Nederlandse grenzen

Als ik langs, over of op de Nederlands-Duitse grens wandel valt mij telkens weer hetzelfde op. De grenstaal verschilt niet tot nauwelijks van West naar Oost. Van het Noorden naar het Zuiden zijn er wel veranderen te horen en te constateren. Maar van West naar Oost verstaat en begrijpt men elkaar uitstekend in hun eigen taal/dialect. Er wordt gependeld tussen woonplaats en werkplaats, zoals ook familiebanden en bezittingen in West en Oost aanwezig zijn. Alsof er geen Staatsgrens bestaat.

Xenofobe, racistische en fascistische idealen in politieke partijen hebben veel stemmers getrokken de laatste Landelijke Verkiezingen. Terug naar eigen land en verplicht aanpassen zijn veel gebruikte opmerkingen. Naoberschap geldt in de Nederlands-Duitse grensstreek. Er voor elkaar zijn als het nodig is vind ik een mooi devies. En als je door de eeuwen heen kijkt dan zijn er hele volksstammen over deze grens getrokken. Soms vanwege religieuze vervolgingen maar vaker uit economische motieven hebben velen deze landsgrens gepasseerd.

Naar en door Amsterdam zijn om diezelfde redenen ook volksstammen getrokken. Vaak trekken geslaagde Amsterdammers weer verder of vestigen zij zich in buurtgemeenten. Het boek “Amsterdam als emancipatiemachine” beschrijft dat goed. Dat er toch Amsterdamse stemmen zijn voor politieke partijen met xenofobe, racistische en fascistische idealen vind ik persoonlijk verontrustend.

Dat er 1 nieuwe Partij met vooral Europese idealen in onze Tweede Kamer gekozen is geeft aan dat er respect en vertrouwen voor Europeanen bij de Nederlandse kiezers leeft. Of dit een vervolg gaat krijgen? Bij een aantal partijen zijn idealen te vinden voor wereldburgerschap. Geen etnocentrisch denken maar openstaan voor en samenwerken met alle wereldburgers spreekt mij nog meer aan.

In het boek “Amsterdam als emancipatiemachine” is te lezen dat nieuwe Amsterdammers vooral voor een verbetering naar en via Amsterdam reisde. Maar het beschrijft ook dat door de eeuwen heen Amsterdam op diverse vlakken groeide als stad.

Geplaatst in Geen categorie | 27 reacties

Voor14

Veel Amsterdammers denken bij 14 vooral aan hun legendarische voetbalheld. Frappant is dat Voor14 een Rotterdamse oorsprong heeft. Mijn vraag nu is vooral gericht op de formateurs. De afgelopen Kabinetten Rutte hebben vooral de (buitenlandse) bedrijven veel (belasting) steun gegeven. Daar is veel, heel veel Nederlands geld aan op gegaan. De afgelopen 40 jaar zijn de lonen in Nederland nauwelijks gestegen. De winsten van bedrijven zijn echter met 40% gestegen. Laatste nieuwsberichten vertellen ons ook nog dat Corona steun aan bedrijven in het buitenland zelfs als winstuitkering is uitgekeerd.

1,3 Miljoen Nederlanders leven in armoede. In Amsterdam zijn zo’n 24.000 inwoners afhankelijk van een voedselbank. Schrikbarende cijfers!

Op de website vooruit14.nl is in meerdere talen een oproep te vinden. De website is gemaakt voor de laatste Landelijke Verkiezingen. Natuurlijk met een oproep voor mensen die minder dan €14,-/uur verdienen. Maar steunbetuigingen van meer verdienende mensen is natuurlijk ook welkom. Lid worden van een vakbond hoort daar ook bij. CAO-onderhandelingen worden natuurlijk altijd gesteund door een stevige, goed georganiseerde achterban.

Voor nu plaats ik deze blogpost zodat wellicht iemand de doelstellingen van Voor14 kan doorspelen naar de formateurs van onze toekomstige kabinet:

https://www.voor14.nl

Geplaatst in Geen categorie | 10 reacties

Haat

Veel leerlingen en hun ouders op de basisschool, leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs, studenten en docenten van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en op de universiteit ervaren dagelijks haat.

Misplaatste grappen spelen hier vaak een grote rol in. Maar ook opmerkingen in de trend van jij niet, maar …

Uiterlijk, afkomst, nationaliteit, geloof worden in een voortdurende stroom van haat onderuit gehaald. Nee, niet jij maar …

Ik ervaar het feit dat ik hier in Nederland geboren ben nog steeds als een privilege. De tegenslagen in mijn leven zijn te overzien. Wel heb ik geleerd dat afgeven op anderen mijzelf nooit voordeel geeft. Natrappen, onderuit halen maakt de trapper en vernederaar niet groter en/of beter.

De haatdragende uitingen van veel Nederlanders verontrusten mij. Een gesprek is vooral onmogelijk. Vragen om respect veroorzaken vooral veel verwijten. De leuzen en kreten van de PVV, FvD, JA21 en/of trekkerbetogers kenmerken zich voor mij in onverdraagzaamheid. Sterker nog deze leuzen zijn voor mij hetzes en haatcampagnes die niet passen bij onze samenleving.

Het uitsluiten van mensen d.m.v. racisme en fascisme heeft ook een negatieve invloed op de mensen uit de eerste alinea van deze blogpost. Dagelijks haat ondergaan, je dagelijks moeten verdedigen ondermijnt onze samenleving. Gewild en ongewild wordt dit door de mensen en aanhangers en sympathisanten van de PVV, FvD, JA21 en/of trekkerbetogers ondersteund en aangemoedigd. In deze Corona-tijd wordt er op a-sociale media al dan niet anoniem flink van leer getrokken. Maar ook met papieren en digitale post hebben veel Veel leerlingen en hun ouders op de basisschool, leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs, studenten en docenten van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en op de universiteit het dagelijks te verduren met een actieve haatcampagne. Voor mij is dit niet af te doen met een simplistisch maar zo bedoel ik dat niet …. In de Nederlandse Grondwet en ons wetboek van strafrecht staan duidelijke zaken over racisme en fascisme. De steeds luider wordende en algemene haat ondermijnt onze samenleving en het is slecht voor teveel mensen in Nederland!

Geplaatst in Geen categorie | 52 reacties

Kamerverhuurbedrijven Kantershof

Kamers verhuren is een zeer lucratieve bezigheid. De aanvragen voor vergunningen gaan daarom aar door. Zonder blikken of blozen worden deze aanvragen gewoon gehonoreerd. De toetsing aan de regelgeving ontbreekt. Bezwaren van omwonenden en bewonersorganisaties worden steevast genegeerd. De grote woningnood doet daarbij de rest. Huurprijzen van rond de €500,-./maand/kamer worden grif betaald. De nieuwste uitvinding is het hanteren van huurcontacten van maximaal 9 maanden.

Van de overlast in de buurt noem ik er een paar: drugsoverlast, geluidoverlast, parkeeroverlast, vervuiling, rattenoverlast, anonimiteit, verdwijnende sociale cohesie.

Voor de huurders zijn er ook een aantal nadelen te benoemen. Gebrekkige huurbescherming en te hoge huren, ontbrekende overzichten van servicekosten en/of afrekeningen van bijvoorbeeld energiekosten.

Handhaving van de reguliere wetgeving kan hier veel aan verhelpen. Bij meer dan 6 bewoners moet er een maandelijkse schoonmaak verzorgd worden door de verhuurder/beheerder/eigenaar/ondernemer. Een bedrijf heeft te maken met de regelgeving m.b.t. reinigingsrecht. Afval scheiden en aanbieden zijn met duidelijke en overzichtelijke regels vastgelegd. Zoals dit ook voor bewoners in weer andere duidelijke en overzichtelijke regels is vastgelegd. Veiligheid maatregelen m.b.t. brandpreventie zijn ook weer in regels terug te vinden. Deze 4 personen, verhuurder/beheerder/eigenaar/ondernemer zitten vaak achter schimmige onzichtbare anonieme bedrijven. Alleen de overheid kan met haar instrumenten officiele registraties en wettelijke handhaving actie ondernemen.

Voor de buren en bewonersorganisaties rest er alleen maar teleurstelling en frustratie. Meldingen en bezwaren verdwijnen. Wanhopige huurders worden uitgemolken. Ondernemers worden rijker en rijker. En de overlast wordt alleen maar groter ….

Geplaatst in Geen categorie | 24 reacties

Lof voor Groot Geerdinkhof

De bewonersvereniging heet Groot Geerdinkhof. Maar met deze blogpost wil ik niet alleen de bewonersvereniging lof toe zwaaien. Maar ook het bestuur van de Groot Geerdinkhof en de bewoners van Geerdinkhof verdienen alle lof. Samenwerkend onder de supervisie van Energiecommissaris 1103, Jeroen Kruisheer hebben zij een duurzame menukaart ontwikkeld.

Corona perikelen, ouderdomskwalen of thuis werkend met de zorg voor eigen kinderen heeft een aantal Geerdinkhoffers niet weerhouden om een puike menukaart samen te stellen. De Stuurgroep Verduurzaming en Energietransitie heeft zich vast gebeten op bekende en onbekende terreinen. Isolatie, energie-overdracht, energie-opwekking, verwarmingstechnieken, moderne technologieën, subsidie mogelijkheden, financiering mogelijkheden zijn niet alledaagse kost. Maar met een goede taakverdeling, bellen, e-mailen en samenwerken hebben de Geerdinkhoffers zelf een menukaart samengesteld.

In de menukaart hebben zij de verzamelde informatie gerangschikt op onderwerp; Isolatie, energie-overdracht, energie-opwekking, verwarmingstechnieken, moderne technologieën subsidie mogelijkheden, financiering mogelijkheden. Alle verzamelde informatie van diverse bedrijven op deze onderdelen en een overzicht van de actuele bekende voorschriften voor verduurzaming en energietransitie zijn terug te vinden in de menukaart. Natuurlijk hebben zij ook rekening gehouden met de verschillende woningtypen van Geerdinkhof.

De stuurgroep van het Plan van Aanpak bestaat uit bewoners. Terecht tegenwoordig wordt er extra waarde gehecht aan ervaringsdeskundigen. Ambtenaren zullen vooral naar hun eigen procedures kijken. Bedrijven zullen weer meer naar hun eigen voordeel en winstmarges kijken. Maar bewoners hebben direct oog voor haalbaarheid en praktische mogelijkheden.

Ja, alle lof voor het bestuur van de bewonersVereniging Groot Geerdinkhof, de Stuurgroep Verduurzaming en Energietransitie en de procesbegeleider, Energiecommissaris 1103, Jeroen Kruisheer.

Ongeveer een jaar geleden heb ik samen met Baudouin Knaapen van !Woon een vergelijkbaar Plan van Aanpak voor Kantershof en eventueel Kelbergen geschreven. Samen hebben wij de werkwijze van Groot Geerdinkhof aan het Bestuur van de belangenVereniging Kantershof aangeboden. Als Energiecommissaris 1104 vind ik dat bewoners zelf het voortouw moeten nemen in de verduurzaming en energietransitie van hun eigen woning. Afwachten en anderen laten bepalen wat er in je eigen woning moet veranderen, wanneer en hoe is niet de manier. Juist zelf actief op onderzoek gaan geeft het beste resultaat.

De Stuurgroepleden in Geerdinkhof, het bestuur van de BewonersVereniging Groot Geerdinkhof en de Energiecommissaris 1103, Jeroen Kruisheer verdienen daarom alle lof voor hun inzet, tijd en energie met het maken van de Menukaart Verduurzaming en Energietransitie voor Groot Geerdinkhof! Een voorbeeld voor Kantershof en alle andere woonwijken met vooral koopwoningen in Amsterdam-ZuidOost.

https://02025.nl/message/58252/menukaart-isolatie-voor-geerdinkhof-wijk

Geplaatst in Geen categorie | 2 reacties

Verkeer de wet handhaving …

Een kleine caravan mocht niet in mijn prive carport staan. De Algemene Politie Verordening werd hierbij van stal gehaald. Langdurig parkeren van caravans aan de openbare weg zou hierdoor verboden zijn. Dat het hierbij om een prive carport gaat was verder niet van belang. De caravan is daardoor verkocht.

Op de openbare vrij toegankelijke parkeerplaatsen voor bezoekers gebeurt van alles. Weggegooide condooms, achtergelaten afval van drugs- en drankgebruik, de meest vreemdsoortige dingen liggen op de openbare parkeerplaatsen. Voor veel buurtbewoners zijn de openbare parkeerplaatsen vooral onveilig.

De bewoners, hun bezoekers en dealers van de talloze kamerverhuurbedrijven munten uit in overlastgevend gedrag. De huisjesmelkers en kamerverhuurders zijn natuurlijk onbereikbaar. En de bewoners spreken of verstaan geen Nederlands. Wel laten de kamerbewoners zeer agressief gedrag zien.

Het rijden met motoren op fietspaden en trottoirs is ook een doorn in het oog van veel buurtbewoners. De kinderen van de basisschool en kinderopvang maar ook oudere slecht ter been zijnde bewoners hebben hier last van. Het zijn de bewoners van de kamerverhuurbedrijven die zich met hun motoren niet aan de geldende verkeersregels houden.

Het parkeren van de motoren gebeurt natuurlijk op de stoep. De lege carport, de tuinschuur of de volledig betegelde tuin is volgens de motorduivels niet geschikt voor het parkeren van hun motoren. Dat het parkeren naast of tegen het verkeersbord voor voetgangers op de trottoirs wordt gedaan spreekt voor zich.

Meldingen van deze overlast geeft een bizarre reactie van de overheid: Handhaving Openbare Ruimte en de politie zeggen dat dit allemaal gedoogd wordt ….

Geplaatst in Geen categorie | 13 reacties

Marieke van Doorninck

Als overtuigd, actieve GroenLinkser was ik trots op de verkiezingsoverwinning van 21 maart 2018 in Amsterdam. In de gemeenteraad zou met de grootste fractie een Groene en Linkse politiek mogelijk worden. Dat Marieke van Doorninck hier een grote rol in gaan spelen was bij de start van de coalitie duidelijk. Verduurzaming en vergroening zou zij mogelijk gaan maken. Beide onderwerpen zijn voor mij erg belangrijk.

Maar de werkelijkheid blijkt anders te zijn. Op het gebied van verduurzaming heeft zij vooral een grote tegenbeweging georganiseerd. Tegenstanders van Biomassa-centrales, tuinliefhebbers op volkstuincomplexen, strijders voor behoud van de Lutkemeerpolder en de zorgboerderij de boterbloem zijn van nature vooral GroenLinksers. Maar juist deze mensen laat Marieke van Doorninck in de steek.

Het samenspel met de vernieuwde inspraak “democratie van onderop’ zoals Rutger Groot Wassink propageert wordt in de portefeuilles van Marieke van Doorninck met voeten getreden. Manipulaties, verdraaide feiten, verstoorde inspraakprocedures en het negeren van gemaakte afspraken worden steeds meer bekend.

Belangenverstrengeling en verkeerde contracten met de vervuilende energiemonopolist Rattenfall geven aan dat ingezette weg van verduurzaming een verslechtering is met te hoge energiekosten voor bewoner.

Rechtop de vrouw spelen in de vorm van naming en shaming is normaal gesproken niet mijn manier van doen. Maar met de belangrijke Groene en Linkse idealen in de laatste gemeentelijke GroenLinks campagne zijn er beloftes gedaan aan alle inwoners van Amsterdam. Natuurlijk is het moeilijk en lastig om al deze beloftes in te vullen en te realiseren. Natuurlijk moet gewerkt worden met al bestaande afspraken op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Maar vooral en alleen het tegenovergestelde bewerkstelligen van wat er tijdens de gevoerde verkiezingscampagne naar voren is gebracht kan en mag niet geaccepteerd worden. Wachten op de volgende gemeenteraadsverkiezingen kan in dit geval ook niet.

Daarom:

https://www.petities.com/ontslag_wethouder_marieke_van_doorninck

En ja: ik ben nog steeds lid van GroenLinks!

Geplaatst in Geen categorie | 27 reacties

De voorzitter van Ons Land aan het woord

Van de voorzitter
Biodiversiteit krijgt boost met andere gewassen
De grootste winstpakker als we het over de Nederlandse biodiversiteit hebben, is om in de landbouw EN te stoppen met gebruik van gifstoffen EN om meer andere gewassen te gaan telen. Het eerste gaat een versnelling geven aan een vitaler bodemleven, het tweede aan herstel van onze insectenpopulaties. Insecten zijn namelijk een belangrijke pijler onder onze biodiversiteit. Niet alleen zijn ze een bestuiver van planten, ze zijn zelf ook een belangrijke voedselbron voor andere insecten en (jonge) vogels.Op onze percelen willen we daar aandacht aan geven: kruidenrijker maken van graslanden (in combinatie met minder maaien) en in akkers aandacht voor nectar en of stuifmeel gevende gewassen. Boekweit natuurlijk, maar denk ook aan huttentut, vlas, lupine, bonen en koolzaad.Zijn de gewassen die nu geteeld worden in onze landbouw dan niet waardevol voor insecten? Nee, dat valt nogal tegen. Dat komt niet alleen door het gebruik van die bestrijdingsmiddelen, maar ook dat die gewassen een zeer beperkte voedselbron (nectar, stuifmeel) zijn voor insecten. Dus wat heb je er dan als insect te zoeken? Lees over hoe waardevol onze grote landbouwgewassen zijn. Lees  
Voorzitter bestuur,

https://landvanons.nl/

Geplaatst in Geen categorie | 12 reacties

Een andere manier van kijken

De manier waarop we naar de Aarde kijken zegt ook iets over ons zelf. Wat plaatsen we centraal zegt ook iets over onszelf. De Noordpool als bovenkant? De Greenwich-meridiaan als startpunt? De richting van onze reizen? De oppervlakte van ons land? Of maken we gebruik van een Globe? Ooit kocht ik een stressballetje in de vorm van een globe. Alsof het rust geeft om onze Aarde te vermorzelen?

Onze kijk op de wereld kan op vele manieren vertekend worden. Wat is het middelpunt waarvan wij naar de rest van de wereld kijken? Wat is het formaat van ons land? Welke zichtlijnen, richtingen gebruiken wij om de wereld te bekijken?

Voor sommigen is Amsterdam, Nederland, Europa het middelpunt van de wereld. Voor anderen is de zichtlijn, richting naar handelspartners belangrijk.

Bij veel kaarten is er vooral sprake van een vertekening van de werkelijkheid. Een globe geeft de beste weergave. Alleen daar spelen grensconflicten en/of nieuwe landen weer een lastige factor.

Bij Scientias lees ik een artikel waar een nieuwe realistische manier wordt beschreven om onze Aarde af te beelden.

Geplaatst in Geen categorie | 16 reacties

Conservatief of vernieuwend ???

Kiezen voor het bekende of kiezen voor het onbekende? Het nabije boven het verre verkiezen? Veel mensen voelen zich vooral veilig bij het bekende. Veranderingen , nieuwe dingen worden daardoor vaak als onveilig ervaren. Tom Pauka beschrijft in Argus het conservatisme van de Britse filosoof Michael Oakshot. Pauka maakt een vergelijking met het conservatisme van Hans Wiegel. Blijkbaar hebben Tom Pauka en Hans Wiegel geregeld samen gereisd. Hans Wiegel zou er volgens Tom Pauka een voorstander van zijn voor het behoud van de indentiteit in eigen kring. Tegenwoordig is vooral het credo dat iedereen zich moet aanpassen. Belangrijkste argument hiervoor is dat aanpassen aan de ander vreemde onbekende als onveilig en bedreigend wordt ervaren. Verwantschap met het conservatisme: u gelooft dat alle waardevolle eigenschappen van een burger verworden moeten worden. Tom Pauka zegt daarbij; Men wordt een betrouwbaar, grootmoedig, verantwoordelijk, trouw, hulpvaardig en solidair lid van de gemeenschap door deel te maken van omheinde clubjes. Kerkgenootschap en voetbalclub en alles was daar tussen zit. De mens wordt alleen een goede burger door intensief verkeer met een beperkte groep die een eigen traditie heeft. Tom Pauka vervolgt: Zo leert hij of zij wat goed en kwaad is. En daarom strijden conservatieve mensen voor het behoud van kleine en grotere gemeenschappen en tegen alles wat bestaande samenlevingsvormen bedreigt, aanvult of verandert. Vandaar de afkeer van migratie.

Kijkend naar mijn eigen leven, ben ik vooral een persoon van regelmaat. Een vast ritme bevalt mij het beste. Maar tegelijkertijd wil ik graag nieuwe andere mensen ontmoeten.

Hoewel 37 partijen bij onze Nationale Verkiezingen vreemd lijkt? Het behoudende en kiezen voor het bekende blijft de boventoon voeren in Nederland. 10 Jaar kabinetten Rutte krijgen waarschijnlijk na de formatieperiode vast weer een verlenging. Corrupte politici, politieke schandalen, onbetrouwbare overheid en falend crisismanagement hebben wij altijd makkelijk bij andere landen gezien. Maar Nederland heeft weer gekozen en kiest hier mee een voortzetting van de afgelopen 10 jaar. Corrupt, onbetrouwbaar, slecht en/of ontbrekend crisismanagement of gewoon Conservatief? Noodzakelijke en Urgente keuzen verwacht ik niet van een komend kabinet Rutte. De uitslag van deze Landelijke Verkiezingen geven in ieder geval aan dat Nederland zeer verdeeld is.

Stormachtig opgekomen en weer versplinterde tegenstemmen zijn voor mij het overheersende beeld. De duiding van fascisme, racisme, Corona-ontkenning en/of Klimaat Crisis-ontkenning in de verkiezingsuitslag laat ik liever aan anderen. Tenslotte kan niet elke lijsttrekker verantwoordelijk gemaakt worden voor de zienswijzen van zijn/of haar kiezers en andersom. Wel vind ik dat er schaamtevolle ontwikkelingen voortduren in de Nederlandse politiek …..

Geplaatst in Geen categorie | 27 reacties