Groene stroom

Hoe lang kunnen we in Nederland eigenlijk doen met de duurzame energie die we zelf opwekken én waarmee komen we de rest van het jaar dan door? Tijmen Klip zocht het voor ons uit:

Elk jaar viert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) samen met de rest van Nederland Green Energy Day. Iedereen gaat in gifgroene outfit de straat op, gooit de groene vlag uit en drinkt spinazie-avocado-smoothies. Oké, misschien wordt het iets minder uitgebreid gevierd. Maar het is wel een dag om over na te denken. Green Energy Day is de dag dat we door ons aandeel groene energie heen zijn voor dat jaar.

Dit jaar was dat 6 februari (2019 dus). Op die dag waren we door de 10,3% duurzaam opgewekte energie heen, die we dit jaar naar verwachting te ‘besteden’ heb. Elk jaar schuift het een stukje verder op. Met als doel 31 december – of misschien nog verder – te redden!

En alleen stroom?

Als we het over jouw thuissituatie hebben, dan praten we al snel over het afnemen van groene stroom. Let op: dit is één onderdeel van het nationale totale energieverbruik (waar ook warmte en transport bij horen).

Wanneer zijn we door onze groene stroom heen? Opgelet, Nederlandse groene stroom dus, niet die neppe import. Wanneer zou onze Groene Stroom Dag vallen?

Kerst op kernenergie:

In 2018 was van alle stroom zo’n 15 procent Nederlands en dus écht groen op ons net. Dit is genoeg voor ongeveer 60 dagen aan elektriciteit. Halverwege de tweede dag van maart hebben we in Nederland ons aandeel groene stroom kapot geslagen. Dan is het op.

Hoe wordt de rest van het jaar dan ingevuld? Wat houdt Netflix en je Facebookfeed draaiend vanaf 2 maart? Verreweg het grootste deel van het jaar laden we op met ons ‘geliefde’ Gronings gas. Dit is goed voor 51 procent van de totale elektriciteitsproductie. Met het aardgas redden we het tot 1 september.

De volgende 24 procent lossen de kolencentrales voor ons op, dit is tot en met 28 november. De decembermaand komen we vervolgens door met stralende kernenergie en overige brandstoffen.

Wat kunnen we daar aan doen?

En die ruim twee derde van de Nederlandse huishoudens die denkt dat ze groene stroom afnemen? Hoe kan dat? Nou check even of het wel echt groene stroom is. Een groot deel van de “groene” stroom komt uit het buitenland, die eigenlijk niets bijdraagt aan duurzame stroom opwek.

Kies in plaats daarvan voor Nederlandse groene stroom. Zo kunnen we naast die eerste wintermaanden binnenkort ook in de lente genieten van ‘s Neerlandse zon en wind.

https://www.hier.nu/themas/stroom-en-gas/hoelang-kunnen-we-doen-met-nederlandse-groene-stroom?utm_source=Nieuwsbrief+hier.nu&utm_campaign=532a8ab20b-HIER_nieuwsbrief_augustus_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_07572cc66d-532a8ab20b-58526118

 

Advertenties
Geplaatst in duurzame energie, gezondheid, Natuur, persoonlijk, windenergie | Tags: , , | 23 reacties

Bijlmermeer

De naam Bijlmer komt van “Bijlmermeer”, het water dat na 1626 een droogmakerij werd. Op bijna dezelfde plek ligt nu de wijk Bijlmer. Soms wordt het hele stadsdeel Amsterdam-ZuidOost bedoeld met de Bijlmer. Het Bijlmermeer is een voormalig meer van ongeveer  4 meter diep was. In 1159 komt het voor het eerst in geschriften voor. In de 13e eeuw wordt het Bindelmeer genoemd. Het meer ontstond uit een aantal in de Diemer Die   afwaterende veenriviertjes die door oeverafslag en een aantal zware stormen uitgroeiden tot een middelgroot meer dat toen het Bylemermeer werd genoemd. Door de open zeeverbinding het IJ en door de zoute Zuiderzee is de Bijlmermeer niet een volledig zoet binnen water. Overstromingen zorgen er niet alleen voor dat het Bijlmermeer groter wordt maar ook zouter. Het ontbreken van een afgesloten bodemlaag maakt dat er bij de drooglegging veel zilte kwel optreedt. De droogmakerij is nooit een succes geweest. Meerdere malen is de droogmakerij weer onder water gelopen en weer droog gemalen.

Na de eerste droogmakerij werd de Bijlmermeer een ambachtsheerlijkheid, de kleinste bestuurseenheid op het platteland.

Na de Franse tijd werd het een zelfstandige gemeente bestaande uit de Oost Bijlmerpolder, West Bijlmerpolder en de Bijlmerbroek. Aan het zandpad van Weesp naar Amsterdam lag in het oosten het gehucht de Bijlmer. Deze gemeente had een eigen onderkomen nabij het Weesper tolhek, een klein vierkant gebouwtje met een torentje. Het inwonertal stelde weinig voor hooguit 100 inwoners.

Vooral het zout in de ondergrond van de Bijlmermeer maakte dat de boeren maar een moeizaam bestaan hadden. Winstgevend is de Bijlmermeer dan ook nooit geweest.

De bouw van de Bijlmer startte in 1966. Bovenop de weidegronden werd het schone zand van de Gaasperplas gespoten. De nieuwe stadswijk staat dan ook op schone grond. Alleen de luchtvervuiling van de landende en stijgende vliegtuigen van schiphol en de A10, A2, A4 en A9 geven steeds meer problemen.

Mooi is het om te zien dat steeds meer groepen een moestuin beginnen. Ook in de Bijlmermeer is er het besef dat we gezonder moeten gaan leven. Waarom het stadsdeel nu waterpompen slaat tot aan de zoute ondergrond op 13 meter diep? Het is mij een raadsel. Het grondwater in mijn tuin van ongeveer 2 meter diep is zoet, zuiver en goed drinkwater.

Achteraf bedenk ik mij wanneer de te diep geslagen waterpompen worden weggehaald de kans groot is dat er een uitgebreide zoute kwel te voorschijn kan komen. Er kan een bodemlaag lekgeprikt zijn ….

Geplaatst in Amsterdam, Driemond, eten en drinken, gezondheid, Kinderen, Natuur | Tags: , , , | 37 reacties

Egelsnelweg

Een ietwat vreemde blogtitel en ook bij komt er bij te snel lezen allerlei associaties boven. Bij elke verhuizende nieuwe buur vraag ik het weer. Mag de schutting iets omhoog. Zetten jullie ook een bakje water buiten. Teveel tegels maakt nog geen mooie tuin.

Door onder de tuinpoort een ruimte open te laten kan er ook in jouw tuin een egel op bezoek komen. Een bakje water, een schoteltje nat kattevoer, een hoekje met bladeren en takken maakt de tuin egelvriendelijk. Als iedereen in de straat dit doet komt er een snelweg waar de egels in de late avond en vroege ochtend langs komen. Er kan zelfs een klein optochtje van moeder egel met haar jongen op bezoek komen.

Het zijn soms luidruchtige gasten. Maar insecten en slakken worden door deze alleseters uit uw tuin gehaald.

De website geeft nog meer info:

https://www.egelwerkgroep.com/

Geplaatst in Biologie, Geen categorie, Kinderen, Natuur, persoonlijk | Tags: , , | 49 reacties

Bugis bij de Canal Parade

Er zijn 6,4 miljoen Boeginezen (‘Bugis‘), waarvan de meesten in Zuid-Sulawesi wonen, maar ook velen in andere provincies in Sulawesi, Kalimantan en Maleisië. De provincie Zuid-Sulawesi wordt door de Boeginezen gedeeld met de Makassarezen en de Toraja’s. Terwijl de Makassarezen het zuiden van de provincie bestrijken (rond de hoofdstad Makassar) en de Toraja’s in de bergen wonen, leven de Boeginezen in de midden van het schiereiland van Zuid-Sulawesi. Bijzonder bij de Boeginezen is dat zij vijf verschillende geslachten (gender) onderscheiden: naast mannelijk en vrouwelijk zijn dat bissu (tweeslachtig), calabai (‘valse vrouw’: geboren als man maar gaat door het leven als vrouw) en calalai (‘valse man’: geboren als vrouw maar gaat door het leven als man). Zij ondergaan geen geslachtsveranderingen: een calabai is bijvoorbeeld fysiek nog steeds een man, maar leeft als vrouw en heeft een heteroseksuele relatie men een man.

Wat dit volk van onze Canal Parade zal denken weet ik niet. Wel merk ik dat er nog steeds veel weerstand is tegen deze uitbundige en feestelijk gender presentatie in de Amsterdamse grachten. Misschien dat we aan de Boeginezen of Bugis een voorbeeld kunnen nemen?

Geplaatst in Amsterdam | Tags: , , , , , , | 16 reacties

Trump

Ongetwijfeld is Donald blij met de betekenis die trump in het Engels voor kaartspelers heeft: de troef overklast alle andere kaarten en levert een winnend spel op. Maar trump kan in het Engels ook andere betekenis hebben, zoals een ‘bagatel’.  Als werkwoord kan trump ‘bedriegen of oplichten’ betekenen, maar ook ‘op onscrupuleuze wijze beramen’ en ‘verzinnen of fabriceren’, zoals in trumped-up charges [verzonnen beschuldigingen, vert.].

Donald Trump heeft zijn grootvader Friedrich nooit gekend; Friedrich overleed toen Donalds vader Fred pas twaalf jaar was. Maar als malafide ondernemer wierp Friedrich, die dol op geld was en het niet altijd even nauw nam met de subtiele regels van de wet, een honderdjarige schaduw vooruit over de familie Trump, bijvoorbeeld door te bouwen op land dat niet van hem was.

Friedrich Trump groeide op in een wijnbouwgebied in het Duitse Rijnland-Palts, in het stadje Kallstadt, waar hard werken betekende dat je een dak boven je hoofd had, niet dat je rijk werd. Toen Friedrich acht was, overleed zijn vader. Toen hij in 1885 op zestienjarige leeftijd voor de militaire dienstplicht dreigde te worden opgeroepen liet Friedrich een briefje voor zijn moeder achter en deed wat miljoenen andere Europeanen met geringe toekomstperspectieven in hun eigen land ook deden: hij vertrok uit Duitsland en emigreerde naar de Verenigde Staten.

In 1892 liet Friedrich zich tot Amerikaans staatsburger naturaliseren; hij loog over zijn leeftijd en beweerde al twee jaar voor zijn werkelijke aankomstdatum in New York van boord te zijn gestapt. Twee vrienden vergezelden hem naar de zitting om van zijn goede karakter te getuigen. De ene was een handarbeider, de andere een man die zijn brood onder andere verdiende met het bieden van logies aan wat Blair uit beleefdheid ‘vrouwelijke huurders’ noemt. In Seattle had Friedrich Trump in het afgeschermde gedeelte van het restaurant The Dairy Restaurant een goedkoop bordeel.

Op een stuk land dat niet van hem was, recht tegenover het treinstation, liet Friedrich een hotel verrijzen van het soort dat niet in de eerste plaats voor overnachtingen was bedoeld maar voor, laten we zeggen, korte actieve bezoekjes. Dit bouwproject op een stuk grond dat niet van hem was vertoonde een treffende gelijkenis met de voorwaarden waaronder zijn kleinzoon Donald later het landhuis Mar-a-Lago in Florida zou verwerven: met een hypotheek die de Chase Bank schriftelijk beloofde niet bij de rechtbank te laten vastleggen.

Wanneer de belastingaangiften van Donald Trump openbaar zijn zal vast blijken dat zijn zaken meer schimmige kanten dan legale winsten beslaan. Het zit vast in de familie …

 

https://historiek.net/duitse-familiegeschiedenis-van-donald-trump/66169/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nbrief-wk29-2019

 

Geplaatst in Politiek | Tags: | 51 reacties

Openbaar Onderwijs?

Ook al is het de zomervakantie wil ik over scholen schrijven.

Indertijd dat de basisscholen van Amsterdam-ZuidOost verzelfstandigd moesten worden was ik lid van de bestuurscommissie Sirius. De 14 Openbare Basisscholen van Amsterdam-ZuidOost vielen toen nog onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Onderwijs van de Stadsdeelraad Amsterdam-ZuidOost. De toenmalige portefeuillehouder Harry Verzijl was een voormalig personeelslid van deze onderwijsgroep. Je zou denken dat er dan enige betrokkenheid is. Het tegenovergestelde was het geval. Uit rancune was Harry Verzijl niet bereid om de scholen een financieel gezonde basis te geven. De verouderde gebouwen met veel achterstallig onderhoud zag hij niet. Personeelstekort zoals dat bij alle scholen een probleem is en was speelde voor hem geen rol. De onderhandelingen zijn met heel veel moeite afgerond.

De verzelfstandiging betekende ook dat er zowel bij de overheid, het stadsdeel en de Stichting Sirius bekwame managers nodig waren. In die tijd waren er maar weinig mensen met de benodigde kennis beschikbaar.

Voor mij staat Openbaar Onderwijs voor goed onderwijs voor iedereen. Hoe iemand er uit ziet, waar iemand geboren is, welke kerk wel of niet bezocht wordt, in welke god er wel of niet geloofd wordt, of iemand hoog begaafd is of net even iets meer hup nodig heeft mag geen enkele rol spelen. Iedereen moet in mijn ogen het beste onderwijs krijgen.

Openbaar Onderwijs is voor mij belangrijk. Natuurlijk gun ik iedereen de mogelijkheid om vanuit een bepaald wereldbeeld of met een specifieke geloofsovertuiging en/of religie een eigen school te kiezen. Maar Openbaar Onderwijs is voor mij iets extra’s. Het is voor mij het symbool voor een open blik naar de toekomst in eerlijkheid en gelijkwaardigheid.

Goed taalonderwijs bijvoorbeeld heeft niets met een religie of geloofsovertuiging te maken. Een open blik naar de toekomst heeft oog voor de verscheidenheid van een kind, ouder of verzorger. Openbaar Onderwijs heeft in mijn ogen de taak om die open blik te geven en te stimuleren aan alle leerlingen.

Tot mijn verbazing hoor ik nu dat de Sirius de groep basisscholen van Amsterdam-ZuidOost wil fuseren met de evengrote oecumenische collega Bijzonderwijs. Schaalvergroting? Nog meer evenoude schoolgebouwen bij dezelfde koepel. Dus een grotere kwetsbaarheid in huisvesting. En waar blijft de neutrale niet gebonden school?

Kortom voor mij is het onbegrijpelijk dat de neutrale openbare basisscholen gaan verdwijnen uit Amsterdam-ZuidOost. Dit terwijl de organisatie van de basisscholengroep Sirius in Amsterdam-ZuidOost een stevig bouwwerk is.

https://www.stichting-sirius.nl/pg-27111-7-76057/pagina/stichting_sirius_openbaar_primair_onderwijs_amsterdam.html

 

 

Geplaatst in Kinderen, Onderwijs, persoonlijk, Politiek | Tags: , , | 25 reacties

Wij zijn Hier / We are here

Op weg naar de oud papier bak zie ik dat de verwaarloosde tuin van de buren wordt opgeruimd. Het manshoge onkruid wordt verwijderd. En ook het achtergebleven huisvuil wordt opgeruimd. Door de voordeur zie ik dat er ook binnen het huis grondig gepoetst wordt. Het huis heeft een maand leeg gestaan. En staat al die tijd leeg te koop.

Als ik contact probeer te maken blijkt dat opeens erg moeilijk te gaan. Nederlands of Engels wordt niet begrepen of gesproken. Wel wordt met gebaren duidelijk gemaakt dat er binnen iemand als woordvoerder beschikbaar is.

Ik bedank voor het opruimen van de rotzooi. En ik wens hen succes met het schoonmaken binnen. Voor de zekerheid zeg ik dit in het Nederlands en in het Engels. Of ze mij begrijpen weet ik niet.

De volgende dag vertelt mijn buurman dat hij ook is gaan kennismaken. Hij legt uit dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn. Ik vraag aan hem of dit een groep van “We are here” is. maar dat weet hij niet.

Een week later staat er opeens een aantal politieagenten op de parkeerplaats te overleggen. Het hoe en waarom willen ze mij niet vertellen.

Ja, het vluchtelingenbeleid van Nederland blijft een ondoorgrondelijk iets … Tegelijkertijd vraag ik mij dan ook of of dit het voorland van Siran en Hovan zal zijn.

 

OVER ONS / ABOUT US:

 

 

Geplaatst in persoonlijk, Politiek | Tags: , | 19 reacties