood’ is nog steeds een staande uitdrukking. Al zijn Meneer Vattenfall en de vergunningverleners deze wijsheid vergeten!

 

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , | 23 reacties

Grond van ons bestaan

De kwalitatieve waarde van de grond waarop wij leven  is medebepalend  voor de kwaliteit van ons leven. Ons leven? Ja, EN  dat van miljoenen soorten (micro)organismen. 1% is voor ons zichtbaar met het blote oog. Biodiversiteit is dus veel en veel meer dan huppelende hazen en reetjes, bloeiende planten en een boom. En de tienduizenden ecosystemen zijn veel ingewikkelder en fijnmaziger dan ons voorstellingsvermogen aan kan.
Toch grijpen wij daar dagelijks op in, zonder de consequenties daarvan echt te kennen of te begrijpen, want slechts 10% van alle soorten (micro) organismen zijn in kaart gebracht”.

Met corona om ons heen, moet ik steeds aan die laatste zin denken, want we weten nog zoveel niet. En daar worden we nu hardhandig mee geconfronteerd. De vraag is vervolgens of we hier een les uit gaan trekken. Wordt corona straks afgedaan als “domme pech” of gaan we  wereldwijd een beter evenwicht zoeken tussen economie en ecologie?

Geplaatst in Biologie, eten en drinken, Geen categorie, gezondheid, Natuur, persoonlijk, Politiek | Tags: , | 21 reacties

Moving Art Project

Hoe kunnen we sociaal-culturele evenementen in de stad duurzamer maken? Een vraag voor het Amsterdamse kunstenaarscollectief Moving Arts Project. Geïnspireerd door die vraag ontwikkelden zij eerst KAREL, de Kar voor Elektriciteit op Locatie, en vervolgens andere schone voertuigen, die met elkaar KARELs KARAVAAN vormen. Deze serie klimaatneutrale voertuigen voorzien evenementen in de stad van schone energie, met allerlei extra faciliteiten. Van een podium tot catering. Van opslagplek tot mobiele vergaderruimte. Van rolmodel als milieuvriendelijk alternatief tot oplaadpunten voor je telefoon.

Wie en wat is KAREL en zijn KARAVAAN?

KAREL staat voor “KAR voor Elektriciteit op Locatie”. Een stalen busje van het oerdegelijke Hollandse merk Spijkstaal, dat al lang voordat het noodzaak werd elektrische wagens bouwde. KAREL vervoert decors, bouwmateriaal, gereedschap en andere productie-onderdelen én voorziet in energie op locatie voor buitenevenementen in Amsterdam.

KAREL is een waar rolmodel. Dankzij zijn zonnepanelen op het dak is hij namelijk CO2-neutraal en verspreidt hij de boodschap van groen en duurzaam dwars door de stad. Behalve KAREL zijn er inmiddels ook:

KARIMA: KAR voor Inductie, Meezingen en Aanhangsels

KARLOS: KAR Levert Overal schone Stroom

en KARLIJN: KAR voor verhaalLIJNen

Om de KARAVAAN heen is een team van ambassadeurs. Zij besturen en bedienen de voertuigen en de bijbehorende functionaliteiten. Denk aan een inductiekookplaat, espressobar, podium, licht- en geluidstechniek, etc. Maar een centraal onderdeel van hun KARAVAANambassadeurschap is het in gesprek gaan over duurzaamheid tijdens een activiteit. Om van elkaar te leren en samen te kijken naar hoe we een duurzame stad kunnen creëren.

Moving Arts Project en duurzaamheid

En de KARAVAAN aan schone voertuigen blijft uitbreiden. Wat alle leden van de KARAVAAN gemeen hebben is dat zij evenementen van schone energie voorzien en andere milieuvriendelijke oplossingen bieden.

Meer weten? Neem contact op via info@movingartsproject.nl

of

Geplaatst in Amsterdam, duurzame energie | Tags: , , , , , , , , , , | 7 reacties