Red Bull, Ferrari en Tractor Pulling

Het gewone gras maaiseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Al zullen velen zich andere maairitmes herinneren. De oude boeren waren vooral in de maand juli actief met het hooien. Niet voor niets dat de maand juli daarom ook de Hooimaand heet. De hoveniers gebruiken van oudsher een temperatuur formule voor de start van het grasmaaien. Vanaf 1 januari worden de gemiddelde positieve dagtemperaturen opgeteld. Wanneer deze temperatuursom 250 graden bedraagt is het verstandig om het maaiseizoen van een siergazon te starten. Daarvoor geeft het vooral schade aan de grasmat. Bij bloemenweiden laat men de beplanting op een natuurlijke wijze ontwikkelen. Een maaibeurt in de hooimaand kan, mag, maar hoeft niet.

In Amsterdam-ZuidOost worden standaard bestekken toegepast. De laagst biedende groen aannemer mag zijn snelheidsmonsters over de plantsoenen jagen. En de chauffeurs van de maaicombinaties wanen zich gediplomeerde F1-coureurs. Terwijl de groen aannemers juist kiezen voor de zwaarst mogelijke maaicombinaties. Grasmaaien lijkt het doel. Maar vaker wordt de toplaag van het plantsoen voor enkele centimeters gescalpeerd. Voordat er weer een moedig grassprietje durft op te komen komen de maaimonsters weer aangebulderd. Of het nu om een gecultiveerde grasvegetatie gaat of een prachtige natuurlijke kruidenlaag of door bewoners gewenste en ingezaaide of aangeplante eetbare groenten de maaiers moeten tempo, snelheid en meters maken.

Het rood van de maaimachines houdt het midden tussen de merkkleuren van Red Bull en Ferrari. De tractor combinaties doen niet onder voor de zwaarste hightech combinaties die bij tractor pulling te bewonderen zijn. Dat alle sportevenementen vanwege het Corona-virus zijn afgelast maakt in dit geval niets uit. In Amsterdam-ZuidOost gelden andere wetten en regels. De beleidsambtenaren van (wan-)Beheer Openbare Ruimte zijn onaantastbaar. Lokale politici, bestuurders of bewoners hebben geen inbreng. Waarbij de participatie medewerkers, gebiedsmakelaars en/of de ambtenaar bijzonder groen hun eigen rol spelen in een kafkaëske spel.  Van het kastje naar de muur, van de ene bureautafel naar de volgende archieflade, ik schreef al eerder over deze kwestie. Van wie is het Openbare Groen?

De groenlieden hebben vaak de hoogste groen-opleidingen behaald. Maar vakmanschap, kennis en ervaring gaat verloren door de te lage inschrijfprijs van de groen ondernemer. Vakmanschap, kennis en ervaring wordt niet benut door de rigide bestekken. Het zelfbeheer van betrokken bewoners wordt met elke maaibeurt weer kapot gemaakt.

De dieren die door deze maaimonsters gewond en zelfs gedood worden kleuren de maaicombinaties rood. Alleen valt dat niet op bij de roodgekleurde maaicombinaties.

Heb ik al eens verteld dat niet maaien een kostenbesparing geeft?

Heb ik al een geschreven dat niet maaien de prachtigste natuur geeft?

Heb ik al eens geschreven over natuurlijk groenbeheer?

Of is het gewoon gebrek aan vakkennis bij de afdeling (wan-)Beheer Openbare Ruimte?

Elders in Amsterdam en Nederland kiest men wel voor natuurlijker beheer van plantsoenen en parken!

Op 1 april begint het nieuwe maaiseizoen weer. Maar Red Bull, Ferrari en de Tractor Pull maaicombinaties denderen dan al een hele maand over de plantsoenen van Amsterdam-ZuidOost. Ronkende en rokende motoren vernietigen het groen in mijn omgeving. Het ontluikende insectenleven zoekt tevergeefs naar de eerste bloemen.

PS: dit is geen 1 april-verhaal …..

Geplaatst in Amsterdam, Biologie, gezondheid, Kinderen, Natuur, persoonlijk, Politiek | Tags: , , | 23 reacties

K-buurt Aardgasvrij: een update

Van de ambtenaren in de Werkgroep K-buurt Aardgasvrij krijg ik de vraag naar de actuele stand van zaken in het postcodegebied 1104. Als Energiecommissaris 1104 zit ik in een Corona Quarantaine. En middenin de Corona Crisis lijkt het dan alsof de Klimaat Crisis uit beeld is verdwenen. Toch is er even terug vol  enthousiasme de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 gepresenteerd. In New Metropolis in onze eigen Amsterdamse Poort zijn grootse doelstellingen bekend gemaakt. En de K-buurt kan en zal hierin een grote rol vervullen.

Maar welke dingen spelen nu in onze K-buurt? Ik denk dan meteen aan alle klanten van de Voedselbank. Ook de vluchtelingen in de parkeergarage komen dan in beeld. De bewoners van Kelbergen, Kantershof en het HRH-huis die door ontbrekende isolatie in deze gure dagen hun dure verwarming naar buiten  zien vliegen. De Kleiburgers die te hoge kosten maken voor hun stadsverwarming aansluiting.

Toch is er ook positief nieuws te melden. De technische, financiële  en juridische onderzoeken voor de zonnepanelen op de carports van Kantershof zijn bijna afgerond. Een belangrijke vraag hierbij is kan er een digitale ALV georganiseerd worden?

Het lucratieve voorstel van de Taibah Moskee voor een klein warmtenet tussen de Moskee en de 4 Torenflats van de Key moet ook nog steeds besproken en bekeken worden.

Het Windmolenproject voor, door en met de bewoners van de K-buurt vraagt ook nog enige voorbereiding. Wel hoor ik van alle kanten dat ambtenaren van de Gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland hier graag mee aan de slag willen. De corporaties de Windcentrale en de Windvogel staan ook te popelen om hier aan deel te nemen.

Ja, er is van alles mogelijk binnen de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. En de K-buurt Aardgasvrij geeft voldoende kansen. Maar eerst moet de Corona Crisis bedwongen worden. Waarbij er vooral een oog en oor moet zijn voor de soms onzichtbare maar wel hoorbare armoede in de K-buurt!

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/klimaatneutraal/

Geplaatst in Amsterdam, duurzame energie, persoonlijk, Politiek | Tags: , | 16 reacties

Kleding recyclen

In de Nieuwsbrief Loop.a life lees ik het volgende:
Afgelopen jaar zijn wij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Fibersort machine, een machine die in staat is om textielafval op materiaal en kleur te sorteren. Inmiddels hebben wij ook zelf gebruik gemaakt van deze machine, die ons enorm helpt bij de eerste stappen van ons productieproces. Gisteren werd het ‘Final Fibersort Report’ gepubliceerd, waarin te lezen is hoe organisaties in de textielketen barrières aanpakken en actief oplossingen implementeren om hergebruik van textielafval mogelijk te maken. Wij zijn er trots op dat Wieland Textiles een van onze ketenpartners is van het eerste uur en dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan de kleursortering van de Fibersort machine.

Het loont dus om kleding een tweede leven te geven.

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , | 9 reacties

Andere cijfers

Eerst een anekdote uit mijn Middelbare school tijd. Onze economieleraar had het erg moeilijk met onze rapportcijfers. In mijn klas zaten Max Janzen, Hans Janzen, Jan Jansens en Bert Jansen de Groot, geen familie van elkaar. Hoewel het lijkt dat econome een exact vak is waren er na elke toets nog extra punten bij elkaar te sprokkelen met een goed verhaal. Voor elk rapport cijfer werd vaak vol overtuiging verteld dat er een naamsverwisseling en dus ook een cijferverwisseling in de cijferlijst van de economieleraar gecorrigeerd moest worden.Gelukkig werden de cijfers dan alleen maar op een positieve manier gewijzigd. Voor de hele klas was dit gegoochel met namen en cijfers de jus van de economielessen.

In de Nederlandse politiek geeft het gegoochel met cijfers  een heel ander resultaat. Met rechtzaken, protesten,discussies en demonstraties worden alle cijfers aangevallen of verdedigd. Berekeningswijzen en meetmethodes worden aangepast, veranderd, goed gekeurd en afgewezen.

Gerenommeerde wetenschappers worden tot prutsers gemaakt. Onderbuikgevoelens zijn de nieuwe raadgevers. Regel- en wetgeving is niet meer van belang. Krantenkoppen laten zien dat de regering van incident naar noodmaatregel naar spoeddebat naar gerepareerde wetsartikelen naar gedoogsteun holt.

De naamsveranderingen en aangepaste cijfers uit mijn anekdote zijn onschuldig.

De gebruikte vergelijkingen in de politieke discussies zijn echter niet onschuldig. De gevolgen van de beschikbare cijfers zijn dodelijk. En daar kan een anekdote, discussie of demonstratie niets aan veranderen.

Met kleine bedragen investeer ik in kleine snippertjes groene landbouw.

De lente is aangebroken. Wie sluit er aan met een kleine bijdrage voor ons land? Samen kunnen we ons land opnieuw inzaaien.

https://landvanons.nl/land-van-ons/

 

Geplaatst in Biologie, eten en drinken, gezondheid, Natuur, persoonlijk, Politiek | Tags: , , | 19 reacties

Digitale spraakverwarring

Even terug ben ik in het lawaai van een hotellobby aan het wachten op een zakelijke bespreking. De koelmachines, de muziek, de telefoontjes voor reserveringen zorgen voor een luidruchtigheid waar ik niet meer tegen kan. De voortdurende geluiden overheersen. Terwijl ik slechthorend als ik ben vooral stilte zoek.

Tijdens het wachten wordt ik voorgesteld aan Theo. Theo is de financieel expert in het overleg. Maar Theo heeft ICT als hobby. Bij de kennismaking worden enkele ict-hobbels genoemd. Theo biedt mij onmiddellijk aan om mij te helpen. Als halve digibeet met 2 linkerhanden maak ik daar dankbaar gebruik van.

Uiteindelijk ontdekken wij samen dat er toch sprake is van een digitale spraakverwarring. Voor mij is het lawaai in de hotellobby een niet te nemen hobbel. Maar wat nu precies de oorzaak is van de ontstane digitale spraakverwarring is blijft onduidelijk.

Een paar keer krijg ik de opmerking dat mijn usb-stick niet bruikbaar is. Het is een nieuwe, bijna lege, ongebruikte usb-stick. Dus het hoe en wat begrijp ik niet. Daarna krijg ik de mededeling dat de te verzenden bestanden te groot zijn. Waarna nog wat berichten komen dat het een onmogelijke opgave blijkt te zijn.

Het tekstverwerkers-programma is met het updaten van mijn harde schijf verdwenen. Met de originele installatie schijven en mijn wachtwoord kan ik niet meer herinstalleren. Mijn legale licentie is te oud en wordt niet meer ondersteund. Een nieuwe versie kopen wil ik eigenlijk niet.

Uiteindelijk blijkt dat Theo uren, dagen heeft geprobeerd om op afstand het besturingssysteem Windows op mijn MacBook Pro te installeren. Vandaar de titel digitale spraakverwarring ….

PS: maar naar mijn idee is vooral het lawaai in de hotellobby oorzaak van dit misverstand.

Geplaatst in gezondheid, persoonlijk | Tags: , , | 10 reacties

Groene Moslims en meer

Even terug zit ik te praten met de voorzitter van ZuidOost GroenBewust. Hij wil graag vanuit de grondgedachten van de verschillende religies, godsdiensten en  geloofsovertuigingen kijken naar de natuur, het milieu en het klimaat. Respectvol met je eigen lichaam omgaan, de medemens, planten, dieren en onze omgeving staat in alle heilige geschriften beschreven. Of we het dan hebben over De Thora, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de Koran, de 4 Veda’s, de Bhagavid Gita, Goeroe Granth Sahib de medemens, planten, dieren, de natuur en onze Aarde worden besproken en beschreven.

De achtergronden van Voedselwetten van de Thora, de Bijbel en de Koran zijn ook verbonden met het respectvol omgaan met je eigen lichaam en alle levende dieren. Lopend door een winkelcentrum met fastfood grazende wandelaars zie ik hier weinig van terug. Kijkend naar schrijnende Nederlandse nieuwsberichten van brandende stallen, veetransporten en slachterijen zie ik hier ook niets van terug. De gevolgen van de Klimaat Crisis in onze eigen Nederlandse Natuur of bij de verdwijnende Tropische regenwouden zijn voor mij schokkend en vreselijk.

Over de Taibah Moskee schreef ik eerder een enthousiast verhaal m.b.t. tot het verduurzamen en de energietransitie van deze Moskee. Van een van mijn buren krijg ik de volgende link toegespeeld; https://www.groenemoslims.nl/about/ Ik copieer even het gedeelte waarin deze groene Moslims zichzelf voorstellen.

Visie
Stichting Groene Moslims is een organisatie die moslims vanuit een religieuze visie op duurzame ontwikkeling wil betrekken bij oplossingen voor het klimaatprobleem en het armoedeprobleem. De Koran en het voorbeeld van de profeet bevatten  veel aansporingen voor een duurzame omgang met de aarde, natuurlijke hulpbronnen, dieren en medemensen.

We werken met verschillende partners en betrokkenen samen. De inspiratiebronnen kunnen verschillend zijn, maar het doel is hetzelfde: het creëeren van een betere samenleving voor ons en onze kinderen.

Doel
Groene Moslims bevordert het milieubewustzijn van moslimconsumenten en ondernemers en zet aan tot duurzaam consumeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Groene Moslims behartigt de belangen van bewuste consumenten en stimuleert de productie en verkoop van milieuvriendelijke, duurzame producten.

De voorzitter van ZuidOost GroenBewust wil diverse bijeenkomsten gaan organiseren. ZuidOost GroenBewust wil breed met Joden, Christenen, Moslims, Hindoes en Sikhs bespreken wat wij kunnen betekenen voor alle planten, dieren en de natuur.  Respectvol omgaan met je eigen lichaam, de medemens, planten, dieren en onze omgeving zoals in verschillende Heilige geschriften beschreven wordt het thema van deze bijeenkomsten. Ik kijk er naar uit om deze bijeenkomsten bij te wonen.

Geplaatst in Amsterdam, Biologie, eten en drinken, gezondheid, Kinderen, Natuur, persoonlijk | Tags: , , , , , , , , , | 14 reacties

Cruciale beroepen

  • De zorg. Hieronder valt ook de productie en het transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. Jarenlang ondergewaardeerd en onder betaald.
  • Het onderwijs. Leraren en personeel dat nodig is op school en voor de examens. Jarenlang ondergewaardeerd en onder betaald.
  • Het openbaar vervoer. Jarenlang ondergewaardeerd en onder betaald.
  • De voedselketen. Van supermarktpersoneel tot al het personeel dat nodig is voor het transport, tot het aanleveren van veevoer bij boeren. Een sector met steeds meer wantoestanden.
  • Brandstof. Transport van bijvoorbeeld olie, benzine en diesel. Olie maatschappijen zijn al meer dan een  eeuw verantwoordelijk voor milieurampen. Met weinig tot geen belasting betalen zijn het de rijkste bedrijven. 
  • Het vervoer van afval en vuilnis. Van oudsher ondergewaardeerd en onder betaald.
  • Kinderopvang. Jarenlang ondergewaardeerd en onder betaald.
  • De media. Ten behoeve van de informatievoorziening die noodzakelijk is om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Sociale media met hoaxen en fake news zijn steeds meer in opkomst.
  • De hulpverleningsdiensten. Zoals meldkamerpersoneel, de ambulance en de brandweer. Ondergewaardeerd en slachtoffers van steeds meer openbaar geweld. 
  • De overheid. Denk aan de ministeries, de provincies en de gemeentes. Door steeds grotere schandalen hebben steeds minder mensen vertrouwen in onze overheid.
Geplaatst in persoonlijk, Politiek | Tags: , , , | 26 reacties