4 Keer Nee voor de KLM

Terwijl wij miljarden pompen in het redden van KLM en Schiphol, maken ze er zelf een potje van. In de duurzame en eerlijke wereld waar wij voor staan, is echt geen plek voor belastingontwijking, milieuvervuiling en klimaatopwarming. Deze 4 schokkende feiten zou iedereen moeten kennen.

1. Ons belastinggeld verdwijnt in Ierse zakken

De miljarden steun die de overheid nu wil geven aan KLM is bedoeld om banen te redden. Dat lijkt op het eerste gezicht een goede beslissing. Maar uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat het grootste deel van de steun helemaal niet terecht komt bij de werknemers. Het stroomt rechtstreeks naar machtige oliehandelaren en vervuilende Ierse bedrijven.

Dat zit zo: De vliegtuigen van KLM blijven aan de grond, maar het luchtvaartbedrijf heeft allerlei foute deals gemaakt, waardoor ze vaste lasten moeten doorbetalen. Het gaat bijvoorbeeld over de verplichte afname van kerosine en het doorlopend moeten leasen van vliegtoestellen. Die leasebedrijven zitten veelal in Ierland, waar ze weinig belasting hoeven te betalen.

Kortom: het zijn grote vervuilende (buitenlandse) bedrijven die van onze staatssteun profiteren, niet de (Nederlandse) werknemers. Ons belastinggeld verdwijnt dus in de verkeerde zakken. Dit is geen eerlijke inzet van belastinggeld. Steun aan werknemers: ja. Steun aan aandeelhouders: nee.

2. Luchtvaart hoeft nog steeds geen belasting te betalen voor kerosine en tickets

De Nederlandse luchtvaart krijgt al een flinke belastingvrijstelling van onze overheid. Op kerosine en tickets hoeft KLM namelijk 0 euro btw te betalen. Helemaal niets dus. Op jaarbasis komt dit neer op een voordeel van 2 miljard euro. De bakker op de hoek draagt wel netjes bij aan de samenleving. Terwijl deze veel kleiner en veel minder vervuilend is. Dat is de wereld op z’n kop. De overheid gaat KLM redden in de coronacrisis. Maar deze belastingvoordelen worden niet herzien. Onbegrijpelijk.

3. KLM vervuilt meer en meer

Het wordt bijna slapstick. Want KLM doet niet alleen niets om klimaatverandering te stoppen. Het verergert de situatie zelfs. De CO2-uitstoot van KLM steeg vorig jaar met 3,5%. En de luchtvaart in het algemeen is de snelst groeiende vervuiler. Met in de afgelopen vijf jaar een CO2-toename van 24,5% door Europese vluchten. Dit zijn korte vluchten die in veel gevallen makkelijk vervangen kunnen worden door de trein.

De luchtvaart doet niet mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Ook blijft het buiten schot van het Nederlands Klimaatakkoord. Het wordt hoog tijd dat de sector zijn verantwoordelijkheid neemt. En het is dan ook echt absurd dat onze overheid nu nóg meer miljarden wil pompen in de vervuilende onhoudbare luchtvaartindustrie.

4. KLM hervat luchtvracht plofkippen

De KLM heeft de vloot grotendeels geparkeerd op de grond. De weinige vluchten die nog gaan, zijn vooral bedoeld voor vrachtverkeer. Zodat we hier genoeg levensmiddelen en medicijnen hebben. Maar nu blijkt dat die schaarse vluchten ook worden gebruikt om ‘pluimvee’, of liever gezegd ‘plofkippen’ naar Nederland te vervoeren. Dat is wel echt het laatste wat we nodig hebben.

Samen met Milieudefensie zeg ik:

Teken de oproep voor duurzaam herstel

Steun aan werknemers: ja. Steun aan aandeelhouders: nee. En waarom miljarden stoppen in de vervuilende luchtvaart? We kunnen veel beter investeren in een eerlijk een duurzame toekomst. Denk aan sectoren als de zorg, onderwijs of cultuur. Vind jij dit ook? Je kunt helpen door onze oproep te tekenen. Dat hebben al ruim 30.000 anderen gedaan. Bedankt!

Geplaatst in Amsterdam, duurzame energie, gezondheid, Kinderen, Natuur, persoonlijk, Politiek | Tags: , , , , , | 23 reacties

Oude kerncentrales moeten met pensioen

In de komende drie jaar gaat WISE zich inzetten om de levensduurverlenging van oude kerncentrales te voorkomen. Oude kerncentrales moeten met pensioen.

We voeren actie in Nederland, tegen de verlenging van Borssele. Maar ook richten we ons op de oude kerncentrales in Doel en Tihange in België. En we werken nauw samen met tal van Europese organisaties om in heel Europa duurzame energie te stimuleren in plaats van kernenergie. Help mee en steun de campagne voor de komende drie jaar.

Oude kerncentrales met pensioen

Ja, ik steun WISE met een bedrag voor de campagne ‘Oude kerncentrales met pensioen’. De incasso wordt einde 2022 stopgezet.

Steun de campagne ‘Oude kerncentrales met pensioen’

 

Geplaatst in duurzame energie, gezondheid, Natuur, Politiek | Tags: , | 28 reacties

De potentie van afstandsonderwijs

Voor de stichting Zorgeloos naar school schrijft de ambassadrice Reinette de Boer, https://www.zorgeloosnaarschool.nl/wie-zijn-wij/ambassadeurs/reinette-de-boer een blogpost. Ik neem deze blogpost graag over op mijn persoonlijke blog:

Bij het uitbreken van Corona werden alle scholen acuut gesloten. Heel erg vonden wij dat niet, het viel in de periode dat onze zoon al een aantal weken met zware migraineaanvallen thuis zat dus stiekem haalden we opgelucht adem. Nu waren immers álle leerlingen absent. Bizar en tevens respectabel genoeg werd binnen twee dagen afstandsonderwijs een feit.Sommige lessen werden online gegeven via Teams, in andere lessen kregen leerlingen de kans om online één op één de leerkracht te spreken. De leerlingen werden verder aangesproken op hun eigen motivatie en zelfstandigheid, voor onze chronisch zieke zoon een vanzelfsprekendheid. Als ouders hebben wij er dus ook geen extra ‘werk’ aan gehad, anders dan te vragen hoe onze zoon er voor stond en wat er ingehaald diende te worden. 

Inmiddels heeft Corona niet alleen voor noodmaatregelen gezorgd maar zijn er ook nieuwe maatregelen voor de toekomst getroffen. Het zo genoemde ‘nieuwe normaal’. Anderhalve meter afstand, thuis blijven bij verkoudheidsklachten, veel handen wassen en geen handen schudden zijn daar een onderdeel van. De scholen gingen na acht weken weer open en ook daar werden deze maatregelen doorgevoerd, aanbevolen door de overheid. De chronische aandoeningen zijn echter bij onze zoon niet verdwenen en dus spraken we af dat hij thuis zou blijven tot de zomervakantie en online de lessen zou blijven volgen. Na de zomer zal er geëvalueerd worden of dit mogelijk van toegevoegde waarde is voor de toekomst. Wat waren we blij met dit bericht! Immers, nu is onze zoon niet enkel absent door ziekte maar kan, indien de situatie het toelaat, tóch het onderwijs blijven volgen, blijft hij betrokken én blijft hij zo in contact met zijn klasgenoten. 

Dit, nadat ik enkel de school attendeerde op de mogelijkheden via zorgeloosnaarschool.nl, en waar Zorgeloos naar School voor pleit. Eerder had ik deze school al de ‘Doe het Samen Gids’ overhandigd welke enthousiast werd ontvangen want veel scholen zijn niet volledig op de hoogte van de mogelijkheden maar stellen ouderbetrokkenheid wel erg op prijs. Ik zou dan ook elke ouder met een chronisch ziek kind aanraden in gesprek te gaan met school en ze te wijzen op de mogelijkheden.

In gedachte blik ik terug op de afgelopen vijf jaar waarin we reeds strijden om in passend onderwijs te kunnen voorzien voor onze thuiszitter, het broertje van onze zoon en het ‘nieuwe normaal’….. Wat zou het fijn zijn als in het ‘nieuwe normaal’ ook het afstandsonderwijs een plek toebedeeld krijgt. 

Hoe mooi zou het zijn als er bijvoorbeeld in elke klas een leerling kan inloggen met zicht op het digibord of de leerkracht waarbij de AVG prima nageleefd kan worden. 

Hoe mooi zou het zijn als hiermee de werkdruk verlaagd wordt voor de leerkracht welke niet nógmaals apart instructie hoeft uit te leggen of te mailen? 

Hoe mooi zou het zijn als hierdoor de resultaten van scholen, door een chronisch ziek kind, niet naar beneden maar naar boven bijgesteld kunnen worden?

En hoe mooi zou het zijn dat daarmee het landelijke probleem van thuiszitters grotendeels opgelost kan worden?

Los van het feit dat het een win-win situatie is voor leerling, leerkracht en scholen, draagt het enorm bij aan het welbevinden van een kind dat chronisch ziek is. Afstandsonderwijs als het ‘nieuwe normaal’ voor chronisch zieke kinderen. Ik zal me er blijvend voor inzetten, zo lang als nodig!

Geplaatst in gezondheid, Kinderen, Onderwijs, persoonlijk, Politiek | Tags: , , , , | 13 reacties

Mijn woning Aardgasvrij

Bijna mijn hele leven verwarmt het Groninger Aardgas mijn woonruimte en water. Maar de aardbevingen in Groningen hebben ook mij wakker geschud. Voor mij geen Aardgas meer. De eerste stap was de koop van een zonneboiler. Met twee panelen op mijn huis en een warmteopslag wordt mijn warme water voor een deel voor verwarmd. De volgende stap was het niet meer verwarmen van mijn huis en/of kamers wanneer ik er niet ben. De derde stap was het overstappen naar elektrisch koken. Mijn jaarlijkse Aardgasverbruik werd door deze maatregelen minder dan 400 m3.

Mijn volgende en laatste stap heeft echt effect. Door over te stappen op infraroodpanelen voor het verwarmen van mijn kamers en een elektrische instant heater voor mijn warme water maakt dat mijn aardgasaansluiting niet meer nodig is.

Door deels mijn elektriciteit te betrekken van windmolens, deel te nemen aan zonneparken elders in het land en een aantal zonnepanelen op mijn dak te leggen heb ik geen Groninger Aardgas meer nodig. Graag zie ik ook nog zonnepanelen op mijn carport verschijnen. Maar dat heeft nog enig geduld en overtuigingskracht nodig.

Voor Liander is hier een klein probleem ontstaan. Het hoofdtrace Elektriciteit door mijn woonwijk is verouderd en heeft te weinig capaciteit. Gelukkig wordt dit probleem onderkend. En er zijn al plannen om de elektriciteitsleidingen te vernieuwen en te verzwaren.

De elektriciteit aansluiting van mijn woning en de meterkast zijn intussen al aangepast aan het nieuwe elektriciteitsverbruik. De Aardgasaansluiting en gasmeter zijn verdwenen. Al blijven de leidingen gewoon in de grond liggen.

Deze blogpost wil ik graag afsluiten met een groot compliment aan Juke Westendorp van Thuisbaas.nl Zij heeft mij bijgestaan in deze energietransitie. Waar nodig bood zij hulp of voorzag zij mij van de benodigde informatie. Ik kan iedereen infrarood panelen en Thuisbaas.nl aan raden. De investering is te overzien. En de maandelijkse energielasten blijven betaalbaar. Dat de overheid voor alle stappen een subsidie geeft is mooi meegenomen. Natuurlijk moet ik Cevdet, Rik en Ali ook noemen. Klantvriendelijk, servicegericht, netjes en precies hebben zij al het werk gedaan en uitgevoerd.

ThuisBaas – Powered by Urgenda

https://www.linkedin.com/in/juke-westendorp-b8906a1a/

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B2A76669F-942B-4324-9BF8-E2DFDD9BC1FD%7D

 

 

Geplaatst in Amsterdam, duurzame energie, gezondheid, Natuur, persoonlijk, windenergie | Tags: , , , , , , , , , | 16 reacties

Verdwenen donker pimpernelblauwtje

Het donker pimpernelblauwtje is sinds 1970 verdwenen uit Nederland, maar in 2001 heeft deze vlinder zich spontaan gevestigd in de omgeving van Posterholt in Limburg, nu de enige vliegplaats van het donker pimpernelblauwtje in Nederland. 

Het donker pimpernelblauwtje is een vlinder met een bijzondere levenswijze. De vrouwtjes zetten de eitjes enkel op de bloemhoofdjes van grote pimpernel af. De rupsen verlaten na vier weken de waardplant en laten zich door een werkster van een specifieke mierensoort, de gewone steekmier, naar het nest dragen. Daar leven ze van de mierenlarven, overwinteren en verpoppen in het volgende jaar.

Om deze populatie goed te kunnen beschermen is in de omgeving van Posterholt nieuw leefgebied ontwikkeld. Via een aantal wegbermen kunnen de blauwtjes van hun oude naar het nieuwe leefgebied migreren. Bij de renovatie van een fietspad is dus alles in het werk gesteld om te zorgen dat dit bijzondere vlindertje er niet slechter, maar juist beter van wordt. Er is een methode bedacht om de vervanging van het asfalt langs een van de bermen die als verbinding waren aangewezen met minimale verstoring te realiseren zodat het leefgebied van het donker pimpernelblauwtje er niet door zou worden aangetast.

De verbindingsbaan langs het fietspad zal verder versterkt worden door het aanleggen van een strook met hooiland aan de overkant van de sloot. Daar wordt een zaadmengsel toegepast met plantensoorten uit de directe omgeving met onder andere de grote pimpernel. Daarna is het afwachten wanneer de donkere pimpernelblauwtjes het fietspad zullen gaan gebruiken.

Uit de natuurnieuwsbrief van Groen!Natuurlijk naar informatie van de Vlinderstichting

https://www.groen-natuurlijk.nl/nnn_afbeeldingen_06_2020/index.html#nieuws

 

Geplaatst in Biologie, Natuur | Tags: , , , , | 14 reacties

Groene stroom; feiten en fabels

U wilt het energieverbruik in uw huis zo duurzaam mogelijk maken. Eén van de manieren om dat te doen is kiezen voor groene stroom. Maar hoe groen is die groene stroom eigenlijk? Maken de energieleveranciers hun duurzame woorden waar? In dit artikel kijken we kritisch naar 10 stevige stellingen over groene stroom. Wat zijn de feiten en wat zijn de fabels?

1. Groene stroom is een vaag begrip

Dat is (een beetje) waar. Niet alle energieleveranciers hanteren dezelfde definitie wanneer zij het hebben over ‘groene stroom’. Maar groene stroom zou eigenlijk géén vaag begrip moeten zijn. Wat ons betreft is het glashelder: groene stroom wordt in Nederland opgewekt en is afkomstig van schone en duurzame energiebronnen.

2. Grijze stroom draagt bij aan klimaatverandering

Dat is waar. Grijze stroom is stroom die wordt geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool. Grijze stroom is dus níét duurzaam en zorgt voor CO2-uitstoot.

3. Elektrische apparaten werken beter op grijze dan op groene stroom

Dat is niet waar. (En andersom ook niet.) Uit ieder stopcontact in Nederland komt dezelfde elektriciteit. Of die groen of grijs is, maakt voor de koelkast, de computer of de elektrische auto geen enkel verschil.

4. Als u kiest voor groene stroom, kan er tóch grijze stroom uit uw stopcontact komen

Dat is waar. Groene en grijze stroom komen door elkaar in het elektriciteitsnet terecht. Het is dus niet zo dat u een ander soort stroom geleverd krijgt wanneer u kiest voor groene stroom. Heeft het dan wel nut om groene stroom te kopen? Jazeker. Als afnemer van groene stroom zorgt u ervoor dat de totale stroomproductie steeds duurzamer wordt. Uw keuze voor groene stroom levert méér duurzame stroomproductie op voor het elektriciteitsnet. Dus hoe meer mensen kiezen voor groene stroom, des te groter wordt het aandeel van groene stroom op het totale verbruik.

5. We kunnen nog niet volledig overstappen op groene stroom

Dat is waar. De vraag naar stroom is nog altijd groot. Het aandeel van groene stroom in de totale productie groeit weliswaar snel, maar voorlopig hebben we ook nog grijze stroom nodig. In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 minstens 70% van ons totale elektriciteitsverbruik halen uit schone, duurzame bronnen. Dat is een ambitieus doel, maar er zijn energieleveranciers die zelfs al verder durven kijken. Zij streven naar ‘fossielvrij leven’ binnen één generatie.

6. Groene energie heeft op het elektriciteitsnet voorrang op grijze stroom

Dat is waar. In de wet is geregeld dat de stroom die is opgewekt uit wind, zon en andere duurzame bronnen als eerste het net op mag. De centrales die stroom produceren door aardgas of steenkool te verbranden zijn pas daarná aan de beurt. Dankzij die wet komt grijze stroom er op sommige dagen in Nederland al niet meer aan te pas. Vooral op zaterdagen en zondagen met veel wind én zonneschijn kan de productie van groene stroom voldoende zijn voor de totale vraag.

7. Wie zeker wil zijn van groene stroom investeert in zonnepanelen of windmolens

Dat is bijna helemaal waar. Heeft u uw eigen zonnepanelen, dan weet u zeker dat u groene stroom produceert, waarvoor u (nadat u de investering in de panelen heeft terugverdiend) niets betaalt. Bovendien is de stroom die uit uw stopcontact komt écht groen…wanneer de zon schijnt. Op andere momenten gebruikt u ook als bezitter van zonnepanelen nog gewoon stroom van het elektriciteitsnet. Tenzij u de mogelijkheid heeft om de stroom die uw zonnepanelen produceren zelf op te slaan.

Geplaatst in duurzame energie, windenergie | Tags: , , , , , | 21 reacties

Geschiedenis van Amsterdams Bier

Toen keizer Karel V in 1540 Amsterdam bezocht, vreesde hij voor zijn gezondheid. Het verontreinigde Amsterdamse water zorgde voor ziektes. Precies dat was de reden dat de Amsterdammer vroeger meer bier dronk dan water. De geschiedenis van het Amsterdamse bier gaat terug tot de 14e eeuw. Ook tegenwoordig zijn er heel wat brouwerijen in de stad te vinden. Maar eeuwenlang was het Amsterdamse bier niet erg populair. Wie lekker bier wilde drinken, dronk importbier. Vanaf 10 juli leer je alles over de historie van bier in Amsterdam in het Amsterdam Museum, waar de tentoonstelling Bier – Amsterdam, stad van bier en brouwers te zien is.

Bier uit Duitsland

Al in de 14e eeuw was de handel in bier belangrijk voor de inkomsten van Amsterdam. Hollandse handelaren waren verplicht om hun bier in Amsterdam te verhandelen, wat gunstig was voor de groei van de stad. En alleen Amsterdam mocht na 1351 bier uit het buitenland kopen en verkopen. Al snel ging het om tienduizenden vaten per jaar. Naast bier uit Bremen en Lübeck, domineerde de import uit Hamburg de markt. In 1369 waren daar al 457 brouwerijen te vinden, waarvan er maar liefst 126 uitsluitend voor de Amsterdamse markt brouwden. Van hier uit werd het bier naar andere steden doorverkocht. Het Hamburgse bier werd met hop en gruit – een kruidenmengsel met gagel en wilde rozemarijn – gebrouwen. Daardoor smaakte het beter en was het bovendien langer houdbaar. Het was dus bier van hoge kwaliteit, en relatief duur. Daarom werden er daarnaast uit andere Hollandse steden ook goedkopere bieren geïmporteerd. Op het Damrak waren vaste ligplaatsen voor bierschepen ingericht. Aan de Oudezijds Voorburgwal kwamen ligplaatsen voor schepen met Engels, Hamburgs en Oostzeebier.

Zelf brouwen?

Door de omvangrijke bierhandel en het vervuilde water werd er in Amsterdam relatief weinig eigen bier gebrouwen. De vervuiling door looiers, lakenververs en andere ambachten was te groot. Samen met de troep die de rest van de Amsterdammers in het water gooide, zorgde die viezigheid ervoor dat het grachtenwater niet als grondstof voor bier kon dienen. Schoon water moest met waterschepen uit de Haarlemmermeer, en later uit de Bijleveldse Wetering en uit de Vecht worden gehaald. Dit zorgde voor extra kosten en kans op verontreinigingen en grote problemen bij strenge vorst. In vergelijking met andere steden, zoals Delft, Gouda en Haarlem, stelde de Amsterdamse bierbrouwerij maar weinig voor. In het begin van de 16e eeuw had Amsterdam hooguit een paar brouwerijen, terwijl in Leiden 15, in Dordrecht 21, in Haarlem 75 en in Delft 98 brouwerijen te vinden waren. Maar de belangrijkste Hollandse stad voor de bierproductie was toch wel Gouda: daar werden in 1514 niet minder dan 148 brouwerijen geteld!

Amsterdams bier

Niettemin ontwikkelden zich ook in Amsterdam in de loop der tijd enkele grotere brouwerijen. Daar profiteerden vervolgens ook de kuipers, de koperslagers, koren- en turfdragers en anderen van. De brouwerijen zelf waren vaak brede gebouwen die vlak bij het water stonden. De gebouwen hadden meerdere toegangen, wat met de constante aanvoer van water en grondstoffen te maken had, maar ook met het wegbrengen van het eindproduct. Smalle huizen met één toegang waren daarvoor niet geschikt. Een typisch kenmerk van een brouwerij was de watergoot, een houten goot die aan de binnenkant vermoedelijk met lood was bekleed en die vanaf het water enkele meters boven de straat naar de brouwerij voerde. Hiermee kon schoon water uit de schepen naar binnen worden gebracht. Het Amsterdamse bier zelf ging vooral mee op schepen. Dit scheepsbier moest vanzelfsprekend wel aan enkele kwaliteitseisen voldoen, maar het kwam regelmatig voor dat de koper bepaalde dat het ook wel wat slapper mocht zijn. Het Amsterdamse bier werd zodoende op schepen van de VOC over de hele wereld gedronken. Thuis hield de Amsterdammer het echter liever bij bier dat in Haarlem, Delft, Gouda, of ergens in Duitsland was gebrouwen.

Meer info: https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/erfgoed-week/bier/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbrief_amsterdam_week28_9_juli_2020&utm_term=20200709

 

Geplaatst in Amsterdam, eten en drinken, gezondheid, Kinderen, persoonlijk | Tags: | 22 reacties

De vlinder Gentiaanblauwtje

Het leven van het Gentiaanblauwtje is een stuk gecompliceerder dan de vliegtuigen van onze KLM-blauwe vliegtuigen:

Een van de meest wonderlijke vlinders in Nederland is het gentiaanblauwtje. Het aantal gaat net als veel andere vlindersoorten achteruit door de combinatie van stikstofvervuiling en klimaatverandering. Maar experts hopen een antwoord te hebben.

Waar wilde bijensoorten vaak afhankelijk zijn van specifieke wilde bloemen, gaat dat voor vlinders nog een stap verder. Zij hebben niet alleen nectarrijke bloemen nodig, maar hebben ook een voorkeur voor specifieke plantensoorten om hun eitjes op te leggen, de zogeheten waardplanten.

Sommige vlinders, zoals de koolwitjes, zijn daarin niet heel kieskeurig. Andere vlinders zijn juist wel selectief, maar hebben het geluk dat hun waardplant heel algemeen voorkomt. Zo hebben de dagpauwoog en atalanta de brandnetel als waardplant. Dat zijn dan ook vlinders die we nog relatief veel zien.

De rups van het gentiaanblauwtje wordt grootgebracht door mieren.

Een zeldzamere soort is het gentiaanblauwtje. Die is niet alleen afhankelijk van een waardplant, maar ook van de aanwezigheid van een specifieke mierensoort, de waardmier. Na de paring legt het vrouwtje van deze kleine dagvlinder een eitje op een bloemknop van de klokjesgentiaan, een donkerblauwe bloem die voorkomt op heidevelden.

“Eens zagen Nederlandse hooilanden, heidevelden en moerassen blauw van de klokjesgentianen, en dus ook van de gentiaanblauwtjes”

De rups eet een aantal dagen van de bloem en laat zich dan op de grond vallen. Daar wacht de rups vervolgens geduldig tot die wordt gevonden door een bos- of een moerassteekmier. De rups verleidt de mier met geurstoffen om meegenomen te worden naar het ondergrondse mierennest, waar die zich voedt met meegebrachte prooien en zelfs met mierenlarven.

Pas een zomer later verpopt de rups zich in het mierennest tot vlinder. Die moet dan snel naar het daglicht kruipen omdat de mieren de vermomming eindelijk doorhebben en de vlinder aanvallen. Als je een gentiaanblauwtje ziet vliegen, heeft die dus al een heel avontuurlijk leven achter zich. De kans dat je er een ziet wordt alleen steeds kleiner, vertellen experts aan NU.nl.

Bloeiende kruiden worden verdrongen door gras.

Dat is ten eerste omdat de waardplant sterk achteruit gaat. Ooit zagen Nederlandse hooilanden, heidevelden en moerassen blauw van de klokjesgentianen en dus ook van de gentiaanblauwtjes. Maar net als veel andere bloeiende kruiden staat ook deze waardplant zwaar onder druk door stikstofvervuiling, vertelt plantecoloog Juul Limpens van Wageningen Universiteit.

“Door de vermesting van de bodem wordt de klokjesgentiaan verdrongen door snelgroeiende grassoorten. Daardoor valt er bijvoorbeeld te weinig licht op de bodem om gentiaanzaden te laten kiemen.”

Een andere effect van ammoniak is dat het bodems zuurder maakt. Dat is volgens Limpens probleem twee voor de klokjesgentiaan. “De klokjesgentiaan kan in tegenstelling tot andere bedreigde kruiden relatief goed tegen een zure omgeving. Maar sommige natuurgebieden worden inmiddels zo zuur, dat ook klokjesgentianen er om die reden niet meer kunnen leven.”

De stikstofproblemen worden vervolgens verergerd door klimaatverandering, zegt onderzoeker Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting. Veel natuurgebieden drogen uit, waardoor de ammoniakconcentraties er hoger oplopen.

“We zijn bijna vergeten dat die gentianen vroeger ook op hoge delen van heidevelden groeiden. Maar die droge delen zijn nu ongeschikt geworden door een combinatie van vergrassing en verzuring.”

Natte en droge toevluchtsoorden in het landschap.

De recente droge jaren in Nederland hebben dan ook geleid tot verdere achteruitgang van allerlei bedreigde vlindersoorten die bij heidevelden horen. Deze vlinders hebben allemaal hun eigen voorkeuren voor bloemen, waardplanten en zelfs mierensoorten.

Nu zeldzame soorten zich steeds meer in de laagste vochtigste delen concentreren, worden ze ook gevoeliger voor het omgekeerde fenomeen: stortregens. Daardoor kunnen nesten bijvoorbeeld overstromen.

Er is veel onderzoek nodig om alle klimaatgevolgen in kaart te brengen, zegt Wallis de Vries. Maar de onderzoekers denken dat er in elk geval voor het gentiaanblauwtje een praktische oplossing bestaat: meer overgangen van nat naar droog in het landschap, liefst op een kleine schaal, zo schreven ze onlangs in een rapport. Met wat extra reliëf kan er zowel in natte als droge zomers een geschikt leefgebied overblijven voor de waardplanten en waardmieren en daarmee ook voor het blauwe vlindertje.

Geplaatst in Natuur | Tags: , , , | 22 reacties

De stad als bos

Een prachtige film!

De moeite waard om te bekijken. Er is een Nederlandstalige en een Engelstalige versie.

 

https://www.bomenstichting.nl/nieuws/film-de-stad-als-bos.html

 

Geplaatst in Biologie, gezondheid, Kinderen, Natuur, persoonlijk, Politiek | Tags: , , | 15 reacties

Een Boom is buitengewoon

Op 8 juli 1970 richtten enkele bevlogen boomliefhebber de Bomenstichting op. In het eerste persbericht werd de volgende vraag gesteld: ‘Weet u dat een Kastanjeboom van honderd jaar evenveel zuurstof produceert als duizend Kastanjebomen van tien jaar?’

Vijftig jaar later is diezelfde vraag nog net zo actueel.

In 1987 kreeg tijdens een cursus folders en het periodieke blad bomennieuws onder ogen. Vanaf dat moment ben ik donateur van deze stichting.

Mag ik jullie uitnodigen om eens op de website van de Bomenstichting te kijken.

Nog mooier is het als jullie ook donateur worden van de bomenstichting.

https://www.bomenstichting.nl/

 

 

Geplaatst in Biologie, Natuur, Onderwijs, persoonlijk, Politiek | 11 reacties