Sint Pannekoek

Heel lang geleden, het zal ergens in de twaalfde eeuw geweest zijn, stond er een klooster langs de Rotte. Daar waar nu Kralingen is. In die buurt. In dat klooster woonde ook een jonge monnik. Hij heette Gerrit. Ja, net als ik. Het was negenentwintig november en hij vierde zijn vijftiende verjaardag. Omdat hij de jongste kloosterling was, werd hij soms een beetje verwend. Het was zijn verjaardag, dus hij mocht kiezen wat ze die avond zouden eten. “Pannenkoeken”, valt Catootje hem in de rede. “Natuurlijk, pannenkoeken”, zegt opa. ’s Avonds schaarden alle kloosterlingen zich rond de ruwhouten tafel. De kaarsen in de kandelaars flakkerden want het oude klooster was niet zo goed geïsoleerd. Daar hadden ze nog niet zoveel verstand van in die tijd. Je kon de koude novemberwind goed voelen.

“Loof den Heer”, riepen de monniken in koor, toen broeder kok een grote schaal dampende pannenkoeken op tafel zette. Omdat het niet zo’n rijke orde was, was er voor iedereen maar één pannenkoek. De oude abt zat aan het hoofd van de tafel en broeder Gerrit, de jonge monnik, tegenover hem. Het was tenslotte zijn partijtje. Iedereen was vrolijk, behalve de oude abt.
“Wat is er toch, eerwaarde vader, waarom kijkt ge zo treurig? Zijt ge niet welgestemd, zoals wij allen?”De Legende van Sint Pannekoek “Jawel”, mompelde de oude, “maar ik heb het zo koud op mijn hoofd. Je kunt die nare wind overal voelen.” Het was namelijk verboden om tijdens de maaltijd je kap op te zetten en de abt moest natuurlijk het goede voorbeeld geven.

 

Toen nam de jonge monnik zijn lekkere warme pannenkoek en legde die liefdevol op het koude hoofd van de oude abt. Nu was hij de enige zonder pannenkoek. De andere monniken vouwden net hun handen om een gezamenlijk “Here, zegen deze spijze” uit te spreken of er verschijnt een stralend licht boven de ruwhouten tafel en zie, een engel des Heren daalde neder met een gouden koekenpan in zijne handen.
Een hemelse geur van vers gebakken pannenkoek verspreidde zich door het oude klooster aan de Rotte. Engel uit de Legende van Sint PannekoekHandig gooit de engel de pannenkoek omhoog en laat hem sierlijk neer komen op het hoofd van de jonge monnik. “Halleluja..!” riepen de monniken, toen ze van de schrik bekomen waren. “De Heer heeft ons een wonder gedaan! We hebben een heilige in ons midden!” En om hun verbondenheid te tonen legden ze allemaal hun pannenkoek op het hoofd, namen elkander bij de hand en wenste iedereen een vrolijke en gezegende…

 

“Sint Pannekoek” vult Catootje aan. “Nee”, zegt opa peinzend, “want zij wisten toen nog niet dat broeder Gerrit ooit Sint zou worden. Hij werd pas later, veel later, heilig verklaard. Om precies te zijn in 1899…”.

“Jeetje opa, hoe weet je dat allemaal?” “Ik heb wat mogen rondsnuffelen in de kelders van het Rotterdams Gemeente-Archief. Ze kennen me daar. En toen vond ik dat oude perkament waarop de hele geschiedenis is beschreven.”

De mare van het wonder deed snel de ronde en de bewoners van het dorpje Rotterdam stroomden allemaal naar het klooster om de jonge monnik eer te bewijzen. Maar hij bleef er heel gewoon onder, hoor. “We maken er gewoon een feestdag van”, zei hij. “Voortaan nodigen we alle armen mensen uit om op negenentwintig november bij ons een pannenkoek te komen eten”. En zo ontstond het feest van Sint Pannekoek… Het is even stil. Catootje nestelt zich gezellig op Opa’s schoot. “Weet je, opa, ik heb altijd gedacht dat jij het hele verhaal van Sint Pannekoek zelf verzonnen had. Erg hè…” “Ben je mal”, zegt opa verontwaardigd, “zoiets zou ik nooit doen. Het is allemaal historisch verantwoord!”

Geheel verantwoord lees ik deze tekst eerst bij de Rotterdamse Liesbeth van

Sint Pannekoek

Waarna ik verder zocht en vond

https://sintpannekoek.nl/oorsprong-legende-sint-pannekoek/

 

 

 

 

Geplaatst in eten en drinken, Kinderen | Tags: , , | 23 reacties

De Brandweer

Jarenlang zag  ik bij het Amstelstation een oproep van de Brandweer Op de gevel van een gebouw naast het spoor hing een spandoek . Bestuurders en politici zouden geen oog hebben voor de Brandweer. Bestuurders en politici zouden niet luisteren naar de Brandweer. Tijdens mijn Bedrijf Hulp Verlening cursussen leer ik kleine beginnende brandjes te blussen. Maar ook krijg ik telkens te horen laat het echte werk aan de professionals. En ook luister altijd naar adviezen en aanwijzingen van de Brandweer.

In mijn huis hangen 2 rookmelders. En al jaren moet ik de blusdeken op de juiste plek ophangen. Gelukkig heb ik zelf nog nooit een brand meegemaakt. Nu ja, bij mijn buren onder mij is jaren terug een flinke brand geweest. Maar zelf heb ik daar gelukkig helemaal geen overlast van gehad. En mijn buren waren op tijd naar buiten. Hun woning is wel helemaal uitgebrand.

Regelmatig zie ik de Brandweerwagen Anton rond rijden. Dan is het vaak een oefening. Met al het groen en de vele bruggen is het lastig uitleggen aan nooddiensten waar iemand hulp nodig heeft. Brugnummers zijn de onduidelijke plaatsaanduidingen. Mijn voorstel om de bruggen in het Nelson Mandela park van namen te voorzien is door de ambtenaren afgewezen. Wel regelden de ambtenaren verkeersborden bij de bruggen. Zwaarder dan 5 ton is niet toe gestaan …

Dezelfde ambtenaren regelden een nieuwe Brandweer Kazerne langs de Daalwijkdreef waar tijdens de ochtend en avondspits altijd een file staat. Ondanks protesten van bewoners werd dit plan toch doorgedrukt. Pas na 5 jaar kwam er een nieuwe betere locatie voor de Brandweer Kazerne.

Elke keer als ik in het winkelcentrum de Amsterdamse Poort ben rijdt daar een Brandweer auto Anton rond. Met het continu rooster van de Brandweer zitten de mannen dag- en nacht op elkaars lip. Ook het inkopen, koken en eten doet men gezamenlijk op de kazerne. Boodschappen doen met een heuse Brandweerauto is natuurlijk een jongensdroom.

De afgelopen 5 jaar kwamen er ook andere berichten naar buiten uit de kazerne. Racisme, seksisme en discriminatie werd het verhaal. Al protesteerde de OR-leden de  gepensioneerde Spuitgasten en nog veel meer mensen. Onterechte beschuldigingen. Onschuldige pesterijtjes. Verkeerd begrepen opmerkingen. Uit verband gehaalde verhalen.

Een verhaal maakt mij angstig. Op de BHV-cursussen leerde ik dat de professionals van de Brandweer weten wat ze doen. Totdat ik een gedetailleerd verslag krijg van een grote brand. Elke spuitgast, elke groep brandweerlieden blijkt opeens maar wat te doen. Overleg en gecoordineerde akties blijken in de praktijk een wassen neus. Als rechtgeaarde Amsterdammers, stronteigenwijs en anarchistisch doet iedereen maar wat. Leiding is er niet en er wordt zelfs niet naar elkaar geluisterd.

Even terug is er een liquidatie in de drugswereld. Het toeval wil dat het slachtoffer de nieuwe Brandweer Kazerne Anton binnen rijdt. Met mobieltjes worden foto’s gemaakt van het stervende slachtoffer. En via de bekende sociale media gaan de foto’s van dit overlijden het internet op.

Een goed gesprek en een minimale berisping krijgt bezetting van de Brandweer Kazerne Anton. En van alle kanten krijg ik te horen dat er excuses zijn gemaakt. De precieze details blijven vaag en onduidelijk …..

Mag ik deze blogpost simpel beeindigen?

Ik voel mij niet meer veilig!

 

 

Geplaatst in Amsterdam, gezondheid, Onderwijs, persoonlijk, Politiek | Tags: , | 28 reacties

Excursie naar de kloostermuren van Geerdinkhof

Van de mensen van hetBijlmermuseum kreeg ik de volgende uitnodiging:

Anno heden is minstens 55% van de galerijflats in de Blijmermeer gesloopt. Ze werden vooral vervangen door laagbouw, zoals langs de Daalwijkdreef, de grens met Diemen. Deze gemeente bouwt zijn grensgebied inmiddels vol met aan elkaar geplakte torens van acht etages en meer, op de begane grond omsloten door knusse straten, pleintjes en grachten. Holland Park heet dit eerbetoon aan historisch Amsterdam. 
Een metrostation verder loopt u binnen 10 minuten naar de eerste laagbouw van de Bijlmer, die indertijd niet meer mocht zijn dan 10% van het  gehele bouwvolume. Voorbij Gouden Leeuw en Groenhoven bereiken we Geerdinkhof, waarvoor begin ’70 de eerste ontwerpen werden gemaakt.  Uitgangspunt was een stenig gebied waarin de privacy van de bewoners een hoog goed was. In het vierde deel van het gebied leidde dat tot gemetselde muren van 2 meter hoogte.

We organiseren een drietal rondleidingen naar Geerdinkhof en omgeving, waaronder de Bijlmerweide, een mooi groengebied tussen de Bijlmer laagbouw, waaronder ook Kantershof, en de Weespertrekvaart. Deelname kost 10 euro p.p. opgave via: bijlmermuseum@gmail.com. Bij minder dan 10 deelnemers gaat rondleiding niet door. Geef dus als het kan meer dan een datum op.  De data en tijden zijn:
zondag 24 november, start  15 uur, na afloop kunt u mee-eten in het museum, waar Els een niet-vlees maaltijd kookt voor 12.50 pp
donderdag 28 november, start 13 uur
zondag  1 december, start 14 uur.
We verzamelen telkens in het Bijlmer Museum., Grubbehoeve 38. De flat ligt tegenover metrostation Ganzenhoef, het museum bevindt zich op begane grond, volg de ventweg. 

Geplaatst in Amsterdam | 8 reacties

Aardgas Vrij in de K-buurt

Het eerste overleg voor Aardgas Vrij in de K-buurt heeft plaats gevonden. Alle verhuurders en alle warmte leveranciers zitten nu rond de tafel. Gelukkig zaten er er ook 3 bewoners aan deze tafel. Grote afwezigen zijn nu nog de bewoners / eigenaren.

Met het voorstellingsrondje kwamen een paar feiten naar voren. Het Henriette Roland Holst huis en de wijken Kelbergen en Kantershof vallen in negatieve zin op. Hier ontbreekt woning isolatie of is de isolatie zo slecht dat de meeste warmte direct naar buiten gaat.

De woonwijk Kortvoort valt juiste in positieve zin op. Hoewel het om oude woningen gaat is er toen bij de bouw alle moeite gedaan om energiezuinige woningen te bouwen.

De nieuwbouwwijken Laag Koningshoef, Laag Kempering, Laag Klieverink en Laag Kouwenoord zijn allemaal met de nieuwste isolatie technieken gebouwd.

De flats van het Bijlmermuseum en  de torenflats langs de Karspeldreef zijn allemaal geisoleerd volgens de modernste technieken.

Energie besparen begint met isoleren. De verhuurder van het Henriette Roland Holst huis is bezig met onderzoeken, berekeningen en plannen.

Kelbergen en Kantershof hebben dus hoogste energierekeningen.

Het warmtenet van de Diemer Centrale wordt in de toekomst verder uitgebreid in de K-buurt. Jammer genoeg zijn er ook al bewoners die willen ontkoppelen. Er zijn veel klachten over torenhoge energierekeningen. Ook zijn er klachten over voortdurende lekkages van het systeem van Warmtenet.

Een nieuwe ontwikkeling is dat Waternet warmte wil gaan winnen uit de vijvers die rondom de K-buurt liggen. De eerste berekeningen laten zien dat met deze nieuwe warmte techniek een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief ontstaat voor het grote warmtenet van de Diemer centrale.

In Gaasperdam loopt een onderzoek om samen met Waternet uit het riool Biogas te produceren. Dit biogas kan ook in de K-buurt via de bestaande aardgasleidingen bij elke woning in Kelbergen en Kantershof komen.

Het initiatief van een bewoner uit Kantershof om zelf Waterstofgas te gaan produceren en dit via de bestaande aardgasleidingen naar de woningen van Kantershof en Kelbergen te vervoeren werd in het gesprek niet genoemd. Maar is ook een optie  die uitgewerkt en meegenomen kan worden.

De initiatieven voor zon- of wind-energie zijn niet genoemd en niet besproken. Vreemd want binnenkort wordt een woning in de K-buurt geheel zelfvoorzienend met zon- en wind-energie. Want dat kan natuurlijk ook!

Zoals er ook woningen met hun eigen warmtepomp geheel zelfvoorzienend kunnen zijn.

Als Energiecommissaris 1104 blijf ik de ontwikkelingen volgen. De negatieve ervaringen van de huurders met Warmtenet verlies ik niet uit het oog. Mijn zorgen over de zeer slechte isolatie van Kelbergen en Kantershof blijf ik naar voren brengen. Zoals ik blijf pleiten voor de inbreng van de bewoners. Gelukkig zitten de vertegenwoordigers van Hart voor K-Buurt ook aan de tafel. Alleen de bewoners / eigenaren ontbreken nog volledig in het overleg. Gevaar dreigt dat de grote verhuurders en de investeerders van de nieuwe bouw projecten hun ideeen dwingend opleggen. Een goede organisatie van de verhuurders, maar ook de individuele bewoner / eigenaar is nu van belang. Mijn zorg is dat bestaande bewonerscommissies de energietransitie niet op de agenda hebben staan. En zonder hun inbreng kunnen de beslissingen voor hun gemaakt worden.

De stappen die gemaakt worden zijn eenmalig en niet meer terug te draaien ….

Nuttige websites:

Vraag gratis bespaaradvies van de Energiecoach

Welkom bij Stichting CoForce

 

https://02025.nl/

 

https://www.energiecommissie.nl/

 

 

Geplaatst in Amsterdam, duurzame energie, persoonlijk, Politiek, windenergie | Tags: , , | 19 reacties

Kreaseni Balinese Dansgroep

Regelmatig kookt Isabella Alexandra Ferdinandus (Xandra) voor mij. Ik zal daar later nog op mijn blog nog eens op terug komen. Maar nu wil ik het hebben over haar culturele bezigheden. Zij geeft Balinese danslessen, dansworkshops en dansuitvoeringen.

Kreaseni was oorspronkelijk een Indonesische danstheatergroep, die in 1991 werd opgericht door o.a. Isabella Alexandra Ferdinandus (Xandra).

Sinds een aantal jaren houdt Kreaseni zich alleen nog bezig met het beoefenen van de Balinese danskunst. De oorspronkelijk Indonesische danstheatergroep is een Balinese dansgroep geworden.

De naam van de dansgroep komt van het Indonesisch “kreatif dengan seni”, wat vertaald in het Nederlands “creatief met kunst” betekend.Kreaseni richt zich op het behoud van de Balinese kunst en cultuur in Nederland.Dit doen zij d.m.v het geven van danslessen, dansworkshops en dansuitvoeringen.

De Balinese dansen zijn pure vermaakdansen, bedoeld als schouwspel voor mensen en vooral voor goden. In de dansen ligt een zekere spanning tussen volksvermaak en religieuze overgave, twee elementen die in verschillende verhouding altijd aanwezig zijn. Naar de mate van godsdienstigheid onderscheidt men drie hoofdtypen van dans.

Tari balih-balihan, echte vermaakdansen die in recente tijd voortgekomen zijn uit oude, traditionele dansvormen.

Tari bebali, ceremoniële (offer)dansen, die zowel naar inhoud als vorm nog volledig traditioneel zijn en voornamelijk worden uitgevoerd in de tempel of aan het hof van de vorst.

Tari wali, heilige dansen ten behoeve van eredienst, die normaal allen tijdens tempelceremoniën plaatsvinden.

Voor de kennners geef ik een overzicht van de Balinese dansen van Kreaseni: Panjembrahma, Puspawresti,  Oleg, Panjisemirang, Legong Kraton, Kupu-kupu, Tenun

Heeft u interesse in Balinese dansuitvoeringen of danslessen?

Via de website onderaan deze blogpost kunt u de contactgegevens Kreaseni en Xandra  vinden.

https://www.kreaseni.com/

 

Geplaatst in Amsterdam | Tags: , , , | 10 reacties

Vier dagen Sint Nicolaas

Bij Jona Lendering lees is ik iets over 4 dagen van Sint Nicolaas. Zijn geboortedag, zijn sterfdag, de dag waarop de basiliek van Sint-Nikolaas in Constantinopel werd ingewijd en de dag waarop zijn relieken werden overgebracht van Myra naar Bari. Het Vaticaan stelt het vieren ervan niet langer verplicht, maar nog altijd mag je vier keer per jaar Sint-Nikolaas vieren.

In de stoomtrein van Sint Nicolaas zitten dit jaar roetpieten. Al denk ik niet dat dit de  discussie over de helpers van Sint Nicolaas zal verstommen. Terwijl er in de Byzantijnse legende over de goedheiligman geen woord wordt gerept over zijn helpers ….

De blogpost over de byzantijnse legende van Sint-Nicolaas van Jona Lendering vind ik het lezen waard:

Een Byzantijnse Sint-Nikolaaslegende

Over de intocht is meer te lezen op:

https://www.beleven.org/feest/intocht_sinterklaas

Geplaatst in Kinderen | 46 reacties

De Kleituin

Bij een wandelingetje door de K-buurt kom ik langs de Kleituin. Bij de ingang lees ik de volgende tekst:

Welkom in de Kleituin!

In de zomer groen,

in de winter bruin.

Wil je ook tuinieren

en werken aan je spieren?

Kom ze tonen op een zaterdag

dan hoor je of het mag 😉

Meestal in de morgen

dan nog zonder zorgen

eerst wat zaaien en

ook wat wieden

natuurlijk zonder pesticiden

Daarna gaat alles

lekker groeien

de prikneus, de aardbei

en de bonen gaan bloeien

na het harken en spitten

gaan we lekker even zitten

bij de koffie rabarbertaart

eind april, nog niet in maart.

Dan verder met het seizoen

want er is genoeg te doe.

Bonenstaken schieten omhoog.

GROETEN, TuinierdersKleituin

 

Ik ben vrolijk begroet door de Tuinierders Kleituin. Op weg naar de Metro, de markt of de Kameleon kijk ik altijd even naar wat er groeit en bloeit. En als de dames aan het werk zijn dan groeten we even of maken een gezellig kletsje. Ik vind het een mooi initiatief van de nieuwe bewoners van Kleiburg.

Geplaatst in Amsterdam, Biologie, eten en drinken, gezondheid, Natuur, persoonlijk | Tags: , , , | 25 reacties