Boerderijschool

Melk komt uit een fabriek, is een opmerking.
Het stukje vlees op het bord heeft niets met de dieren van de kinderboerderij te maken. Maar hoe het nu echt zit is nu gewoon te bekijken.
Samen met je (klein-) kinderen.
Advertenties
Geplaatst in Biologie, eten en drinken, Kinderen, Natuur, Onderwijs | Tags: | 20 reacties

Zorgeloosmetdiabetesnaarschool 3

Tijdens een invaluur krijg ik een nieuwe klas voor mij. Wij kennen elkaar alleen van de gang en/of de kantine. Het is tijdens zo’n invaluur altijd even zoeken. Een voorbereiding heb ik niet. En zo’n klas zit liever in de kantine.
Terwijl wij er samen het beste van maken maak ik mijn rondje door de klas. Bij een van de meisjes ligt een ietwat aparte etui op tafel. Na enige tijd vraagt zij of zij haar handen mag wassen. Op mijn vragende blik reageert ze met de opmerking dat zij even haar bloedsuiker wil prikken. Natuurlijk mag dat van mij. En ongestoord gaat zij verder aan de slag.
Zorgmeldingen gaan vind ik op veel scholen beroerd. Nu met de nieuwe privacy regels is dat soms nog ongemakkelijker. Volgens mij hoort iedereen binnen een school de belangrijkste medische gegevens van elke leerling en/of collega te weten. Een BHV-er moet levensreddend kunnen handelen. Maar vooraf de juiste maatregelen treffen helpen nog beter. Bijvoorbeeld bij diabetes is het belangrijk dat de omgeving weet wat te doen bij een te hoog of een te laag boedsuikergehalte. Nog beter is als iemand met diabetes alle ruimte krijgt om de noodzakelijke dingen te doen.
De stichting Zorgeloosmetdiabetesnaarschool heeft een diabetespas ontwikkeld ( https://www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl/application/files/3015/0083/4389/VO_DIABETESPAS.pdf ).
Sinds kort ben ik ambassadeur van de stichting Zorgeloosmetdiabetesnaarschool onregelmatig wil ik op mijn blog schrijven over mijn schoolervaringen met diabetes.
Geplaatst in eten en drinken, gezondheid, Kinderen, Onderwijs | Tags: , | 27 reacties

Uitnodiging

Zaterdagmiddag 26 januari 2019 om 14.00 uur openen duurzame Kantershoffers een wormenhotel. Keukenafval en klein tuinafval wordt voortaan naar het wormenhotel gebracht. De zogenaamde tijgerwormen in het wormenhotel maken van dit groenafval buurtcompost.
Aan het begin van de woonwijk Kantershof is nu een mooie milieustraat. Naast papier-, glas-, plastic- en kledingcontainers staat er nu ook een wormenhotel. De twee parkeerplekken naast deze milieustraat zijn oplaadpunten voor electrische auto’s.
Kantershof wordt op deze manier i.s.m. de Gemeente Amsterdam een duurzame woonwijk.
Iedereen is welkom om naar de opening van het wormenhotel te komen.
Omdat de Tijgerwormen een speciale verzorging nodig hebben is er een korte uitleg over het beheer van een Wormenhotel.
2 Gezinnen van de Kantershofstraat en 3 gezinnen uit Kantershof zijn de initiatiefnemers van dit Wormenhotel.
Verderop in Kantershof zijn er ook al Beheerders voor uitbreiding naar meer Wormenhotels in de wijk.
Zet u de datum 26 januari alvast in uw agenda ???
Geplaatst in Amsterdam, Biologie, eten en drinken, Natuur, persoonlijk, Politiek | Tags: , , | 33 reacties

Opgesloten, uitgesloten …

Na een werkzaam leven blijkt het lichaam uitgeput. Met enige moeite is er alsnog een AOW-uitkering aangevraagd. De taal niet machtig blijft het tv-scherm het venster naar de buitenwereld.
Hoeveel mensen zitten op deze manier onvrijwillig opgesloten in hun eigen huis?
Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, opleiding is dan niet meer van belang. Oud worden we allemaal. De een wat eerder en de ander heeft hier iets meer tijd voor nodig.
In mijn omgeving zie ik een aantal schrijnende gevallen achter het raam gekluisterd aan hun satellietzenders. In hun werktijd waren het belangrijke werknemers. De smerigste ongewenste klussen mochten zij doen. Nu is het een verguisde groep mensen. Te veel binnen zittend, vasthoudend aan een verkeerd voedingspatroon geeft een chronisch Vitamine D gebrek met ontkalking en ernstige botproblemen.
Maar over de kinderen en kleinkinderen wordt heftig gediscussieerd.
Terug naar eigen land moeten zij.
Het liefst gisteren want vandaag is er geen plaats meer in onze maatschappij.
Morgen moet alles tenslotte beter worden in Nederland …
Geplaatst in gezondheid, Politiek | Tags: , , | 39 reacties

Zorgeloosmetdiabetesnaarschool 2

Sinds kort ben ik ambassadeur van de stichting Zorgeloosmetdiabetesnaarschool. Op mijn blog plaats ik daarom (on-)regelmatig iets over deze stichting en haar werk. Nu neem ik een persbericht van de stichting over.
Jan 7, 2019

Scholen mogen zorg aan leerlingen met diabetes niet zomaar weigeren. Dat blijkt uit het advies van het College voor de Rechten van de Mens. 

Het College schreef dit advies op verzoek van de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. In het advies maakt het College duidelijk dat iedere school verplicht is te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes (voornamelijk type 1) nodig is, en die -binnen de mogelijkheden van de school- ook te bieden. De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school dus niet zomaar geweigerd worden. Nu gebeurt het nog regelmatig dat scholen bij voorbaat alle zorg voor leerlingen met diabetes uitsluiten met verwijzing naar hun medisch protocol. Dat mag dus niet meer.

Zorg vaak nog gunst

Leerlingen met diabetes type 1 moeten meerdere keren per dag hun bloedsuikerwaarde meten en insuline toedienen. Ook op school hebben ze daarbij bepaalde ondersteuning en zorg nodig. Regelmatig worden ouders geconfronteerd met scholen die zeggen zich hier niet verantwoordelijk voor te voelen. Ouders ervaren de zorg vaak als een gunst in plaats van een recht.

De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School heeft in juli 2018 het College voor de Rechten van de Mens daarom gevraagd welke verantwoordelijkheden scholen hebben om de zorg aan leerlingen met diabetes type 1 te organiseren. In totaal gaat het om ongeveer 2200 leerlingen in het basisonderwijs en 4400 in het voortgezet onderwijs.

Scholen hebben plicht

Leerlingen met diabetes type 1 moeten zoveel mogelijk normaal kunnen mee draaien in het onderwijs. Welke aanpassingen daarvoor nodig zijn, hangt af van de zorgvraag van de individuele leerling. Zo nodig moeten er extra middelen vanuit de samenwerkingsverbanden komen.

Het College adviseert aan de hand van wetgeving, zoals de Wet op de Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en de Wet Passend Onderwijs. Uitgangspunt is dat leerlingen niet ongelijk behandeld mogen worden vanwege hun beperking. Krijgen ze geen passende ondersteuning in het onderwijs, terwijl zij daar wel recht op hebben en de school dit behoort te bieden, dan is dit discriminatie.

Angst voor aansprakelijkheid 

In de praktijk vormt angst van schoolbesturen voor aansprakelijkheid een grote drempel. In sommige gevallen weigeren scholen daarom iedere vorm van ondersteuning voor het kind. Dit mag niet, schrijft het College in haar advies. Alleen als dit een onevenredige belasting vormt en onderbouwd is met onderzoek, kan dit in sommige gevallen reden voor uitzondering zijn. De Stichting heeft eerder in 2018 een aansprakelijkheidsonderzoek uit laten voeren door Van Benthem & Keulen een advocatenkantoor gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid. Die concludeerde dat scholen zich ook gemakkelijk voor eventuele risico’s kunnen verzekeren.

Van advies naar beleid

De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School is blij met de duidelijkheid die het College voor de Rechten van de Mens biedt. “Te lang hebben ouders in onzekerheid gezeten. Zorg voor leerlingen met diabetes is geen gunst van school”, zegt voorzitter Floor Kaspers. “Het is nu belangrijk om te zorgen dat dit advies ook wordt vastgelegd in landelijk beleid en het lokale beleid van scholen en samenwerkingsverbanden.

https://www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl/nieuws/school-mag-zorg-aan-leerlingen-met-diabetes-niet-zomaar-weigeren

Geplaatst in Geen categorie | 20 reacties

De Gruwelkast

Niet alleen kunstig gevormde gehoorgang openers werden door kwakzalvers aangeboden. Meer bedrijven probeerde de doven en slechthorende geld af te troggelen. De gehoorgang openers werden speciaal op maat van edelmetalen gemaakt aangeboden.

In 1880 werden oorvibrators gemaakt. Door batterijen aangedreven werd het gehoororgaan gemasseerd. Dit zou heilzaam zijn en de functie van het oor herstellen en/of verbeteren.

De “Audiophone Invisible” is een constructie van twee metalen plaatjes voor beide oren. Het aan die plaatjes bevestigde magnetische bolletje geeft de heilzame werking. Met een kompas in het bewaardoosje wordt aangetoond dat er wel degelijk een magnetische werking is.

Om het unieke apparaat uniek te houden was er de volgende gebruiksaanwijzing; Het zou uiterst onverstandig zijn het toestel na genezing uit te lenen. Gezien het risico van de toenemende vermenging van de fysiologische moleculen door het herhaalde contact van het toestel met de huid. Dit contact zou besmetting kunnen veroorzaken indien het apparaat door anderen zou worden gedragen…

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden had in haar centrale magazijn een bijzondere collectie kwakzalverij. De wandkast, waarin men deze produkten tentoonstelde, had de toepasselijke naam, de “Gruwelkast”.

Geplaatst in gezondheid, persoonlijk | Tags: , | 20 reacties

Handtekening gevraagd

Het Diemerpark is een waardevol natuurgebied. Met zeldzame dieren en planten heeft het de grootste biodiversiteit van alle parken in Amsterdam. Het gemeentebestuur van Amsterdam onderschrijft het belang van groen voor de gezondheid en het welzijn van haar bewoners. Ook wil de gemeente de biodiversiteit in de stad zoveel mogelijk behouden en versterken. Niettemin wil diezelfde gemeente het sportterrein in het Diemerpark verder uitbreiden met nog meer kunstgras (= plastic) sportvelden. Dat gaat ten koste van het karakter van het park en van de mensen die voor de ruimte, voor de natuur of voor een wandeling in het park komen.

Daarom is ook uw handtekening gevraagd:

https://sportparkendiemerpark.petities.nl/

Geplaatst in Amsterdam, Biologie, gezondheid, Kinderen, Natuur, persoonlijk, Politiek | Tags: , | 17 reacties