Rijksadviseurs

Lopend over de Floriade zie ik een presentatie van de Rijksadviseurs. In 2018 werd door de Rijksadviseurs het Panorama van Nederland gepubliceerd.

Zij schreven: Nederland staat voor een aantal complexe opgaven. We moeten de inrichting van onze delta aanpassen aan de grillen van het veranderende klimaat. Onze landbouw stuit op kritische grenzen en gaat ten koste van het landschap, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit en de volksgezondheid. Er is een nijpend tekort aan woningen en ons vervoersnetwerk is onvoldoende ingericht op de meer compacte en gedifferentieerde stedelijke omgeving van de toekomst. Ook is er de dringende noodzaak om de overstap te maken naar hernieuwbare energiebronnen. De huidige generatie Nederlanders begint aan een al even ingewikkelde als uitdagende klus. Het is een karwei dat decennia in beslag zal nemen en waarvoor geen vastomlijnd plan bestaat, maar dat ook een uitgelezen kans biedt om Nederland rijker, hechter en schoner te maken.

Panorama Nederland is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de komende
decennia kan veranderen, tegen de achtergrond van de klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie. Hoewel iedere Nederlander de gevolgen zal ervaren van de grote transities, betekent dit
niet vanzelf dat Nederland onherkenbaar zal veranderen. Nederland kán de klus klaren.
Als Nederland het wíl, wordt iedere opgave een win-win.

Geen kwestie van ‘moeten’, maar van ‘kunnen’ en ‘willen’.

Een schoon Nederland in de betekenis van mooi, aantrekkelijk; én in de betekenis
van rein, goed voor het milieu, leefbaar, ook voor toekomstige generaties. Een hecht
Nederland, omdat we niet alleen dichtbij elkaar gaan wonen en werken, maar ook
omdat we sociaal en cultureel hecht met elkaar verbonden zijn.

En een rijk Nederland, omdat ons land beschikt over een hoog welvaartsniveau en iedereen gelijke kansen biedt en omdat het gekenmerkt wordt door een hoge mate van diversiteit, individuele keuzevrijheid en rijke steden en landschappen.

 1. Water verbindt ons We maken een dubbelslag: de Nederlandse delta blijft veilig én de omgevingskwaliteit gaat omhoog.
  Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer, met vaker langere periodes van
  ernstige droogte of hevige neerslag. Het wordt ook heter, vooral in de steden. De
  rivieren voeren grotere watermassa’s af en door de smeltende poolkappen stijgt de
  zeespiegel.
 2. Rijk boerenland We brengen landbouw weer in evenwicht met het landschap en de maatschappij.
 3. Meer tijd voor elkaar We gaan anders om met stedelijke ontwikkeling en mobiliteit.
 4. Nieuwe energie We zoomen uit voor het grotere plaatje van de energietransitie.

Het College van Rijksadviseurs is begin 2018, in nauwe samenwerking met
Vereniging Deltametropool en West8, gestart met de ontwikkeling van
Panorama Nederland. In een groot aantal werksessies hebben we de grote
opgaven en gewenste richtingen verkend. Deze sessies hebben uiteindelijk
geleid tot het maken van Panorama Nederland: een fysiek panorama dat in
verkleinde versie is te zien op de Floriade.

Dit is een toekomst waarnaar je kunt verlangen.

http://www.panorama-nederland.nl

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/

Geplaatst in Geen categorie | 3 reacties

Overlast en spanningen I

Overlast en spanningen in een flat: eerst veiligheid, daarna sociale cohesie. Niet grote tegenstellingen, maar ongemak en fricties in de dagelijkse omgang zijn vaak de oorzaak van spanningen tussen (groepen) buurtbewoners. Hoe signaleer je spanningen in een buurt tijdig? En hoe ga je ermee om als spanningen escaleren? Movisie beschrijft en reflecteert op vijf casussen uit de praktijk. In deze casus wordt ingezoomd op een flat in Amsterdam.

In het wooncomplex dat bestaat uit sociale huurwoningen, spelen diverse problemen. Overlast en verloedering ondermijnen het veiligheidsgevoel van de bewoners. Een aantal van hen trekt zich meer en meer terug in de eigen woning. Movisie interviewde de wijkbeheerder van de woningcorporatie hierover. Hij houdt zich bezig met het dagelijks onderhoud en beheer van het gebouw en komt ook bij huurders achter de voordeur. Hij geeft aan dat een aantal bewoners last hebben van een groep ‘hangmannen’ die heimelijk veel alcohol drinken, wat spanningen in en rondom de flat veroorzaakt. Ook worden er drugs gedeald, waardoor gebruikers van buiten het complex worden aangetrokken. Helaas komt er ook illegale prostitutie voor: onlangs heeft de politie een illegale sekswerkersplaats opgedoekt. Het trappenhuis is gesloten omdat het anders gebruikt wordt als slaapplek.

Aanpak

Om de overlast tegen te gaan en het veiligheidsgevoel te verbeteren, heeft de woningcorporatie samen met andere organisaties over de jaren heen diverse maatregelen getroffen:

 • Een speciale wijkbeheerder is door de woningcorporatie aangesteld met ervaring met vergelijkbare situaties. Hij gaat met bewoners in gesprek en is voor hen makkelijk aanspreekbaar en werkt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie
 • Er is (camera)bewaking in gemeenschappelijke ruimtes en professionele bewaking in de avond en nacht.
 • Nieuwe bewoners krijgen waar nodig een andere huurvorm; een omklapwoning. Deze staat de eerste huurperiode op naam van bijvoorbeeld het Leger des Heils en de huurder ontvangt dan ook ambulante ondersteuning van hen. Ook worden er gesprekken gevoerd met potentiële huurders over wat van hen verwacht wordt als huurder.
 • Een bewonersonderzoek, uitgevoerd door de wijkbeheerder, haalt de woonbeleving en wensen van huurders op laagdrempelige wijze op.
 • Na het opdoeken van een illegale sekswerkersplaats in de flat zijn verschillende partijen om de tafel gegaan: professionals zoals de veiligheidscoördinator, ggz, het Meldpunt Zorg en Woonoverlast, de politie, de jurist van de woningcorporatie en de buurtcoördinator. Zij willen gezamenlijk gaan werken aan een integrale aanpak én voorkomen dat de problematiek zich verplaatst in de wijk.

Uitkomsten aanpak

De combinatie van maatregelen is nog relatief ‘jong’ en leidt vooralsnog tot wisselende resultaten. Allereerst zorgen de veiligheidsmaatregelen ervoor dat de overlast ‘s avonds wordt teruggedrongen. De portieken zijn schoner. Ook is er een goed beeld van de ervaren overlast van bewoners, vooral dankzij de inzet van de aangestelde wijkbeheerder. De overlast vanwege drank- en druggebruik is echter hardnekkig. Gevoelens van (on)veiligheid zijn niet structureel verbeterd. De wijkbeheerder zou willen overwegen om de gemeenschappelijke recreatieruimte in de flat te sluiten: het vergroot immers de overlast omdat er onvoldoende professionele begeleiding in de ruimte is.

De wijkbeheerder heeft een sfeerverslag opgesteld na het incident met de illegale prostitutie. Betrokken organisaties in wonen, welzijn en veiligheid hebben besloten om op basis van zijn ervaringen evenals het bewonersonderzoek aan verbeterpunten te werken. De hoop is dat een stevigere samenwerking leidt tot een betere aanpak van de problemen. Volgens de wijkbeheerder is een deel van de problematiek beter op te lossen wanneer onderliggende oorzaken zoals armoede, schulden en verslavingen ook worden aangepakt. Daarvoor zoekt hij ondersteuning vanuit het buurtteam voor bewoners die met allerlei vragen of problemen worstelen.

In Amsterdam-ZuidOost, de Bijlmermeer, zijn in zowel Koornhorst als het HRH-huis vergelijkbare problemen. In Koornhorst is nu het buurtplatform Hart voor de Kbuurt actief bezig met de leefbaarheid in en rondom de seniorenwoningen actief. Hoewel de problemen in het HRH-huis aangemeld zijn bij de verhuurders en de betrokken managers in het HRH-huis nog geen adequate aanpak gestart …

https://1104enzo.nl/bewoners-komen-in-de-koornhorst-bij-elkaar/

Geplaatst in Geen categorie | 13 reacties

Het seksleven van heggenmussen

In mei leggen alle vogeltjes een ei. Dat leerde ik tenminste als kind. De Klimaat Crisis maakt dat er van alles verschuift. Jammer genoeg loopt die verschuiving bij planten en dieren niet helemaal paralel. Rondom mijn achtertuin staat een Sleedoornhaag. In de winter kaal, maar ondoordringbaar door stevige puntige takdoorns. Toch worden de bittere wrange sleepruimpjes door alle vogels gegeten. Vanaf februari komen de eerste bloesems.

Heel af en toe denk ik dat ik heggenmussen zie. Op de website van Vogelbescherming lees ik het volgende.

De hele winter heeft de heggenmus zijn verborgen bestaan geleid, langs de randen van de tuin, onder stuiken en in heggen. Maar nu schittert de zon en de heggenmus zingt! Een haastig, helder, kwetterend lied. Een lied dat een seizoen inluidt vol seks, affaires, vrijages en avontuurtjes.

Het seksleven van heggenmussen is zo bizar complex en vrijzinnig (naar menselijke maatstaf), dat het uitvoerig is onderzocht. Dit laat een verrassend ander gezicht zien van het doorgaans zo schuchtere, sobere vogeltje. Mr. Hyde komt tevoorschijn en schaamt zich nergens voor.

Triootjes: opdringen werkt

Zo ontstaat bij heggenmussen vaak een triootje als een vrijgezel een stelletje net zo lang blijft lastigvallen tot hij ten langen leste wordt geaccepteerd. Die opdringerigheid werkt blijkbaar.

Er kunnen ook triootjes ontstaan van een vrouwtje met twee mannetjes als zij in beide territoria komt. De twee mannetjes leren er dan maar mee leven. Wel is één mannetje vaak dominant en paart vaker met het vrouwtje. Een schrale troost.

De jongen worden de dupe

Ook ontstaan complexe relaties van twee heggenmusmannen én twee vrouwen, soms ook nog met hulpjes, die allemaal niets liever doen dan overspel plegen. Onderzoek dat maar eens. Het is niet erg efficient, die warboel aan vogels die de jongen voeren. Ze maken vaak ruzie en krijgen uiteindelijk minder nakomelingen dan een ‘traditioneel’ stel.

Stiekem met de buurman

‘Normale’ stelletjes bestaan namelijk wel bij heggenmussen, maar ook in die gevallen paart het vrouwtje vaak stiekem met een buurman. Dus monogaam is dat nou ook weer niet te noemen. Stiekem met de buurman gebeurt eerlijkheidshalve ook vrij vaak bij andere vogelsoorten.

Met reden losbandig

Waarom dit losbandige gedrag bij heggenmussen? Mannetjes willen gewoon zo vaak als het kan met zoveel mogelijk vrouwtjes paren. Op hoop van zegen bevruchten ze massa’s eieren. Ze weten eigenlijk nooit zeker wiens jongen ze verzorgen. Vrouwtjes daarentegen hopen dat de mannen waarmee ze paren meehelpen bij het voeren, zodat al hún jongen werkelijk grootkomen. Hebben ze meer hulp, dan leggen ze zelfs meer eieren.

Dr. Jekyll

Na het broedseizoen worden die toch al losse banden helemaal verbroken en sluipen ze weer ongemoeid als muisjes door de tuin. Mr. Hyde verandert wederom in dr. Jekyll. Maar dat is nog ver weg en niet belangrijk nu. Het broedseizoen staat voor de deur, territoria zijn nodig en zoveel mogelijk vrouwtjes. De heggenmus moet zingen!

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/het-seksleven-van-de-heggenmus

Geplaatst in Geen categorie | 21 reacties

Energie besparen tip 2

Koelkast

We zijn er helemaal voor om zo lang mogelijk met je spullen te doen, maar in het geval van een oude koelkast of vriezer is het toch verstandiger om die te vervangen. De ontwikkelingen gaan snel en met een nieuwe koelkast met het energielabel A+++ bespaar je per jaar toch al gauw 45 euro in vergelijking met een apparaat van 10 tot 15 jaar oud. Dat is dan toch de moeite.

Let ook op als je een extra koelkast of vriezer in je garage of schuur hebt staan. Die dingen zijn natuurlijk superhandig als je met de kerst bijvoorbeeld familie over de vloer hebt, maar het kunnen ook echte energieslurpers zijn. De grote temperatuurwisselingen in zo’n buitenruimte zorgen vaak voor een hoger energieverbruik en kunnen er zelfs voor zorgen dat je apparaat stuk gaat. Een koelkast is het meest efficiënt in een omgeving waar het tussen de 16 tot 30 graden is. In de winter is het in de schuur vaak kouder en in de zomer kan het kwik juist weer ver boven de 30 uitstijgen. Daarbij komt dat we meestal een oude koelkast in de schuur hebben, die sowieso meer stroom verbruikt of niet meer helemaal goed afsluit.

Geplaatst in Geen categorie | 19 reacties

Zorgbrigade

In de Zorgbrigade krijgen mensen die langere tijd geen werk hebben gehad een
baan en volgen daarnaast een mbo-opleiding richting de zorg. Zij bieden vanuit de
Zorgbrigade informele hulp aan bewoners die dat kunnen gebruiken in:
• Amsterdam Zuidoost, in de wijk Bijlmer-Oost en de buurten Amsterdamse Poort,
Hoptille en Venserpolder.

Merkt u dat u niet meer alles zelf kunt doen? Heeft u behoefte aan gezelligheid? Of kent u iemand die hulp nodig heeft? De deelnemers van de Zorgbrigade staan voor u klaar.

Wat kunnen wij voor u doen? Onze deelnemers helpen u graag met kleine taken, zoals boodschappen doen of lichte werkzaamheden in of rond het huis. Dit doen wij zoveel mogelijk samen met u. Ook komen wij graag langs voor de gezelligheid; even samen een kopje koffie drinken, een wandeling maken of een spelletje doen. Elke week op een vast moment komt de deelnemer langs voor ongeveer 2 à 3 uur, in principe voor een periode van een jaar.

Hoe kunt u ons helpen?
De Zorgbrigade is er voor iedereen die woont in de hierboven genoemde wijken en buurten. De hulp is gratis. Wel vragen we u om iets terug te doen voor de deelnemer. Dit kan van alles zijn, zoals helpen bij Nederlands leren of rekenen, of bepaalde gerechten leren koken. Zo helpen zij u, en u hen.

Hoe gaan we te werk?
Tijdens een intakegesprek kijken we of en hoe we u kunnen helpen en wat u kunt betekenen voor de deelnemer. Vervolgens koppelen we u aan een van onze deelnemers.
Na een succesvolle kennismaking kunt u samen aan de slag.

Hoe meldt u zich aan?
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Zorgbrigade
T. 020 – 2614522 (maandag t/m woensdag 10-12 uur voor informatie en aanmeldingen)
E. zorgbrigade@burennetwerk.nl
We bespreken graag met u wat wij voor u kunnen betekenen!

Geplaatst in Geen categorie | 7 reacties

Grieks broodje Oesterzwam

Op mijn koffieprut kweek ik Oesterzwammen. Met het volgende recept lees je wat je met Oesterzwammen kunt maken.

Ingredienten voor 2 personen: 400 gram oesterzwammen, 1– ml olijfolie, 3 eetlepels shoarmakruiden, 1 teentje knoflook, 2 takjes munt, halve komkommer, 250 ml Griekse yoghurt, 1 theelepel peper, 1 theelepel zout, 4 pitabroodjes, 1 rode ui, 2 rode paprika’s, 100 gram veldsla.

Bereidingswijze: (1) Snijd de oesterzwammen in reepjes. Meng samen met 3 kwart van de olie en de shoarmakruiden. Laat minimaal 1 uur marineren. (2) Pel en pers de knoflook. Hak de munt fijn. Halveer de komkommer in de lengte, schraap de zaadlijst eruit en rsp de rest grof. Druk in een vergiet of zeef zoveel mogelijk vocht uit de komkommer. Meng de komkommer met munt, knoflook, yoghurt, resterende olijfolie, peper en zout tot tzatziki. Zet in de koelkast tot gebruik. (3) Verwarm de oven voorop op 220 graden. Pel de rode ui en snijd in dunne ringen. Snijd de paprika’s doormidden, verwijder de zaadlijsten en snijd in blokjes. (4) Leg de oesterzwammen op een met bakpapier beklede bakplaat en bak 20 minuten in de oven. (5) Bak de pitabroodjes volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat kort afkoelen. (6) Beleg de pitabroodjes met Oesterzwam, rode ui, paprika, veldsla en tzatziki.

Eet smakelijk

Geplaatst in Geen categorie | 16 reacties

IJsheiligen

In het voorjaar sprak men vroeger vaak over de ‘ijsheiligen’. Daarmee worden de dagen van 11 tot en met 14 mei bedoeld. Deze dagen markeren volgens meteorologen het einde van de winterse periode, waarin er nog kans is op (nacht)vorst.

Met de Klimaat Verandering vriest het een stuk minder in Nederland. Maar volgens de oude regels is na vandaag de kans op nachtvorst voorbij, met dank aan “Koude Sophie”: https://historiek.net/ijsheiligen-de-kans-op-nachtvorst-is-voorbij/148760/

Voor wie in de vroege lente lekker in de (moes)tuin aan de slag wil, is ijsheiligen van belang. Wie bijvoorbeeld binnen plantjes opkweekt wil niet het risico lopen dat de jonge zaailingen buiten tijdens een koude nacht schade oplopen door nachtvorst. Een veelgehoord advies is dan ook om dergelijke plantjes pas ná ijsheiligen buiten uit te zetten. Dan is de kans op nachtvorst immers niet meer zo groot. Tot die tijd kunnen de jonge plantjes beter binnen blijven, warm achter glas.

Dit fenomeen is vrij algemeen bekend. Maar waar komt de term ijsheiligen eigenlijk vandaan? En wie zijn de ijsheiligen precies? Hier de antwoorden op die vragen. Met de ijsheiligen worden de katholieke heiligen bedoeld van wie de naamdagen vallen in de periode 11 tot en met 14 mei. De ijsheiligen zijn daarmee:

 • Mamertus (11 mei)
 • Pancratius (12 mei)
 • Servatius van Maastricht (13 mei)
 • Bonifatius van Tarsus (14 mei)
 • Soms wordt ook Sophia van Rome (15 mei) nog tot de ijsheiligen gerekend. Deze heilige stierf in het jaar 304 tijdens de christenvervolging van keizer Diocletianus. De martelares geldt als de beschermheilige tegen nachtvorst en wordt ook wel eens koude Sophie genoemd.
Geplaatst in Geen categorie | 24 reacties

Heropening van het ARTIS-Groote Museum

Na 75 jaar gesloten te zijn geweest voor publiek, gaat op 12 mei het Groote Museum aan het Artisplein opnieuw open. In het Groote Museum ervaar je naast de verschillen en overeenkomsten, bovenal de verbondenheid tussen alles wat leeft: mens, dier, plant en microbe.

Feestelijke opening
De heropening van het ARTIS-Groote Museum vieren we met een speciaal programma tijdens de openingsdagen van donderdag 12 mei t/m zondag 15 mei 2022. Houd de website van ARTIS in de gaten voor meer informatie en volg het Groote Museum op: FacebookInstagram en Twitter.

Haig Balian, artistiek directeur van het Groote Museum: “Dit museum gaat over jou en hoe je verbonden bent met alles wat leeft. Veel mensen hebben het gevoel van verbondenheid wel, maar kunnen dat nog niet concreet maken. In het Groote Museum hebben we een vorm ontwikkeld waardoor je de verbondenheid en afhankelijkheid letterlijk kunt voelen. Pas als je begrijpt wat je bent en hoe je verbonden bent met ander leven, ben je geen buitenstaander meer en kun je nadenken over de toekomst.”

Rembrandt Sutorius, ARTIS-directeur: “In ARTIS omarmen we al het leven. Van het onzichtbare leven in Micropia, tot de dieren en planten in de tuin en het oneindige in het Planetarium. De heropening van het Groote Museum is een belangrijke stap in ons toekomstplan. Na een bezoek kijk je straks met een andere blik naar alles wat leeft in ARTIS: met meer verwondering en een groter gevoel van verbondenheid. Hiermee inspireren we bezoekers om het verschil te maken in de uitdagingen van vandaag en morgen.”

https://www.artis.nl/nl/ontdek/nieuws/2022/02/23/ARTIS-opent-op-12-mei-het-Groote-Museum/

https://tracking.micropia.nl/w/6945/69949c043d58634e8874ed20c59e8fdf/0

Geplaatst in Geen categorie | 6 reacties

Gappie, amigo, stanko, buddy, oftewel.. maatje

Er zijn meerdere initiatieven waarmee mensen aan elkaar gekoppeld worden. Soms begint het met een nodige ondersteuning. Maar vaak mondt het uit in een mooie vriendschap.

Er zijn projecten waarbij er een eenmalig hulpcontact is. Als energiecoach kom ik eenmalig op huisbezoek. https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/energie/energiecoach/

Terwijl ik als taalcoach in principe de afspraak heb dat er een kalenderjaar wekelijks contact is. https://www.taalcoachwijzer.nl/gilde-amsterdam/

Een goede buur kan eenmalig helpen, maar ook langdurig ondersteunen. https://www.burennetwerk.nl/

Dit zijn alledrie vrijwilligersactiviteiten waar ik heel veel plezier mee heb. Maar nog mooier het zijn activiteiten die mij energie geven. En dat daar soms hele fijne vriendschappen uit ontstaan vind ik een verrijking van mijn leven. Voor mij is van belang dat er een stevige organisatie ter ondersteuning is.

Geplaatst in Geen categorie | 11 reacties

Hij ziet ze vliegen …

Wanneer iemand raar doet wordt er soms gezegd hij ziet ze vliegen. Over Arjan Dwarshuis kan ook gezegd worden dat hij ze ziet vliegen. Nederlands bekendste vogelaar Arjan Dwarshuis is zijn hele leven al geobsedeerd door vogels. Hij is werkzaam als professioneel vogelgids, geeft lezingen en workshops over vogels kijken en is wereldrecordhouder vogel-spotten.  Arjan is dus een wereldberoemde vogelspotter. In een blogpost vraagt Arjan Dwarshuis zich af of vogels intelligent zijn.

Zijn vogels intelligent? Die vraag wordt mij regelmatig gesteld. Het antwoord is echter niet eenduidig. De ene vogel is immers de andere niet. Een negen centimeter klein goudhaantje valt niet te vergelijken met bijvoorbeeld een meeuw of een papegaai. Datzelfde geldt voor zoogdieren: een konijn is niet bijster intelligent en doet niet veel meer dan gras knagen en zich voortplanten, terwijl wij mensen hyperintelligent zijn. Althans, dat denken we van ons zelf. Als ik sommige politici over de natuur hoor praten begin ik daar soms ernstig aan te twijfelen. Met bijna 11 duizend soorten verspreid over meer dan 250 families tegenover ‘slechts’ 5500 soorten en 125 families vormen vogels een veel grotere en diversere diergroep dan zoogdieren en dus zijn er minstens zo grote verschillen aan te wijzen tussen domme en slimme vogelsoorten.

Meneer de uil: Van één vogel bestaat in ieder geval geen twijfel dat hij slim is: de wijze uil. Daarvan heeft Meneer de Uil met zijn gevleugelde uitspraken hele generaties overtuigd. Laat ik je dan maar meteen uit die droom helpen: uilen zijn allesbehalve slim. Hun grote ogen en complexe asymmetrische gehooringangen nemen dusdanig veel ruimte in de schedel in, dat er nauwelijks nog hersenen bijpassen. Door hun gesluierde ogen en kopveren, die een soort masker vormen, associëren we de uilenkop met het menselijke gelaat en dus een hoog intellect. Daar heeft die uil ons mooi te pakken; in feite is hij zo dom als het achtereind van een varken. En ook met deze veel gebruikte uitdrukking slaan we de plank mis, want varkens behoren juist tot de meest intelligente dieren op aarde. Daarom is het ook zo barbaars hoe we met die beesten omgaan. We sluiten ze op in megastallen, mesten ze vet, scheiden de biggetjes al na acht tot twaalf weken van hun moeder en als ze pech hebben worden ze vlak voordat we ze de dood in jagen nog even flink getrapt en geslagen. Wij mensen beschouwen onszelf als hoogontwikkelde wezens, maar onze omgang met dieren getuigt vaak van een platvloerse wreedheid. Je kan je dus afvragen of ons idee van intelligentie iets is om trots op te zijn. Dat ‘domme’ konijn of die ‘onnozele’ uil zijn perfect aangepast aan hun omgeving, ze leven in volstrekte harmonie met de natuur en vormen elk een essentiële schakel in de voedselketen, terwijl wij mensen diezelfde natuur, en daarmee onze eigen leefomgeving, in een moordend tempo om zeep helpen. Wie is hier nu dom?

De Einstein onder de vogels: Als we het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken als maatstaf voor intelligentie nemen, dan mogen we kraaiachtigen, en dan met name raven, in ieder geval tot de Einsteins onder de vogels rekenen. Recentelijk vergeleken wetenschappers van de Duitse Osnabrück Universiteit de fysieke en sociaal cognitieve vaardigheden van raven met die van mensapen. Ze voerden een aantal tests uit op zowel raven als chimpansees en concludeerden dat ze over vergelijkbare cognitieve vaardigheden beschikken. Gedragsbiologen noemen raven daarom ook wel ‘gevederde primaten’. In Yellowstone National Park ontdekte onderzoekers dat deze vogels zelfs samenwerken met wolven. Met hun geroep – raven kunnen honderden verschillende geluiden produceren met elk een andere betekenis – wijzen ze de wolven op verzwakte prooidieren en als de jacht succesvol is mogen ze als enige aaseters mee-eten. Onlangs zijn op de Veluwe zes raven van GPS-trackers voorzien, zodat ze overal gevolgd kunnen worden en we hopelijk te weten zullen komen of ze hier hetzelfde gedrag vertonen. Dat raven intelligent zijn staat buiten kijf, maar ondanks ons zelfverklaarde intellect weten we nog bijzonder weinig over deze fascinerende vogels. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we door de resultaten van dit onderzoek steil achterover zullen slaan.

Geplaatst in Geen categorie | 18 reacties