Incidenteel / structureel

Als puber maakte ik mijn eerste begroting. Zo graag als ik het ouderlijk huis verliet, zo graag wilde ik ook uit de beklemmende zorgen van mijn hospita ontsnappen.

Met al mijn creativiteit rekende ik mij naar een maandtoelage. Het bedrag dat mijn hospita kreeg voor haar zorgen tjdens mijn schoolweken was mijn uitgangspunt. Vanaf maandagmiddag tot vrijdagochtend was ik tijdens de schoolweken welkom.

Kamerhuur en mijn eten gebruikte ik in mijn begroting. Dat er bijvoorbeeld ook nog geld nodig was voor kleding vergat ik gemakshalve. Dat ik ook meubels voor mijn kamer nodig had berekende ik niet. Zoals ik ook geen spullen voor een keukentje meerekende.

Iedereen kan nog veel meer posten opnoemen die ik niet meenam in mijn begroting. Ook vergat ik dat het handig was om een bankrekening te openen …. Over mijn financiele ontsporingen zal ik het verder niet hebben. De vergissingen die ik heb gemaakt zal ik nu ook niet beschrijven.

Met mijn Agrarische Lerarenopleiding kreeg ik een Tweede Graads bevoegdheid “Agrarische Economie”.

En jaren daarna kreeg ik het “Gouden Telraam”. Als plaatsvervangend lid van de commissie financien van het Stadsdeeel Amsterdam-ZuidOost ondekte ik kleine rekenfoutjes in de Jaarbegroting van het Stadsdeel.

Begrippen als Incidenteel, Structureel en Reserveringen lijken heel moeilijk. Toch weet iedereen met een zelfstandig huishouden waar ik het over heb. Waarbij iedereen ook aan financieel plannen en begroten doet.

Als ik het nieuws volg dan verbaas ik mij. Maar dan word ik ook bezorgd.

Vanaf het moment dat ik mag gaan stemmen gaat er iets mis. Op elk beleidsterrein worden de problemen op de lange baan geschoven. Soms wordt er daardoor heftig aan de deuren van de overheid gerammeld. Mooie en loze woorden klinken er dan.

In de Begrotingsdebatten van de Tweede Kamer ben ik ooit geciteerd. Niet met een oplossing maar met een simpel probleem. Mijn toenmalige directeur wilde dat ik zelf het dak opging om de lekkages in mijn leslokaal te verhelpen … Voor mijn kooklessen kreeg ik toen een budget van een halve eurocent per leerling / per les voor verbruiksartikelen en investering en onderhoud van mijn kooklokaal.

Gedurende mijn leven zijn vooral de veel verdieners en de grote bedrijven door onze overheid geholpen en ondersteund. Het aantal bezoekers van de Voedselbank is tegelijkertijd gestegen. Het aantal dak- en thuislozen is gestegen. Het aantal mensen onder bewindvoering met grote schulden wordt groter en groter. De wachtlijsten voor de zorg zijn langer geworden. Klassen van basisscholen worden naar huis gestuurd. Vakken in het Voortgezet Onderwijs worden niet gegeven. Leerlingen voor het Speciaal Onderwijs staan op wachtlijsten. Ziekenhuizen gaan failliet en worden gesloten. De gemeten luchtkwaliteit in mijn straat is zo lang ik daar woon nog nooit goed geweest. En dan kunnen anderen nog meer schijnende problemen binnen de Nederlandse samenleving opnoemen.

Nederland is gebaat met structurele oplossingen. Van incident naar incident hobbelen vraagt om erkenning en herkenning van de bekende problemen. Problemen afschuiven naar anderen is niet de oplossing. Nederlandse problemen komen niet uit het Buitenland ….

Een deel van de oplossingen zie ik bij de veel verdieners en de grote bedrijven. Maar ook mijn spaarpotje en toekomstig pensioen zijn beschikbaar voor echte oplossingen.

Dit als aftrap voor 2020!

 

 

 

 

Geplaatst in persoonlijk, Politiek | Tags: | 22 reacties

Een nieuwe bril IV

Na mijn veertigste verjaardag kreeg ik een werkbril aangemeten. De naam “werkbril” bleek de verzachtende term voor een leesbril te zijn. De mensen met steeds korter wordende armen zullen verstopt en onzichtbaar voor anderen ook zo’n brilletje bezitten. Brildragend vanaf mijn vijfde verjaardag heb ik hier geen moeite mee. De volgende uitvinding draag ik dan ook al jaren met heel veel plezier.

Bifocale bril

De volgende belangrijke innovatie in de geschiedenis van de bril was de uitvinding van de bifocale bril. Dit maakte het mogelijk om één bril te gebruiken in het geval een persoon zowel bij- als verziend was. Benjamin Franklin (1706-1790), Amerikaans diplomaat, wetenschapper en opticien, wordt wereldwijd erkend en bewonderd als de uitvinder van de bifocale bril en andere praktische uitvindingen. De volgende doorbraak in de behandeling van brekingsafwijkingen was teweeggebracht door de beroemde Nederlandse oogarts Franciscus Cornelis Donders (1818-1889) met zijn uitmuntend werk op het gebied van refractie en astigmatisme. In 1862 publiceerde hij een monografie waarin hij een uitvoerige beschrijving gaf over het meten en correctie van astigmatisme met cilindrische lenzen. Een paar jaar daarvoor, in 1848, had Donders een ander artikel gepubliceerd over ”het gebruik van prismatische lenzen voor de behandeling van scheelzien”.

Tot slot: aan het begin van de achttiende eeuw werden brillen niet op de neus gedragen, maar in de hand voor de ogen gehouden. Ze heetten fassamano. Dit waren brillen voor de aristocratie en de rijken, voornamelijk in Frankrijk, als een uiting van intelligentie, status en rijkdom. Pas in 1730 creëerde de Londense opticien Edward Scarlett de voorloper van de moderne bril met de glazen aan twee pootjes die op de oren rusten.

De twee pootjes van mijn bril zijn van hout gemaakt. Als natuurliefhebber draag ik deze bril dan ook met heel veel plezier.

De cursieve teksten van deze brillenserie komen uit een artikel van:

https://historiek.net/geschiedenis-van-de-bril-uitvinding/125777/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nbrief-wk39-2019

 

Geplaatst in gezondheid, persoonlijk | Tags: | 15 reacties

Wat te doen met minder schuwe wolven?

Van de zoogdiervereniging kreeg ik een interessant artikel:

De wolf is weer gevestigd in Nederland en is de kans groot dat er meer nieuwe wolven naar Nederland komen. Wolven zijn slim en passen zich gemakkelijk aan en laten daarom zeer uiteenlopend gedrag zien, maar wat is normaal gedrag? Volgens het advies van het Large Carnivore Initiative for Europe is dit afhankelijk van omgevingsfactoren, individuele persoonlijkheid en individuele ervaringen van een wolf.

Er komen steeds meer jonge wolven vanuit Duitsland Nederland binnen op zoek naar een geschikt leefgebied. Een aantal van deze wolven heeft zich gevestigd op de Veluwe en zelfs welpen gekregen. Toch blijft dit voor veel mensen spannend. De Nederlandse maatschappij is het samenleven met de wolf verleerd en kent deze diersoort voornamelijk van sprookjes zoals Roodkapje die ons als mens angst inboezemen voor wolven. Echter, wolven lijken minstens even bang voor mensen.

Door eeuwenlange bejaging ziet de wolf de mens als gevaarlijk. De wolf is zelf een roofdier die fit moet zijn om achter prooidieren aan te rennen. Als hij gewond raakt kan hij mogelijk minder goed jagen en dus dan verhongeren. Wolven die voorzichtig zijn en alle onnodige risico’s vermijden zullen het langste leven, meer jongen krijgen en hun voorzichtige gedrag ook hun jongen weer leren. Het vermijden van mensen betekent overigens niet dat de menselijke omgeving vermeden wordt. Een wolf die ‘s nachts of overdag in de buurt van dorpen loopt is normaal. Ook een wolf die stopt als hij mensen ziet en er naar kijkt vertoont normaal gedrag voor een wolf. Dit blijkt uit de nieuwe richtlijnen van de Large Carnivore Initiative Europe, onderdeel van de IUCN.

Een ontmoeting op korte afstand met een wolf is meestal een plotselinge verrassing voor beiden. Beide bevriezen dan veelal en analyseren de situatie. Zolang beide partijen kalm reageren is er geen sprake van een risicovolle situatie. Verhalen van wolven die mensen toelaten binnen 30 meter zonder te vluchten of naar mensen toekomen zijn zeldzaam en zijn in regel te herleiden naar ongepast gedrag van mensen (in het verleden van de wolf) of naar fixatie op een prooi, waarbij de mens genegeerd wordt. Bijvoorbeeld het voeren van wolven zal wolven minder bang maken voor mensen en wolven aansporen mensen op te zoeken. Op het moment dat een wolf mensen zelf, dus niet hun schapen of hond, bewust gaat opzoeken heet dat een brutale wolf.

Wat te doen tegen brutale wolven?

De LCIE heeft duidelijke adviezen wat moet worden gedaan bij brutale wolven. Een wolf die meerdere dagen achter elkaar op minder dan 30 meter van een huis wordt gezien vertoont afwijkend en onwenselijk gedrag. In dit soort gevallen moet worden gezocht naar de reden waarom dit individu zo vaak gezien wordt. Mogelijk voedsel in de buurt van het huis moet worden verwijderd en loslopende honden moeten worden aangelijnd tijdens het uitlaten en binnen gehouden als de eigenaar er niet bij is.

Een wolf die mensen meerdere keren toelaat binnen 30 meter vertoont ook afwijkend en onwenselijk gedrag. Ook hier moet, volgens de LCIE, naar de reden worden gezocht dat dit individu dit toelaat en moet het gebruik van rubberen kogels worden overwogen om dit dier weer bang te maken voor mensen. Deze kogels zullen de wolf niet blijvend verwonden, maar doen goed pijn waardoor de wolf uit de buurt van mensen zal blijven.

Een wolf die actief mensen opzoekt kan een gevaar voor mensen vormen. Dit soort wolven zijn ongewenst en vereisen actie. Als de wolf nog geen mens heeft aangevallen moet er eerst worden gekeken of de wolf kan worden afgeleerd naar mensen toe te komen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van rubberen kogels. Als de wolf naar mensen toe blijft komen is het advies van de LCIE om deze wolf af te schieten. Eenzelfde advies geldt uiteraard ook voor wolven die mensen aanvallen zonder provocatie. Een dergelijk besluit kan nooit in het veld genomen worden, maar uitsluitend door de verantwoordelijke bestuurders. Zonder officiële goedkeuring blijft het schieten van een wolf, ook bij provocatie, een vorm van stroperij en daarmee een misdrijf.

Gedragsregels voor mensen

Om ervoor te zorgen dat de wolven in Nederland geen brutale wolven worden, moeten wij als mens weten wat we wel en niet moeten doen, namelijk:

  • Blijf bij een ontmoeting met een wolf rustig en probeer na te gaan wat het dier wil doen.
  • Voer een wolf niet.
  • Benader een wolf niet, loop eerder rustig weg van de situatie.
  • Houd de hond aan de lijn in wolvengebied.

Op deze manier zullen de wolven ook in Nederland bang blijven voor mensen. Dit is in het belang van zowel de mens als de wolf.

Tekst: Glenn Lelieveld en Joliene Wennink (Zoogdiervereniging)
Bron: LCIE.2019. Policy Support Statement: The management of bold wolves

Geplaatst in Natuur | Tags: , , | 29 reacties

Winti heeft geen bijbel

Winti, is / was voor mij onbekend. Wel kende ik en hoor ik de meest ongelofelijke onzin over Winti. De volgende verhelderende tekst kreeg ik toegeschoven.

Binnen de Afrikaanse spiritualiteit, zo ook de winti spirituele wetenschap, bestaat er geen heilig gebouw of tempel, geen heilig boek en geen duivel zoals deze bekend zijn van de Abrahamitische religies. Daar waar de andere religies overeenkomen verschillen zij van winti en andere Afro-Caraïbische en Afrikaanse spirituele wetenschappen. Wat die verschillen inhouden kun je hieronder verder lezen.

Joden hebben de synagoge, moslims de moskee en christenen de kerk. In de Afrikaanse spiritualiteit en zo ook de Afro-Caraïbische spiritualiteit en winti hebben wij de natuur. Winti kent geen specifiek gebouw waar men samenkomt of de alles doordringende schepper te aanbidden of om ceremonies en rituelen uit te voeren. Natuurwetmatigheden en natuur-/kosmische krachten spelen een belangrijke rol in rituelen en ceremonies. Daarom is het van belang dat er geen barrière is tussen de natuur en onszelf wanneer er ceremonies en rituelen worden uitgevoerd.
Winti leert ons dat de natuur zich binnen en buiten ons bevindt en dat wij hierdoor onderdeel zijn van de natuur en de natuur onderdeel is van ons. De ceremonies worden zo dicht mogelijk bij de natuur uitgevoerd, omdat deze dan zo effectief mogelijk zijn. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, aangezien winti en andere vormen van afrocentrische spiritualiteit van een warm oord komen, maar door migratie wij ook in Nederland of België ceremonies uitvoeren. Het zou nadelig voor de gezondheid zijn om bijv. een kruidenbad in de sneeuw of in de hagel te doen. Je zou dan kans lopen op een longontsteking. In dat soort gevallen worden dan wel rituelen en ceremonies binnen uitgevoerd.

De natuur en kosmos waarborgt de levenslessen
Zowel de joden, christenen als de moslims hebben een heilig boek. De joden hebben de Thora, de christenen de Bijbel en de islam heeft de Koran. Afrikaanse spiritualiteit, Afro-Caraïbische spiritualiteit en winti hebben geen heilig boek. Afrocentrische spiritualiteit draait om de geziene en ongeziene natuur-kosmische krachten en wetmatigheden. Deze krachten en wetmatigheden bevinden zich binnen ons en buiten ons. Zij hebben een intern en extern effect op ons. De lessen bevinden zich niet in een boek, maar worden gewaarborgd door de natuur en kosmos zelf. Als gemeenschap worden ze gekoesterd d.m.v. cultuur en zij worden ook overgedragen d.m.v. culturele uitingen. Tevens is er geen heilig boek, omdat wij zelf het heilige boek zijn. Eenieder is op aarde met een bepaalde levensmissie en alles wat wij doen tijdens het herinneren van en vervolgens uitvoeren van die missie is een voorbeeld voor de anderen in jouw omgeving. Dit kan je zien als de manifestatie van de natuur-/kosmische wetmatigheden en krachten en de daaruit voortvloeiende goede en slechte effecten ervan.

Pech is het resultaat van handelingen of nagelaten handelingen
De joden, christenen en moslims hebben allen de duivel, maar in afrocentrische spiritualiteit komt dit niet voor. In afrocentrische spiritualiteit zijn pech, ongeluk, ziekte en zonde allen het resultaat van handelingen of handelingen die wij nalaten. Overigens worden pech, ongeluk en ziekte vanuit de wintileer niet altijd als puur negatief gezien. Ze kunnen afhankelijk van de situatie gezien worden als een sturende of waarschuwende gebeurtenis. Soms zijn ze een te nemen horde om ons daar te krijgen waar wij horen te zijn, zodat onze lotsbestemming zich kan ontvouwen. Wij kunnen de opdracht waarvoor wij op aarde zijn dan herinneren en uitvoeren. Context is dus zeer belangrijk. Eigen verantwoordelijkheid is zeer belangrijk binnen Afrikaanse spiritualiteit. Alles wat wij meemaken en verkrijgen is het resultaat van de keuzes en de daaruit voortvloeiende handelingen die wij maken of nalaten. Daarom is zelf ontdekking en zelfkennis zeer belangrijk. Dit leert je wat je wel en niet nodig hebt en het leert je hoe pech, ongeluk en ziekte te doorstaan. Bovenal leert het je om je directe band met de allesbevattende scheppende kracht, Anana Keduaman Keduampon, die onderdeel van jou uitmaakt als de levens gevende energie, in winti je akra genaamd, optimaal te behouden. Op het moment dat we dit verwaarlozen ontstaat ruimte voor pech, ziekte en ongeluk. De duivel speelt geen rol in Afrikaanse spiritualiteit. Echter heeft men door onwetendheid getracht om van de Orisha Eshu, in winti bekend als Leba, de duivel te maken. Dit is iets wat door sommige mensen met Afrikaanse roots ook wordt overgenomen. Eshu/Leba wordt dan ook vanuit de onwetendheid onterecht een trickster genoemd.

Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

 

Geplaatst in Geen categorie, persoonlijk | Tags: , , | 21 reacties

Een nieuwe bril III

Venetië en China

Er wordt niet alleen gespeculeerd over de exacte datum, maar ook over de plaats waar de brillenglazen zouden zijn uitgevonden. Er is enige consensus over het Italië van de dertiende of veertiende eeuw, eerder in Venetië dan in Pisa of Florence. In die periode was er in Venetie, zoals nu nog, een fabriek waar glas wordt geproduceerd (Mourano). In 1284 werd een gilde van kristalmakers opgericht.

Niet geverifieerde bronnen plaatsen de uitvinding van de brillenglazen in China, en het meebrengen ervan door Marco Polo naar Venetië toen hij terugkwam van zijn reizen (1295). Chinese rechters zouden glazen van kwartskristal voor hun ogen hebben gehouden om hun zicht te verbeteren. Een beter onderbouwde referentie is te vinden in het boek Dong Tien Quing Lu: “brillenglazen kunnen een oude man helpen kleine letters te lezen. Zonder de glazen kan hij niet goed zien en niet lezen”.

Populariteit

Aanvankelijk was het gebruik van een bril beperkt. Maar de interesse van het volk nam toe nadat Gutenberg in 1450 de typografie had uitgevonden en het aantal gepubliceerde boeken sterk toenam. Brillen waren al in gebruik sinds het midden van de veertiende eeuw. De vroegst bekende kunstzinnige voorstelling van het gebruik van brillenglazen dateert uit 1352. Het gaat om een fresco in de kapel van het klooster van San Nikolo in Treviso, gemaakt door Tommaso da Modena (1326-1379). Op het fresco staat de Dominicaanse monnik Ugo di Saint-Cher, met een bril op zijn neus, lezend en teksten kopiërend.

De eerste brillen hadden bolle lenzen en konden alleen worden gebruikt voor verziendheid. In de vijftiende eeuw kwamen exemplaren met holle lenzen, die gebruikt konden worden voor bijziendheid. De brillen voor bijziendheid werden uitgevonden door Nicholas van Cusa (Nicolaus Cusanus, 1401-1464), Duits kardinaal, filosoof, jurist, astronoom en uitmuntend humanist. Het eerste bewijs voor het gebruik van de holle lenzen voor bijziendheid is te zien op het schilderij Madonna met kanunnik Joris van der Paele, door Jan Van Eyck in 1436.

Tot aan het eind van de achttiende eeuw was het gebruikelijk dat venters op straat en kleine handelaren, goed op de hoogte van het principe van de bril, hun waren verkochten. Oogartsen hielden zich bezig met oogziekten en stuurden hun patiënten naar deze handelaren als ze dachten dat dit nodig was. Het enige criterium voor een bril was de leeftijd van een patiënt, als het zicht afnam naarmate men ouder werd. Later begonnen glasbewerkers brillen te maken met verschillende sterkten voor zowel ver- als bijziendheid. Het eerste theoretische boek waarin het testen van de ogen en de verkoop van brillen werd vastgelegd was dat van de Spanjaard Benito Daca de Valdes, ‘Uso de los Antoios Para Todo Genero de Vistas’ (1623).

 

Geplaatst in gezondheid, persoonlijk | Tags: | 17 reacties

Adelijk grondbezit ???

Voor de aanleg van het Bulderbos kocht ik een boom. Mijn certificaat hiervoor ligt ergens tussen mijn paperassen. En in mijn mapje van pasjes heb ik een bewijs dat ik lid / donateur van Natuurmonumenten en het Noord Hollands Landschap ben. Kadastraal gezien heb ik binnen de niet meer bestaande gemeente Weesperkarspel een voor- en achtertuin. Los van die tuin ligt er iets verderop een overdekte carport. Die carport is ook van mij. En als de gemeente Amsterdam mijn afkoop van de geldende erfpacht heeft verwerkt zijn deze kleine lapjes grond van mij.

Van Laphroaig heb ik  als trouwe  klant een vierkante voet grond naast de distilleerderij gekregen. Het team van distilleerders van Laphroaigh houdt een waakzaam oog op deze snipper van Islay. Zelf bezocht ik Islay nog niet. Maar soms fantaseer ik over mijn snippertje grond op Islay en geniet ik van een dram Laphroaigh.

Sinds kort heb ik een gekochte Schotse titel. Als eigenaar van een stukje Glencoe bos en een rotsblok van Lochaber heb ik de titel Lord gekregen. Ik mag mij nu Lord of Glencoe en Lochaber noemen. Jaren terug maakte ik een treinreis van Glascow naar Mallaig. Met deze treinreis kom je langs Oban en Fort Williams. Een tussenstop bij Glencoe of Lochaber wordt er niet gemaakt. Maar wel herinner ik mij het prachtige landschap tussen deze twee plaatsen. En dat ik daar ooit een klein stukje grond en een rotsblok zou kopen wist ik toen nog niet. Maar het in stand houden van deze natuur ondersteun ik.

Een groot grondbezitter ben ik niet en wil ik ook niet worden. Adelijk voel ik mij ook al niet. Maar natuurgebieden bezoek en sponser ik graag.

Home

https://www.natuurmonumenten.nl/

https://www.landschapnoordholland.nl/

https://www.laphroaig.com/en/islay/our-plots#joinfol

Natuurparken

https://landvanons.nl/land-van-ons/

 

Geplaatst in Natuur, persoonlijk | Tags: , | 29 reacties

Feestelijke opening ‘Groene Hub’

Op donderdag 19 december is iedereen welkom.

Alle bewoners van Amsterdam(-ZuidOost) en Holendrecht in het bijzonder, maar ook als je betrokken bent bij Stichting Cocratos, bij het project Gaasperdam SLIMnaar QuickFit Aardgasvrij,  kwartiermakers of gewoon duurzame en energiezuinige buurtbewoner, bij de Donut-Deal(s)), gordijndames of bij de Proeftuin Leven Lang Leren…..

We openen dan officieel De Groene Hub, onze doe- en leergemeenschap waarin sociale en duurzame koplopers samenkomen EN samenwerken. Op Holendrechtplein 44 (Let op: ziet er niet uit als een plein! Het zit achter Pizzeria Amore Mio: via een steegje is onze school dan te bereiken).

Van 17-19 uur brandt het vuur en schenken we gluhwein en soep. ZO-Bestuurder Dirk de Jager (met de portefeuilles duurzaamheid en democratische vernieuwing) zal om 17.15 uur de Openingsceremonie uitvoeren. Alle lokalen, elk met een ‘eigen’ gezicht, kun je dan ook verkennen. Leuk als ook jij erbij bent!

http://www.groenehub.org

 

Geplaatst in Amsterdam, duurzame energie | Tags: | 17 reacties