De Nachtwacht verkleinen …

Gekscherend maak ik weleens de opmerking “de randen van de Nachtwacht wegknippen omdat een schilderijlijst op maat te duur is”.

Zo’n opmerking maak ik vaker bij het verkleinde ‘Bijlmermuseum’. Rondom het ‘Bijlmermuseum’ zijn de verhoogde dreven en de parkeergarages verdwenen. Nu bij de monumentale status van de flat ‘Gouden Leeuw’ is iets vergelijkbaar aan de hand. Gescheiden verkeersstromen, ongelijkvloerse kruisingen en parkeergarages zijn essentiële onderdelen van de oorspronkelijke structuur bij de Honingraatflats van Siegfried Nassuth en de torenflats van Joop van Stigt.

Later lees ik: Wanneer je de Nachtwacht in het echt ziet, is het een indrukwekkend groot schilderij. Toch is het kleiner dan het ooit geweest is. In 1751 werd het schilderij verhuisd van de Kloveniersdoelen naar het stadhuis van Amsterdam. Het schilderij was te groot voor zijn nieuwe locatie, dus werd er een groot stuk van het doek weggesneden. De Nachtwacht die je nu ziet is dus niet exact hoe Rembrandt hem geschilderd heeft. Gelukkig zijn er kopieën van de Nachtwacht gemaakt, waardoor we precies weten hoe het origineel eruitzag.

In het Bijlmermuseum wordt er nu lustig met auto’s door het spaarzame groen rond gereden. En wat mij nog meer stoort zijn de uitgestrekte parkeervelden rondom de flatgebouwen. Bij de Gouden Leeuw doemt dit schouwspel ook op. De sloop van de parkeergarage dreigt. De grond is flink in waarde gestegen. En projectontwikkelaars staan te trappelen om hier luxueuze woningen te bouwen. Met als gevolg dat grote stukken van het bijna beschermde Joop van Stigtpark moet veranderen in grote parkeerplaatsen.

Respect voor kunst blijft voor mij belangrijk. Zonder kennis van zaken zeg ik dat een beschermd monument recht heeft op bescherming en conservering.

De vernietiging van de Nachtwacht was mij eerder onbekend. Al begrijp ik dat er nu wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. De website https://www.alletop10lijstjes.nl/10-weetjes-over-de-nachtwacht/ geeft leuke informatie. Maar op dit moment zijn wetenschappers bezig om nog meer verborgen geheimen rondom de Nachtwacht te ontrafelen.

Op zo’n zelfde manier wil ik er voor pleiten dat er ook meer onderzoek komt naar hedendaagse architectuur. Gelukkig is er zowel rondom het Bijlmermuseum als bij de torenflats Gouden Leeuw een grote groep enthousiaste mensen actief. Met de kennis uit onderzoeken is het dan wellicht ook mogelijk om deze bijzondere architectuur correct te beschermen.

https://bijlmermuseum.com/

https://stadsdorp-goud.nl/

Geplaatst in Geen categorie | 6 reacties

Frituurolie en vet inzameling 1104

Wat de gemeente, de reiniging en de verantwoordelijk bestuurder niet voor elkaar krijgen is Michelle met haar Kloeke Kids wel gelukt! In Amsterdam-ZuidOost wordt redelijk veel gefrituurd. Van patat tot bara naar loempia’s en frikadellen en weer terug. De lege flessen en blikken olie zijn her en der op straat te vinden. Maar ook rijden de rioolontstoppingsdiensten af en aan. Olie en vet in de wasbak of het toilet geeft gegarandeerd verstoppingen.

Geregeld heb ik om een georganiseerde olie- en vetinzameling gevraagd. Tot nu toe zonder resultaat. De gemeentelijke Reinigingsdienst, politici en bestuurders laten hier duidelijk iets liggen ….

Maar vanaf vandaag kan iedereen uit de K-buurt op Kloekhorststraat 248 terecht. Er is een ton beschikbaar waar de gebruikte frituurolie en vet in gedaan kan worden. Deze olie wordt hergebruikt als brandstof voor auto’s en/of vliegtuigen.

Complimenten voor Michelle en haar Kloeke Kids !!!

PS: Wellicht dat de overheid op meer plekken deze olie-inzameling kan organiseren ….

https://www.devetboer.nl/vetinzamelpunt/van-frituurvet-naar-biodiesel

Geplaatst in Geen categorie | 18 reacties

Excuses

Eerder schreef ik over het huisbezoek bij Angela. BOA’s kwamen bij haar langs.

Diverse buurvrouwen hebben het voor haar opgenomen. Meerdere buurtambtenaren hebben verontwaardigde emails en telefoontjes gekregen. En met gevolg! Angela heeft per telefoon excuses ontvangen. Een groenmedewerker heeft zich ook aan de deur gemeld. De jarenlange verwaarloosde en vernietigde rozenperken zijn bekeken. De toezegging is gemaakt dat de rozenperken gerenoveerd en opnieuw aangeplant gaan worden.

Voor de moestuinen achter de tuinen wordt een nieuw ontwerp gemaakt. Zoals er ook voor de groenstrook naast het fietspad een nieuwe aanplant komt. Bloemrijk, insectenvriendelijk en eetbaar is het uitgangspunt voor het plantsoen. Waarbij het zelfbeheer volledig wordt gelegaliseerd.

De onhandigheid van de BOA’s is verder niet meer besproken. Al verwachten Angela en haar buurvrouwen dat er geen BOA meer zal langskomen. Wel hebben zij nog een wens. Planten van de kwekerij Landlust van Cordaan en meer goed georganiseerd groenonderhoud van Pantar terug in de wijk. Regelmatig hebben bestuurders in Amsterdam-ZuidOost afspraken gemaakt over sociale werkgelegenheid en contract compliance. Voor Angela en haar buren zijn dat belangrijke zaken.

Het hele verhaal is begonnen met de heersende rattenplaag in Kantershof. Of het stadsdeel of de GGD nu eindelijk begint met rattenvallen blijft nog steeds de vraag. Meldingen en klachten over het ontbreken van de rattenverdelging blijven een heikel punt in Kantershof.

Geplaatst in Geen categorie | 11 reacties

Eerlijk waar …

Rondom de sierteelt- en landbouw en tuinbouwgebieden in Nederland is het grondwater chemisch vervuild De waterleidingsbedrijven geven alom aan dat er nauwelijks tot geen gezond drinkwater uit het grondwater te maken is. Extra investeringen zijn onbetaalbaar. Maar meestal blijken deze ook onvoldoende. Onderzoek geeft aan dat diverse chronische ziekten vooral bij agrarische families, hun werknemers en buren gediagnosticeerd worden. Ook het immuun worden en zijn voor essentiele antibiotica is een onoplosbaar probleem geworden bij werkers in de Nederlandse sierteelt en landbouw en tuinbouw. Residuen van geneesmiddelen uit de vleesindustrie verontreinigen het grondwater. Maar hebben ook een zeer negatieve invloed op de arbeidsomstandigheden in de veeteelt en vleesindustrie.

Onze sierteelt en landbouw en tuinbouwproducten zijn wereldwijd zeer gewild. De winsten gaan naar een zeer kleine beperkte groep ondernemers. Maar onze supermarkten liggen vol met producten van over de hele wereld. Vliegtuigen vervoeren producten van het ene werelddeel om in het andere werelddeel verwerkt en/of verpakt te worden. En uiteindelijk ligt het bij ons in de winkel voor een weggeefprijs. De woon- en werkomstandigheden elders zijn vergelijkbaar met die van de Europese arbeidsmigranten in de Nederlandse sierteelt of land- en tuinbouw en levensmiddelenindustrie. Elders in de wereld is er geen huurbescherming en/of ARBO voor de werknemers. Maar in Nederland hebben de grote ondernemers ook volledig vrij spel. Iedereen rondom deze sierteelt- en landbouw- en tuinbouwbedrijven weet wat er gaande is. Zoals ook de buren van de slecht betaalde en uitgebuite werknemers weten van de erbarmelijke huisvesting. Mondjedicht is alom het devies. Zoals ook de overheid onder de indruk van de gigantische lobby blijft wegkijken.

Wanneer de Nederlandse consumenten boodschappen doen telt vooral de te betalen prijs. De oorzaken/consequenties van die zeer lage prijs zijn te lezen in de krantenkoppen. Ik beschrijf er in deze blogpost een paar van.

Soms, heel soms wordt er door de politiek gesproken over deze onderwerpen. Er zijn zelfs mensen die de lucht- en bodemverontreiniging in en rondom de Nederlandse sierteelt- en landbouw en tuinbouwgebieden koppelen aan de Klimaatcrisis. Anderen wijzen vooral naar over de Nederlandse grenzen en vooral verder weg.

Soms krijg ik te horen dat ik leugens verkondig? Maar her en der zie ik ook jonge, nieuwe ondernemers die het anders willen. En ook in mijn omgeving zijn er steeds meer mensen die kiezen voor eerlijke waar!

Geplaatst in Geen categorie | 24 reacties

Ecodorp Land van Aine (Noordeland)

Op het terrein van een voormalige aardappelmeelfabriek in Ter Apel wordt op dit moment gebouwd aan Ecodorp Land van Aine – eerder bekend onder de naam Ecodorp Noordeland. De nieuwe naam verwijst naar de Keltische maangodin Aine, die zou worden geassocieerd met positieve energie, liefde, groei en bloei. En een bloeiende woongemeenschap, dat is precies wat de bewoners voor ogen hebben!

In het gebied is ruimte voor ecologische huizen voor in totaal 50 tot 100 mensen, een dorpshuis, ateliers, kantoren en zelfs een voedselbos! Een groot deel van de woningen zal worden gebouwd met duurzame materialen zoals stro, leem en hout, maar er is ook ruimte voor mobiele woningen en tiny houses. Bijzonder aan dit ecodorp is dat het wordt gebouwd via de principes van permacultuur: een zichzelf onderhoudend en veerkrachtig ecosysteem.

Op de website staat beschreven welke stappen je moet doorlopen om aspirant-bewoner te worden. Dit traject bestaat onder andere uit een snuffelperiode, onderwijs over de verschillende aspecten van wonen in een ecodorp en een kennismaking. Een prachtige kans voor wie kleinschalig in harmonie met de natuur wil wonen!

https://ecodorpnoordeland.nl/Actueel.php

Geplaatst in Geen categorie | 8 reacties

Handhaving ???

Met de tranen in haar ogen vertelt Angela dat de BOA’s om haar ID-kaart vroegen. Alsof zij als een misdadigster werd aangesproken. Gewoon bij haar voordeur terwijl ze in de keuken stond te koken.

Meldingen van drugsgebruik, lawaaioverlast, fout parkeren, rattenplaag, illegale verhuur, agressief gedrag naar vrouwen of verkeersovertredingen, allemaal zaken die al geruime tijd spelen in de wijk. Maar handhaving, politie of welke overheidsinstantie blijven onbereikbaar en onzichtbaar.

Terug naar Angela; de afgelopen tijd heeft ze in de privésfeer nogal wat tegenslagen moeten verwerken. Doorzetter als zij is probeer zij er het beste van te maken. De rattenoverlast in de plantsoenen probeert zij dan ook samen met haar buurvrouwen aan te pakken. De rattenholen zijn open gegraven en weer dicht gegooid. Nieuwe planten zijn gekocht en aangeplant. Gezamenlijk met haar buurvrouwen hebben zij de groenstrook achter hun tuinen geadopteerd. Deels zijn er eetbare planten gezaaid. Trots laat Angela de Kousenband en Sopropo in het kasje van haar voortuin zien. Maar ook vertelt zij over de ideeën om een mooie bloeiende strook achter het huis aan te planten en te onderhouden. En de eerste is al door iedereen te zien. Rattenvrij is het belangrijkste. Maar eetbaar en insectenvriendelijk is ook belangrijk voor Angela en haar buurvrouwen.

Het bezoek van de BOA’s viel dus slecht!

Terwijl ik haar verhaal aanhoor wordt Angela ondersteund door haar buurvrouwen. Gezamenlijk willen zij een schone, groene omgeving maken voor hun opgroeiende kinderen. Ik vertel Angela dat er meerdere groene en opgeruimde initiatieven in de wijk zijn. Waarop zij vraagt waarom zij zo agressief benaderd wordt door de BOA’s? En waarom er geen erkenning en ondersteuning is voor haar inzet tegen de heersende rattenplaag?

Geplaatst in Geen categorie | 17 reacties

Ziekten en aantastingen ….

Tijdens mijn opleiding moest ik ook ziekten en aantastingen bij planten leren. Het kon mij niet boeien. Wij leerden tenslotte ook dat in een dikke rode gids voor alle gewassen bestrijdingsmiddelen een oplossing gaven. Mijn eerste baas had een hele verzameling aan giftige goedjes klaar staan in frisdrank flessen. En ja, ik heb ook met de losse pols spuiten gevuld met van alles. Beschermingskleding was toen nog niet nodig. Want de bestrijdingsmiddelen waren overal te koop en dus veilig?

In de loop der tijd is er veel veranderd. Ik heb de cursussen voor Spuitlicentie I, II en III aan de man/vrouw, bedrijven en organisaties mogen slijten. Terwijl ik nu bezorgd de nieuwste berichten over verontreinigingen en chronische ziekten volg. In de Land- en Tuinbouw zijn diverse beroepsziekten direct aan het gebruik van chemische producten te linken. Zoals dat ook met dodelijke slachtoffers naast Land- en Tuinbouwgebieden direct te koppelen zijn aan chemische bestrijdingsmiddelen.

Frappant detail: in de nederwiet worden de zwaarste doses aan giftige bestrijdingsmiddelen gevonden. Al zal niet iedereen zich hier zorgen om maken? Maar dat het grondwater rondom Land- en Tuinbouw gebieden zo erg verontreinigd is dat er zelfs geen drinkbaar leidingwater gemaakt kan worden is ernstiger? Dat bewoners ook afgeraden wordt om zelf verbouwde groenten te eten. De nederwiet wordt misschien vooral door toeristen gekocht. Maar het grootste deel van productie van de Nederlandse Land- en Tuinbouw wordt geëxporteerd. De vergiftiging van de bodem en het grondwater blijft achter in Nederland. Slachtoffers van deze massale vergiftigingen zijn velen malen groter dan de groep mensen die werken in de agrarische sector.

Ziekten en aantastingen bij planten? Het kon mij vroeger niet boeien. Terwijl het mij nu zorgen baart.

Zijn er oplossingen? Jazeker! In plaats van voor de export te produceren, andere gezondere productie methoden, dat zijn de oplossingen. Gelukkig zijn er ook steeds meer ondernemers die voor die oplossingen kiezen. En dat hiermee alle Nederlanders gewoon een gezond voeding kunnen krijgen is dan een mooie gegeven.

Geplaatst in Geen categorie | 25 reacties

Ahmed en Mandy

Ala taalcoach ben ik sinds kort gekoppeld aan Ahmed. Wekelijks trekken wij met elkaar op. Ahmed is een vluchteling uit Jemen. De jarenlange oorlog daar is niet het gespreksonderwerp waarmee Ahmed zijn Nederlandse taalvaardigheid probeert te verbeteren. Net zo min als zijn overleden familieleden een gespreksonderwerp zijn. Ahmed is leergierig en hardwerkend. Wel vraagt hij telkens weer over het vloeken en schelden in het Nederlands. De dagelijkse oordelende en veroordelende xenofobe opmerkingen verstaat hij nog niet helemaal. Maar hij begrijpt uitstekend hoe racistische en discriminerend Nederland is naar buitenlanders. En ja, Ahmed heeft zijn legale status verkregen, de inburgeringscursus met goed gevolg doorlopen en hij heeft een betaalde baan met een volledige werkweek. Naast zijn werk is hij druk bezig met een universitaire studie. Hij woont alleen in een zeer kleine huurwoning. Het vloeken en schelden in het Nederlands laat ik voor wat het is. Zijn woordenschat groeit snel. Zoals ook zijn grammatica beter en beter wordt. Tegelijkertijd bewonder ik de snelheid waarmee hij Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen oppakt.

Mijn favoriete onderwerp is eten. Ahmed wil graag meer weten over de geschiedenis. De Gouden Eeuw van Nederland heeft vooral zijn interesse. Nu de Corona Voorschriften verruimd worden gaan wij samen de musea in Amsterdam bezoeken.

Terug naar de blogtitel en mijn favoriete gespreksonderwerp. Mandy is volgens Ahmed het lekkerste gerecht uit de Jemenitische Keuken. Zijn inkopen hiervoor doet Ahmed bij een van de grote supermarktketens. De Islamitische slager naast deze supermarkt heb ik hem gewezen. Zoals Ahmed mij weer uitnodigde om het eerste Jemenitische restaurant in Amsterdam te bezoeken.

Het recept van Mandy zoals Ahmed dit maakt volgt hieronder:

Recept Mandy:

ingrediënten :
1 kilo lamsvlees
Olie
Rijst
tomaat , uien, knoflook
noten
Specerijen en kruiden : (kurkuma, kruidnagel, kardemom, komijn, peper)
zout

Benodigdheden:
2 grote pannen
mes en snijplank
lepel
zeef
fornuis en oven

Bereidingswijze:
Doe de lamsvlees met water in een grote pan en zet het op het fornuis.
Daarna gooien erin stukjes kruidnagel en kardemom en laat bouillon 30 min zachtjes koken en haal dan het lamsvlees uit de getrokken bouillon
Voeg uien en knoflook toe aan de olie en bak het een beetje met de rest van de kruiden, specerijen en het zout.
Was eerst de rijst. Voeg de rijst toe aan de uien met knoflook roer een beetje,
Voeg dan de vleesbouillon met toe aan de rijst. Kook de rijst in de bouillon van het lamsvlees.
Kruid de lamsvlees met kurkuma, en de specerijen en doe het lamsvlees in een grote pan en dek af de pan af met aluminiumfolie
Zet de pan een half uur in de oven, zet het vuur laag en laat het anderhalf uur staan ​​tot het vlees gaar is.

https://www.yemeni-restaurant.nl/

Geplaatst in Geen categorie | 28 reacties

De school in Groede

Een van mijn blogvriendinnen woont in Groede. Zij heeft een grote naamsbekendheid als vuurtorenwachter. Maar zij werkt ook nog eens in het onderwijs. Er staat mij ook een verhaal bij dat zij graag een pils bij het eten drinkt. Maar deze blogpost gaat over de school in Groede. De school van Groede is geen school meer, maar een bierbrouwerij.

Van Bas krijg ik een verhuisdoos met lekkere biertjes. Alle biertjes apart en lekker! Maar de Pastry Stout uit Groede springt eruit. Vandaar deze blogpost.

Sinds 2011 brouwen de drie eigenzinnige mannen, Marc Menue, Stijn Jordans en Thibo Baccarne in de oude gemeenteschool van Groede. De Brouwerij Dutch Bargain samen met het luxe Marckenstein zijn gehuisvest in het oude schoolgebouw.

Zelf zeggen zij: Wij zijn Dutch Bargain. Gedreven door avontuur, beleving en kwaliteit. Dat is terug te vinden in onze bieren. Wij brouwen om een nieuwe dimensie te geven aan de wereldse biercultuur, vanuit het mooie Zeeland. Onze bieren zijn impulsief en ondeugend.

Het hersenspinsel van salesman extraordinaire Tjeb springt er voor mij bovenuit. Tjeb vreet white chocolate cranberry cookies bij de vleet. En de verslavende sugar rush in een blik wordt speciaal voor hem gebrouwen. Als ode aan hem, maar vooral omdat de brouwers er veel plezier aan beleven deze pastry stout met witte chocolade en een hint van frambozen voor ons allemaal te brouwen.

Ik vind het een aanrader!

Geplaatst in Geen categorie | 22 reacties

Max, een Kloeke man

Even terug schreef ik over de Kloeke Kids. Met een modeshow en een huis-aan-huis aktie pakken deze Kloeke Kids de vervuiling in Kortvoort aan. De ouders van deze opgeruimde kinderen zijn de adoptanten van het ondergrondse restafvalinzamelpunt RE T 20 187. Maar verder over over Max, een kloeke man. Van professie is hij hovenier en boomverzorger. Zijn hart ligt bij de natuur.

Max, loopt dagelijks een rondje Kloekhorststraat, Kemminkhorstweg, Kolfschotenstraat, Kuilsenhofweg, Kloekhorststraat. Het zwerfvuil uit de plantsoenen van deze straten wordt door hem verzameld. Je kent ze wel die moeders die de poepluiers naar buiten gooien, de alcoholisten die hun lege bierblikken van het balkon gooien of de nicotine junks die altijd en overal hun peuken laten vallen? Of het bij deze volwassenen binnenshuis schoon is blijft onbekend. Maar Max zorgt er voor dat het groen onder de balkons en naast de huizen schoon blijft!

Soms wil men naming en shaming bij vervuilde plekken. Ik kies er in deze blogpost voor om Max in het zonnetje te zetten. Samen met de ouders en de Kloeke kids kiest deze Kloeke man ervoor om zelf de buurt schoon te maken en te houden!

Geplaatst in Geen categorie | 13 reacties